ANNONSE
Annonse
Akersposten

Ytterligere 1,3 millioner kubikk med løsmasse skal ut på veiene. Det vil merkes.

MYE TUNG TRANSPORT: I verste fall kan det daglig bli rundt 600 kjøretøybevegelser inn og ut av Smestadkryssene. Gul linje viser ruten som kan bli for inn og utkjøring av lastebiler, om Madserud blir valgt for utkjøring av løsmasser. Transportrutene for løsmasser fra Makrellbekken (rød linje) og Huseby (blå linje)er bestemt. Alle skal så ut på Ring 3 (grønn linje). Google Maps

Om utkjøring av masser skal skje gjennom Monolittveien, kan det bety opp mot 100 kjøretøybevegelser hver eneste dag for lastebiler med henger.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 19.05.2020 kl 14:11

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

MADSERUD/SMESTAD: Massene fra tunneler og vannbehandlingsanlegget under Husebyskogen har tre uttransporteringssteder for løsmasser, Huseby, Makrellbekkdalen og Sollerudstranda. Rundt 2 millioner kubikk skal fraktes ut og videre til Drammen. Dette har det vært mye fokus på og konsekvensene av dette. Litt under radaren for de fleste, skal ytterligere 1,3 millioner kubikk løsmasse ut av bydel Ullern, i forbindelse med bygging av Fornebubanen.

Utkjøring fra Madserud sannsynlig

Snart starter arbeidet med Fornebubanen, som innebærer at det blir utkjøring av masser fra tre ulike steder i Bydel Ullern. Samtidig vil masseutkjøringen fra vannbehandlingsanlegget på Huseby ha startet. Akersposten har tidligere vist til at Fornebubanen ønsker utkjøring fra nederst på Lilleaker. Det blir også utkjøring av masser sentralt på Skøyen.

Les saken: Kan bli mer masseuttak på Lysaker og Lilleaker

For noen dager siden ble det også sett representanter fra Fornebubanen nederst i Monolittveien, i området hvor turistbussene stopper ved Frognerparken. Representantene på stedet, mer enn antydet at dette var aktuelt å foreta utkjøring av masser fra dette området, opp Monolittveien til nedre Smestadkryss. Det er i det samme krysset som massene fra Makrellbekken kommer med opp mot 250 kjøretøybevegelser hver dag. Det vil si 125 innkjøringer og 125 utkjøringer. Monolittveien er skolevei for barna ved Smestad skole og Skøyen skole.

Saken er oppdatert: Ny rute for utkjøring av masser

I tillegg vil det komme massetransport fra Huseby og ned til Smestadkrysset, som også skal gjennom nedre Smestadkryss og videre ut på Ring 3. Dette vil også være snakk om rundt 250 kjøretøybevegelser per dag på det mest intense.

Se resultatet av nettmøtet om vannbehandlingsanlegget, hvor leserne møtte Vann- og avløpsetaten.

450 000 kubikk på hvert sted

Vi stilte Fornebubanen følgende spørsmål:

Hvor mye masser skal tas ut på henholdsvis Madserud, Skøyen og Lilleaker?
Hvor mange lastebillass omtrent daglig og over i hvor lang tid fra og til hvert enkelt av disse stedene? Dette har stor betydning, blant annet på grunn av at utkjøring gjennom Monolittveien til nedre Smestadkryss, hvor også utkjøring av masser fra vannbehandlingsanlegget kommer. Jeg vil også gjerne vite omtrent hvor innslagene på de enkelte stedene kommer.

- Når det gjelder uttak av masser på Madserud, Lilleaker og Skøyen, vil det totalt dreie seg om 1.300.000 kubikk (800.000 fast kubikk) fordelt over 2-3 år. Det er foreløpig litt tidlig å si hvor mye som skal tas ut på hvert enkelt sted, men det vil trolig bli en ganske jevn fordeling, trolig rundt 450.000 kubikk på hvert sted. Det er for tidlig å kunne antyde antall lastebillass, så det må vi nesten komme tilbake til når vi er kommet litt lengre i detaljprosjekteringen. Masseuttaket fra Skøyen starter etter planen sommeren 2021, mens Lilleaker og Madserud følger først rundt årsskiftet 2021/2022. Traseer for utkjøring er under optimalisering, sier Line Fredriksen, kommunikasjonssjef i Fornebubanen.

Akersposten har gjort et raskt regnestykke med lastebil med henger som tar rundt 15 kubikk masse. Tar man utgangspunkt i at det er døgnkontinuerlig drift, minus helligdager, i to år, innebærer det i underkant av 100 kjøretøybevegelser på hvert av de tre stedene hvor det tas ut masser. Blir utkjøring av masser fordelt over mer enn to år, så reduseres snittet for kjøretøybevegelser tilsvarende.

Allerede flere møter

I likhet med vannbehandlingsanlegget i Husebyskogen, er informasjonsbehovet for det som skjer rundt Fornebubanen tilsvarende stor.

- Vi ønsker å planlegge godt og robust, og opplever at vi har en konstruktiv dialog med interessenter og naboer i området. Fornebubanen har også hatt møter med de mest berørte, noe vi kommer til å fortsette med. Vi ønsker også å se på tiltak som vil gjøre ulempene mindre for dem som blir mest berørt. Som kjent starter vi med første store anleggsentreprise på Fornebu sør i oktober 2020, og vi har derfor prioritert å informere naboer og andre interessenter i dette området først. Vi hadde blant annet et veldig positivt nabonettmøte med Budstikka i slutten av april med ca 2.200 følgere. Vi har mest konkrete planer å presentere i Bærum i den innledende fasen av prosjektet, men vi vil komme tilbake til Ullern bydel så snart vi har flere detaljer på plass, slik at vi kan gi mest mulig presis og grundig informasjon, sier Fredriksen, som understreker at det allerede har vært flere informasjonsmøter med berørte parter.

- Vi har invitert til flere møter med berørte beboere og naboer på Ullern skole, samtidig som vi har besøkt bydelen og orientert vel og lokalpolitikere om fremdrift og planer for Fornebubanen. Siden anleggsarbeidet i Ullern bydel starter litt frem i tid, er ikke alle planer klare, og vi ønsker å presentere korrekt informasjon. Vi har absolutt ambisjoner om å gi forutsigbar og god informasjon til beboerne i Ullern bydel. Siden vår ambisjon i tillegg er å være digitale i vår kommunikasjon, satser vi på nettmøter og elektronisk informasjon til befolkningen i tillegg til fysiske møter. Vi har også arrangert åpen kontordag på Lysaker hvor planene for områdene i nærheten av dette knutepunktet ble grundig presentert.

Følg nettside og Facebook

- Vi sender alltid ut nabovarsler i forkant av for eksempel kartlegging av energibrønner, prøveboringer eller andre forberedende arbeider, og opplever at dialogen med naboene er god. Vi har også en nettside som oppdateres jevnlig, hvor det er en egen fane som kun omhandler naboinformasjon. I tillegg har vi en godt besøkt Facebook-side med ukentlige oppdateringer og innlegg. Vi oppfordrer de som har spørsmål om å ta kontakt med oss, så vil vi svare ut fra de planene som foreligger på det nåværende tidspunkt, avslutter Fredriksen.

Følg Akersposten på Facebook