ANNONSE
Annonse
Akersposten

Vil rive dagens skoler og bygge helt nye

Adm.direktør Olav Line (til v) og direktør for markeds- og forretningsutvikling Herman Dyrø i Mustad Eiendom, står bak planer om nye skoler i et område hvor Mustad er sterkt involvert i boligutvikling. Tilflyttingen i de nye boligprosjektene tvinger frem behovet for flere skoleplasser oog Mustad Eiendom kommer derfor med et innspill til Oslo kommune. Foto: Reidar Martinsen

Hva med å snu opp ned på skolesituasjonen i Lilleaker-området? spør Mustad, som kommer med drastiske ideer for de nåværende skolene.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 07.02.2019 kl 11:15

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

LILLEAKER/ØRAKER: Boligbyggingen i Lilleaker-området er i full gang. Og mer skal det bli. Folk flest har mange meninger om dette. Et punkt som gjerne går igjen er skoletilbudet. Som den største aktøren i boligutviklingen i området, er Mustad Eiendom på banen også her. Og nå lanserer de en skoleutbygging som må kalles en liten revolusjon.

Kort fortalt handler det om å fjerne all den bygnjngsmasse som i dag rommer Lilleaker barneskole og Øraker ungdomsskole, for deretter å bygge alt nytt med barneskole på det området hvor ungdomsskolen er i dag. Ungdomsskolen flytter til det området som i dag huser barneskolen.

Skolekapasitet bekymrer

Adm. direktør Olav Line i Mustad Eiendom sier til Akersposten:

– I dialogarbeidet med nabolaget er det et par områder som folk er spesielt opptatt av. Det ene er trafikksituasjonen med trikken på Lilleaker – og der har vi allerede tatt et initiativ. Og så er det bekymringer knyttet til skolekapasitet. Folk er spesielt bekymret for at de må sende 6-åringene sine til en skole som ligger altfor langt unna, sier Line.

Gallup

God idé at barne- og ungdomsskole bytter plass på Lilleaker?

Vis resultat

– Derfor har vi tatt et initiativ til hvordan skolebehovet kan løses på en god måte, fortsetter han. – I samarbeid med Kristin Jarmund Arkitekter har vi analysert det fremtidige behovet for skoleplasser lokalt og laget en mulighetsstudie. Den viser at det fremtidige behovet er på cirka 1590 elever. Vårt forslag vil gi 1800 skoleplasser på Lilleaker og Øraker, og vil dermed dekke det fremtidige behovet med god margin, sier Olav Line.

Mustad Eiendoms store prosjekt er den såkalte Lilleakerbyen, hvor det det kan bli 1800 boliger. Dette vil alene gi behov for 300 skoleplasser og sammen med 540 fra befolknings-fremskriving mot 2040 samt dagens behov på 750 bety 1590 elever.

– Vi har utarbeidet tre alternativer som vi har presentert for utdanningsetaten i Oslo kommune. Vi er klar over at dette er et veldig stort prosjekt, og det er ikke opp til oss å bestemme. Det er kommunen som eier arealet, og det er de som må utvikle dette – men vi håper med vårt innspill at vi kan sette i gang en prosess. Vi har, som nevnt, snakket med folk i dette området, og de er spesielt opptatt av skolespørsmålet. Vi føler et visst ansvar som stor boligutvikler, men vi kan altså ikke bygge skoler selv, sier Olav Line.

Liten revolusjon

Mustads forslag: Barneskolen (Lilleaker) utvides og bygges på området hvor Øraker (ungdsomsskolen) er i dag - mens Øraker bygges ny på området til barneskolen.

Planene som foreligger i det mest omfattende alternativet, må nærmest betegnes som en liten revolusjon hva angår skolebygg. Går man for dette alternativet, vil området inneholde felles idrettshall, skatepark, ballbaner, plass for aktiviteter på tak, sykkelslynge rundt skolene og parkering i kjeller for ansatte.

Det er også lagt frem to alternativer som er mindre og ikke så omfattende som det forslaget som innebærer at alt rives. Et alternativ A innebærer at man beholder ungdomsskolen på Øraker og barneskolen på Lilleaker, men bygger ny barneskole på Øraker-tomten. Det legges hele veien til grunn at det er behov for flere plasser på barneskolen, som også krever mer uteareal enn ungdomsskolen. Dette alternativet innebærer også at man tar i bruk takareal for aktiviteter.

Alternativ B viser at man beholder Lilleaker barneskole, men river Øraker og bygger ny barne- og ungdomsskole inkludert sportshall og takareal.

Vurderer flere tiltak

– Hva sier Utdanningsetaten om dette?

– Vi har vært i møter med dem, og forslagene er mottatt med stor interesse, som vi håper og tror er oppriktig, sier Olav Line. – Og så tror vi at alle har et ønske om at barna skal kunne gå skole i sitt nærområde, og slippe å busse eller fraktes i bil ut av sitt naturlige hjemme-miljø.

Bjørg Novang, avdelingsdirektør for skoleanlegg i Utdanningsetaten, sier til Akersposten:

– Ullern er et område i sterk utvikling, og det vil bli behov for flere elevplasser i grunnskolen de kommende årene. Utdanningsetaten er derfor i gang med en utredning for å møte behovet. Vi vurderer flere tiltak, blant annet Mustads forslag.

Lilleaker skole (t.v), aldrende bygg og trangt om plassen. Til høyre: Den mer moderne Øraker skole.