ANNONSE
Annonse
Akersposten

Vil ta friområde til boligbebyggelse

VED LYSAKERELVA: Denne tomten er tenkt skal bli område for boliger. Foto: Plan- og bygningsetaten

Et friområde ved Lysakerelva foreslås omregulert til bolig. Det kan komme i konflikt med planene for Røatunnel.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 27.11.2019 kl 09:25

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RØA: Plan-og bygningsetaten foreslår å tilbakeføre Griniveien 58 til småhusplanen gjennom omregulering til bolig. Den private eiendommen er avsatt til friområde i kommunedelplan for Lysakervassdraget, et arealformål som ikke lenger anses som hensiktsmessig. Planforslaget er en oppfølging av byutviklingskomiteens anmodning om reguleringsendring for Griniveien 58. Tomten er på cirka ett mål.

Det i seg selv skaper ikke de største protestene, men hva med Røatunnelen som kan i samme område?

Bydel Vestre Aker har fått informasjon om at Griniveien 58 kan komme i konflikt med mulig tunneltrase for Røatunnelen. Et enstemmig bydelsutvalg ber byrådet trekke saken i påvente av avklaring.

Røa Vel mener det ikke bør startes opp planarbeid for Griniveien 58 med tanke på omregulering til boligbygging før trasé for Røa tunnelen og trafikksanering i sentrum blir avgjort. Røa Vel gjør oppmerksom på at området ligger i samme området som omfattes av tunnelmunning for Røa tunnelen mot vest.

Plan- og bygningsetaten har ikke til hensikt å vente med saken og skriver: Vi noterer oss bemerkningen, men forholder oss til nylig bestilling fra byrådsavdeling for byutvikling om å legge fram et forslag til politisk behandling, planlagt oversendt ila. mars 2020.

Les også: Her kommer også blokker

Plansaken er nå til offentlig ettersyn med høringsfrist 06.01.2020. Les mer om saken fra Plan- og bygningsetaten HER

Følg Akersposten på Facebook