ANNONSE
Annonse
Akersposten

Vurderer å bygge ut rundt alle stasjoner på T-banen

OGSÅ HER: Holmen stasjon er en av flere stasjonsområder som vil bli vurdert til fortetting, om startegiplanen blir vedtatt i sin nåværende form. Foto: Vidar Bakken

Byrådet har sendt ut strategiplan for Oslo er til høring. Politikerne i bydelene Ullern og Vestre Aker sier nei til fortetting av flere områder enn forutsatt i den vedtatte Kommuneplanen 2015.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 20.09.2016 kl 12:09

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLERN/VESTRE AKER: Byrådet i Oslo har sendt ut Planstrategi for Oslo 2016-2019 til høring. Bydelspolitikerne i Vestre Aker og Ullern reagerer på forslag til ny fortettingsstrategi, som vil ramme ytterligere småhusområder. De viser til at fortettingsplanen som ble vedtatt gjennom Kommuneplanen 2015, kom til etter forhandlinger og stor politisk enighet på tvers av partiskillene. Nå foreslår byrådet en strategi for å utvide vedtaket som gjelder knutepunkter og definerte stasjonsnære områder, som skal fortettes.

Les hele byrådets Planstrategi for Oslo 2016-2019 her

Alle stasjonsnære områder

I punktet under «Behov for å revidere kommuneplanen», står det blant annet.

«En av Oslos store utfordringer i møtet med befolkningsveksten er å sikre at det bygges nok boliger. Byutviklingsstrategien skal revideres for å forsterke den banebaserte byutviklingsstrategien, blant annet ved å vurdere ytterligere areal som kan tilrettelegges for fortetting. Alle stasjonsnære områder langs banenettet, herunder områder omfattet av småhusplanen, skal gjennomgås for å identifisere fortettingspotensial.»

Les også: Hvor lenge kan vi bo i hjemmet vårt?

Tar avstand

Under siste møte i bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker vedtok utvalget i sin høringsuttalelse blant annet:

«I formuleringene om byutviklingsstrategien på side 14 pekes det på at alle stasjonsnære områder langs banenettet, herunder områder omfattet av Småhusplanen, skal gjennomgås for å identifisere fortettingspotensial. Bydel Vestre Aker tar avstand fra en slik generell formulering. I ytterste konsekvens vil dette medføre en rasering av mange boområder som i dag er bebygget med småhus. Vi mener nåværende knutepunkt- og banebaserte strategi gir tilstrekkelig føring for fortettingsplanene. Vi ønsker ikke å utvanne prinsippene i Småhusplanen, og vil beholde nåværende byutviklingsstrategi. Ytterligere fortetting må uansett baseres på at infrastrukturen er på plass og har tilstrekkelig kapasitet.

Bydelsutvalget i Vestre Aker mener det er uheldig at byrådet allerede etter kun 11 måneder siden siste kommuneplanvedtak ønsker å gjøre endringer. Det ligger en bred og grundig medvirkningsprosess til grunn for gjeldende kommuneplan, som et bredt politisk flertall stod bak. Bydelsutvalget kan ikke se at byens og muligheter er særlig endret på disse månedene. Vi kritiserer derfor byrådet for å skape unødig usikkerhet og uforutsigbarhet rundt kommuneplanen, og påpeker det udemokratiske ved at høringsfristen er lagt til sommerferien og før bydelsutvalgene er samlet for høsten.»

Les også: Vil rive villaer og bygge 8 etasjers blokker i "vernet" område på Abbediengen

Var bred medvirkning

Bydelsutvalget i Bydel Ullern er også kritiske til det samme punktet og vedtok blant annet: «Ullern bydelsutvalg står fast på kommuneplanen fra høsten 2015 og er kritisk til utbygging som strider mot planen. Kommuneplanen har vært gjenstand for bred medvirkning og mange hensyn er avveid.»

Flere saker på Akersposten.no:
Nye Hovseterhjemmet med takterrasse og champagneutsikt

Vil rive 8 villaer i "vernet" område

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!