ANNONSE
Annonse

Vil ikke ha utbygging i Silurveien 14

TETT VED: Blokken er planlagt rett bak hybelhuset. Fra venstre Espen Ophaug, Pia Farstad von Hall og Camilla Wilhelmsen. Foto: Vidar Bakken

Byrådspartiene mener naturmangfold må vike for behovet for flere boliger. Det er ikke de borgerlige partiene i bystyret enige i.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 17.10.2017 kl 11:46

ANNONSE
Annonse

ULLERNÅSEN: De borgerlige partiene Høyre, Frp og Venstre vil ikke gå inn for utbyggers reguleringsforslag i Silurveien 14, mens byrådspartiene går inn for utbyggers forslag. Dermed står det og faller på Rødt om forslaget blir vedtatt i bystyret.

Det er Røde Kors som står som eier av tomten. På den bratte tomten bak det store hybelhuset i Silurveien 14, er det planer om å bygge en blokk med plass til 30 familieleiligheter i 5 etasjer over bakkeplan. Like i nærheten ligger Ullernåsen T-banestasjon.

Les også: «Vil medføre konstant mørke leiligheter for utrolig mange mennesker»

Uten egen adkomst

Det er knyttet flere protester til prosjektet og de borgerlige partiene har i byutviklingskomiteen gått imot den foreslåtte reguleringsplanen.

- Det er mange sider ved denne saken. Detter er en vanskelig tilgjengelig tomt uten egen adkomst. Det planlegges en tunnel til et garasjeanlegg med inngang fra Silurveien, under eller ved siden av hybelhuset. Her vil det bli nødvendig å ta ut store masser som skal ut i Silurveien.

- På grunn av tomtens beliggenhet vil det stå en stor byggekran her foran hybelhuset, som skal drifte byggeprosjektet. Når utbygger ikke har egen adkomst med ut- og tilkjøring, betyr det at all av og pålessing må betjenes i og ved Silurveien. Det ser vi på som svært uheldig, sier Camilla Wilhelmsen (Frp), nestleder i bystyrets byutviklingskomite.

BAK HER: Bak dette hybelhuset er det planlagt blokk uten at det er adkomst til tomten. Byggekranen vil eventuelt bli plassert i området foran hybelhuset. Foto: Vidar Bakken

Verneverdig biologisk mangfold

- Dette er en veldig marginal tomt, som ligger i et område med viktig og verneverdig biologisk mangfold, blant annet når det gjelder edelløvskog og slåttemark. Dette blir det ikke mulig å erstatte med dette planforslaget, sier Espen Ophaug (V), medlem av byutviklingskomiteen.

Plan- og bygningsetaten har inngrep i naturmangfoldet som ett av flere argumenter for at etaten ikke anbefaler søkers reguleringsforslag.

EDELLØVSKOG OG SLÅTTENG: På tomten er naturmangfoldet en av grunnene til at Plan- og bygningsetaten ikke anbefaler planforslaget. Foto: Vidar Bakken

Tung transport på gangvei

- Vi reagerer også på hvordan utbygger har tenkt å løse problemene med å få inn tyngre utstyr. Da vil de benytte gangveien fra Silurveien til stasjonsområdet og så bygge en videre gangvei, tett opp til naboen, langs stasjonsområdet frem til tomten. Her tenker utbygger seg transport av tyngre utstyr. Når skal det skje? Om natten når T-banen ikke går? Dette er ikke gjennomtenkt, sier Pia Farstad von Hall (H), medlem av byutviklingskomiteen.

TUNG TRANSPORT: I gangveien fra Silurveien mot stasjonen og et "gjennombrudd" i enden på bildet og videre mot tomten, skal tyngre maskinelt utstyr kjøres inn. Foto: Vidar Bakken

Ikke akseptabel bokvalitet

- Samtidig er vi enige med Plan- og bygningsetaten at prosjektet ikke gir akseptable bokvaliteter, blant annet på grunn av for høy utnyttelse og manglende uteoppholdsarealer, sier Ophaug.

- Selv om det planlagte prosjektet ligger tett opp til T-banestasjonen, mener jeg at det er prosjektert for få parkeringsplasser. Det betyr at den allerede hardt belastede og trange Silurveien vil få enda større problemer med hensyn til farbarhet og trafikksikkerhet, sier Wilhelmsen.

- Det er for få kvaliteter og for mange usikkerhetsmomenter i dette forslaget til at vi kan støtte det, sier Farstad von Hall.

I likhet med Plan- og bygningsetaten har Fylkesmannen i Oslo og Akershus frarådet planen. Bydelsutvalget i Bydel Ullern har enstemmig gått imot forslaget.

Satser på kollektivt

Byrådspartiene peker på behovet for flere boliger og det planlagte prosjektets nærhet til Ullernåsen T-banestasjon. God tilgjengelighet til kollektivt transport og tilrettelegging for sykkel vil redusere behovet for parkeringsplasser. Partiene mener også at prosjektet vil få akseptabel bokvalitet og at nye boliger beliggende sentralt inntil eksisterende
T-banestasjon, må kunne tillates på bekostning av den aktuelle naturforekomsten.

Saken vil bli avgjort under bystyrets møte onsdag 25. oktober

Les også:

- Det er nødvendig å bygge høyere

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse