Akersposten

Voldsomme protester på infomøtet

STORT OPPMØTE: Engasjementet rundt vannbehandlingsanlegget er stort. Her er del av de mer enn 100 som møtte da VAV arrangerte infomøte. Foto: Vidar Bakken

Forsiktig sagt ble det ganske amper stemning til tider da Vann- og avløpsetaten holdt informasjonsmøte i FO-bygget.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 31.01.2020 kl 10:23

HUSEBY: Saken gjaldt naturligvis det vedtatte vannbehandlingsanlegget i Husebyskogen, med konsekvenser og avbøtende tiltak knyttet til dette. Det var nok flere spørsmål fra bekymrede foreldre og andre beboere enn det var svar.

Og torsdag 30.01 arrangerer VAV nytt infomøte, denne gang på Ullern videregående klokken 18.00 til 19.30. Her vil Makrellbekkdalen og Sollerudstranda ha størst fokus.

Blir ikke Røatunnel?

For å foregripe begivenhetenes gang. Ett av spørsmålene som var relevant var: Hvilke konsekvenser vil arbeidet med Røatunnel få for arbeidet med tunnel/anlegg og for dem som bruker området.

Svaret fra Terje Anti Nilsen, som er prosjektleder for fjellarbeidene på Huseby, Makrellbekken og Sollerudstranda, var at Røatunnel ikke er vedtatt og dermed uproblematisk.

Til de mer enn 100 som møtte opp og de fleste fra nettopp Røa og omegn: Røatunnel med finansiering på 175 millioner kroner for prosjekt og oppstart av tunnel i 2022 ble vedtatt av bystyret i juni i fjor.

Etter møtet møtte Akersposten representanter for VAV og Multiconsult, som ikke var kjent med bystyrevedtaket.

- Jeg mener jeg har lest i mediene at det ikke blir noe av Røatunnel, sier en av representantene.

Det er altså feil, og dermed er heller ikke et kjempeprosjekt som Røatunnel med planlagt inngang rett bortenfor VAVs tunnelinnslag på Huseby vurdert i en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). I tillegg kan nevnes at ytterlige 8-9 store og mindre byggeprosjekter i umiddelbar nærhet ikke er vurdert og sett i sammenheng med vannforsyningsprosjektet. Det vil Akersposten komme tilbake til.

Les også: Huseby skole kan i verste fall bli stengt

Sprengning

Tilbake til møtet som varte i to og en halv time – en time utover det fastsatte programmet. Under presentasjonen kom det ene spørsmålet etter det andre fra den fulle salen. Hvor temaene støv, støy, trafikk og sprengning var de mest sentrale.

Se presentasjonen fra VAV med konsekvenser og avbøtende tiltak, samt kommunikasjonsplattform her

De første 4-5 årene årene vil det være tunnelarbeider med sprengningsarbeider mellom klokken 07.00 – 23.00 på hverdager og klokken 08.00-16.00 på lørdager. Det blir en stilleperiode mellom klokken 23.00-01.00, før tunnelarbeider starter på nytt hverdager. Det er beregnet 2-10 salver per dag. Det er ikke avklart om rentvannstunnelen fra Huseby mot sentrum skal sprenges eller bores. Tunnel mot Holsfjorden skal bores.

Sprengninger i flere år var egentlig ikke tema i presentasjonen, men fikk stor oppmerksomhet under møtet. Sprengningene vil i startfasen være cirka to i døgnet og 10 i døgnet når hallene skal sprenges ut.

Mange spørsmål og temaer kom opp på møtet. Hvordan ville rystelsene påvirke barna på skolen eller hjemme? Hvordan forklare små barn om hva disse rystelsene kommer av? Hva vet man om senskader med daglige sprengninger i flere år. Det vil bli sprengning i både skoletiden og etter at barn har lagt seg og også i perioder med barn på vei til og fra skole. Vil barn og voksne grue seg for hver dag? Hva med et støy/vibrasjonskart som kan fortelle om hvilke områder som er mest utsatt? Hva med de 200 barnehagebarna og 650 elevene i FO-bygget, som vil bli mest utsatt for sprengning i sitt nærområde? De minste har soveperioder i barnehagen. Igjen ble det satt lys på at det ikke finnes erfaring på hvilke konsekvenser et slikt arbeid får for barn og voksne over en så lang periode. En representant fra Makrellbekken redegjorde for hvilke påkjenninger sprengningene i forbindelse med Statnett-prosjektet hadde hatt for nabolaget, hvor også kjæledyr måtte avlives på grunn av påkjenningene.

Saken fortsetter under bildene

AKTIVITETSOMRÅDET: De stiplede linjene viser hvor tunneler og anlegg kommer innenfor. På grunn av sikkerhet er de ikke nøyaktig angitt. Inn fra venstre kommer tunnel mot Holsfjorden som skal bores og massser tas ut. Det skal sprenges fra Husebysiden, fra Makrellbekken og løpet ned mot Sollerudstranda. Fjellhallene sprenges ut innefor det store merkede området i midten. Til høyre går løpet for rentvannstunnel til sentrum. Det er ikke avklart om boring eller sprengning her. Kart: VAV

Terje Anti Nilsen har også ledet arbeidet med bygging av Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet. Han mente at de hadde gode erfaringer med nærliggende skole i den forbindelse. Forskjellen som ble bemerket, er at det ikke er noen skole i umiddelbar nærhet til Oset vannbehandlinsganlegg, mens det på Huseby er tre skoler med rundt 2000 elever i umiddelbar nærhet, Huseby, Persbråten og de midlertidige skolelokalene på FO-bygget. Flere stilte krav til at momentene som ble tatt opp måtte det redegjøres for.

