ANNONSE
Annonse
Akersposten

Vil regulere til erstatningsareal, men er allerede i bruk

KONFLIKT: Området er leid ut til frisbeeklubben som har anlagt 18 "hull" til frisbeegolfbane. Her vil VAV omregulere deler av området til friområde. Dette er stipulert i oversikten til venstre.

Vann- og avløpsetaten må komme opp med fullverdige erstatningsarealer for de delene av Husebyskogen som blir båndlagt i forbindelse med bygging av vannebehandlingsanlegget, men det er ikke lett.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VOKSEN: Etablering av vannbehandlingsanlegget i Husebyskogen byr på problemer når det kommer til erstatningsarealer. På vegne av VAV har Multiconsult foreslått å omregulere en «stripe» langs bekkedraget fra Bogstad Camping og videre nedover Hovseterdalen. Begrunnelsen er å sikre dette grøntområdet med tursti og bekk.

Les saken: Vil gjøre gravlund om til erstatningsarealer

Kirkegård og frisbeebane

Området vil i så fall bli omregulert fra bebyggelse og anlegg (grav- og urnelund) til grønnstruktur (turvei, friområde, grønnstruktur). Det vil si at den regulerte kirkegården/gravlunden blir delt og dette har gravferdsetaten vært skeptisk til i forbindelse med et fremtidig behov for utvidelse av området.

I tillegg har bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker pekt på at et område som allerede fungerer som et friområde, ikke er et fullverdig erstatningsareal for de beslaglagte områdene i Husebyskogen og dermed ikke er et akseptabelt svar på bystyrets vedtak om erstatningsarealer. Bydelsutvalget peker på at eiendommen som kommunen disponerer på Himstadjordet/Bogstad leir vil være et naturlig forslag å omregulere, og at bydelens mange innbyggere vil ha stor glede av en omregulering til friområde/park. Dette vil også være i tråd med markalovens intensjon.

Les saken: Fant en løsning for erstatningsarealer – men byrådet sier nei

Så viser det seg i tillegg at det nylig er ferdigstillt en 18-hulls frisbee golfbane som berører området som VAV ønsker å omregulere i Hovseterdalen. Denne banen er erstatningsareal for banen som Ekeberg sendeplateklubb mistet i Frognerparken. Klubben har en leieavtale med Eiendoms- og byfornyelsesetaten for det samme området I Hovseterdalen som VAV ønsker å omregulere. Er det da mulig å ha to ulike erstatningsarealer i samme område.

Spørsmål

Vi spurte VAV:

Multiconsult har på vegne av VAV foreslått en omregulering av et strekk i Hovseterdalen for å sikre et grøntområde med tursti og bekk. Det dreier seg om en omregulering fra bebyggelse og anlegg (grav- og urnelund) til grønnstruktur (turvei, friområde, grønnstruktur).

I det samme området er det anlagt en 18-hulls Røa frisbee golfbane av Ekeberg sendeplateklubb, som er en erstatning for banen de mistet i Frognerparken. Det er inngått en leieavtale med EBY for dette formålet og i slutten av september i år sto banen ferdig.

Mitt spørsmål er: Vil det være mulig å omregulere dette området når det er andre brukere som har etablert seg i denne sonen med bruk etter avtale med kommunen. Vil da klubben miste sine bane og rettigheter i området. Ifølge banekartet er flere av "hullene" anlagt på den omtalte strekningen.

Svar

Plansjef i Vann- og avløpsetaten, Lars John Hem, svarer:

- Det vil være opp til Plan- og bygningsetaten som planmyndighet å vurdere om frisbeegolf ikke kan tillates innenfor reguleringsområdet «grunnstruktur/friområde». Vår oppfatning er at frisbeegolf er lite arealkrevende, i liten grad påvirker grøntområdet og gjerne kan være en aktivitet som foregår innenfor et område regulert som friområde/grøntområde. Vi vet også at frisbeegolfbanen i Muselunden ved Sinsen ligger i et område regulert som "friareal/turvei".

Følg Akersposten på Facebook