ANNONSE
Annonse
Akersposten

Villa tegnet av kjent arkitekt ble revet

RIVNING: Henry Bertram Bucher tegnet villaen og hadde kulturhistorisk verdi. Nå er den revet. Foto: privat

Selv om Byantikvaren mente at villaen i Bekkefaret 12 hadde bevaringsverdi, ble villaen denne uken revet.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 05.08.2021 kl 13:49

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLERN: Villaen er tegnet av Henry Bertram Bucher (1864 – 1944), som har tegnet flere villaer og bygårder i Oslo, ikke minst på vestkanten. Han etterlot seg flere monumentale bygg som ble oppført rundt i landet. Les mer om arkitekten på wikipedia.

Kulturhistorisk verdi

Det var flere naboprotester mot rivning, hvor villaen ble karakterisert som et «flaggskip» i Buchers arbeid. De viste også til eiendommen i nabolaget, Nedre Ullern Terrasse 1, som er vedtatt bevart og at det var klare paralleller til å bevare Bekkefaret 12.

Plan og bygningsetaten skrev blant annet:

Bolighuset anses av Byantikvaren å ha kulturhistorisk verdi knyttet til områdets historie og opprinnelige struktur. Eiendommen i Bekkefaret 12 er en av få eiendommer i området som har bevart den opprinnelige eiendomsstrukturen, med hovedhus og en større sørvendt hage. Boligen oppfattes ikke som et naturlig riveobjekt, men da huset ikke inngår i et større reguleringsarbeid og preges av den allerede sterke transformasjonen av området rundt har det ikke blitt vurdert som tilstrekkelig grunnlag for å føre bygningen opp på Gul liste.

Plan- og bygningsetaten erkjenner at boligen har en viss historisk verdi, men kan ikke innenfor gjeldende rammeverk legge føringer for bevaring, bruk eller riving av bebyggelsen på eiendommen.

BORTE: Villaen i Bekkefaret 12 er nå revet. Google Maps

Åtte boligenheter

Det ble gitt rammetillatelse til rivning, som også ble stadfestet av Statsforvalteren i Oslo og Viken etter klagesaksbehandling.

Utbygger ønsker å oppføre en tomannsbolig og et boligkompleks med 6 leiligheter på tomten med underjordisk garasjeanlegg. Plan- og bygningsetaten har så langt gitt avslag på rammesøknaden på grunn av for store terrenginngrep og mangel på p-plasser på terreng.

NYE BOLIGER: Planen er å oppføre en tomannsbolig og et boligkompleks med 6 leiligheter på tomten. Ill.: Arkitektværelset AS

Følg Akersposten på Facebook