Det ble opplyst at skoler og nabolag blant annet ville bli SMS-varslet før sprengning. Det ble også opplyst at ved sprengning i dagen i startfasen ville man måtte evakuere i nabolaget.

Les også: – Vær så snill å komme hit, Marcussen

Støv og støy

Støv og støy var også gjenstand for mange spørsmål. VAV har informert om at målinger vil bli gjort under hele prosessen. Flere var bekymret for hva støvet fra anlegget ville gjøre med barnas lunger disse årene, da særlig på Huseby skole. VAV vil blant annet ha et eget vaskeanlegg for lastebilene. Sørkedalsveien og skolegården på Huseby skole vil bli vasket ved behov. Høy andel av elektriske maskiner skal medføre mindre lokal forurensing. I hvilken grad det er mulig å få utslippsfrie tunge kjøretøyer er ikke avklart.

Støytiltak er fremdeles litt uavklart. Viftene fra anlegget skal få dempetiltak. Det ble opplyst at det vil komme kjøleanlegg i forbindelse med ventilasjonsanlegget på skolen. Det vurderes å installere såkalte varevinduer på den delen av skolen som vender ut mot anleggsområdet som støydempende tiltak. Disse kan ikke åpnes. Å forhøye dagens støyskjerm er under vurdering. Dempet ryggelyd på lastebiler og anleggsmaskiner er et tiltak.

En representant for Multiconsult redegjorde for trafikkstøy og konkluderte med at økt tungtransport i Sørkedalsveien ikke ville påvirke støyforholdene. Det vil bli støytiltak knyttet til boliger som blir utsatt for støy. Dette vil bli merkbart, blant annet overfor Makrellbekkdalen. For spesielt støyutsatte boliger kan det være aktuelt å tilby alternativ overnatting på hotell for kortere eller lengre perioder.

Trafikk

Når det gjelder trafikkbildet i Sørkedalsveien, vil tungtrafikken øke med cirka 25 prosent i Sørkedalsveien med 265 kjøretøybevegelser med tunge biler i tillegg til dagens 1055. Vogn med trekkvogn tilsvarer cirka fem personbiler. I dag beregnes cirka 20 000 kjøretøy i årsdøgntrafikk i Sørkedalsveien.

VAV har gått tilbake til løsningen med planfri løsning og kulvert for gang- og sykkelvei forbi inn- og utkjørsel til anleggsområdet. Veibanen utenfor vil bli utvidet, slik at det blir etablert svingfelt inn til anlegget. I all hovedsak skal anleggstrafikken gå ned til Smestadkrysset og videre ut på Ring 3 til Drammen. Det er uavklart når avtalen med Drammen havn kommer i orden og det åpner for at andre deponier for masser må vurderes og at transport gjennom Røakrysset vil bli aktuell.

Hva blir så konsekvensene for Røa? Transport av masser ut fra Makrellbekkdalen vil gå ut på veien som fører til miljøanlegget og gjennom nedre Smestadkryss. Det ble bemerket fra salen at veien med skolebarn til Smestad skole er trang og uten fartshumper og lite egnet for møtende tunge kjøretøyer, samtidig som overgangen for skolebarna mot krysset er uoversiktlig. Når prosjektet har fått gjennomslag skal store deler av massene fraktes ut gjennom Makrellbekkdalen.

TUNGTRAFIKK: Tenkt ført ned til Smestadkrysset og opp fra Smestadkrysset. Uvisst hvor mye som vil gå gjennom Røakrysset i startfasen. Kart: VAV

VAV vil sørge for trafikkvakter i området rundt Huseby skole i tiden før og etter skolestart ved kryssende gang- og sykkelveier. I startfasen, som er i mai, vil det bli omfattende arbeider i Sørkedalsveien med kabelgrøfter, omlegging av vei og gang- og sykkelvei, samt bygging av kulvert. Fjerning av løsmasser og sprengning av tunnelåpning og driftsbygg. Sprengning adkomsttunnel. Etablering av riggområdet med strømforsyning, veger, parkeringsplass, brakkerigger, verkstedtelt, lagertelt, vaskeanlegg og inspeksjonsrampe for lastebiler, renseanlegg for tunnelvann, anlegg for tunnelventilasjon.

Mange spørsmål og kritikk

Under møtet ble som sagt en rekke spørsmål stilt, og kritikken haglet på grunn av mange ubesvarte spørsmål knyttet til konsekvensene av Oslos største byggeprosjekt noensinne og ikke minst manglende involvering i prosessen.

Leder av bydelsutvalget, Yngvar A. Husebye, sa på slutten av møtet at bydelen fulgte saken nøye og ville sørge for å være i beredskap for å møte utfordringene. Han var blant annet svært kritisk til at det i planleggingsfasen ikke var tatt høyde for at det er snakk om 2000 barn i området som skulle vært tatt hensyn til i en ROS-analyse. Hva med for eksempel skolen i FO-bygget som har sin lille skolegård vendt mot anleggsområdet? Hva med barnehagen som nærmeste nabo til det største sprengningsområdet? Hva er egentlig konsekvensene for disse?

Representanter for Vann- og avløpsetaten understreket at de tok alle innspill og spørsmål på fullt alvor og at de ville komme tilbake med mer informasjon. En rekke møter med involverte er planlagt de nærmeste ukene.

Se linken: Ny vannforsyning til Oslo

Følg Akersposten på Facebook

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Akersposten bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...