ANNONSE
Annonse
Akersposten

Vil ha t-bane til Tryvann og gjenåpne Gulleråsen

Holmenkollen må fornyes, mener Vestre Aker Unge Høyre. Arkivfoto

Byens eldste t-bane fortjener et etterlengtet løft! mener Vestre Aker Unge Høyre.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 10.04.2017 kl 10:47

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

15. mai 2016 ble Holmenkollbanens øvre del 100 år gammel. Resten av banen åpnet i 1898, og den er dermed Nordens første og eldste elektriske bane av sitt slag. Vestre Aker Unge Høyre mener byens eldste t-bane fortjener et etterlengtet løft!
Holmenkollbanen er i dag ikke ideell, hverken for Ruter eller passasjerene.

Nesten samtlige stasjoner er for små, selv for den korte trevognsversjonen av t-banetogene. Det er utrolig upraktisk at hele bakerste vogn ikke åpner dørene mellom Frøen og Frognerseteren. Vestre Aker Unge Høyre ønsker at Sporveien utvider stasjonene langs Holmenkollbanen slik at de minimum skal kunne betjene tre vogner med tog.

Mange hevder Holmenkollbanen ofte er tom og brukes for sjeldent av passasjerene. Dette er ikke faktum i den nedre delen av banen. Det har de siste årene vært en betydelig fortetting rundt spesielt Vinderenområdet og Slemdalområdet, og det ser ikke ut til å stanse med det første. T-banen er nesten alltid full lengre ned, mye på grunn av strekningen mellom Majorstuen og Slemdal, hvor passasjergrunnlaget har økt betrakting de siste årene. Vestre Aker Unge Høyre ser dermed behovet for at Ruter setter inn flere tog mellom Majorstuen og Slemdal stasjon og at det oppføres planfrie kryss og overganger i denne strekningen.

Vestre Aker Unge Høyre er grunnleggende mot å legge ned stasjoner og endre stasjonsstrukturen i Holmenkollbanen for mye. Gulleråsen stasjon har vært stengt for nedadgående trafikk etter t-banenettets oppgradering, og trass i at forrige bystyre og bydelsutvalget i Vestre Aker har vedtatt å gjenåpne stasjonen, har byråd Lan Marie Ngyen Berg bestemt at dette skal utsettes på ubestemt tid.

Vestre Aker Unge Høyre, i motsetning til byråden, ser behovet for at denne stasjonen gjenåpnes raskest mulig.

X-games i Tryvann var en stor suksess, og Tryvann vinter- og sommerpark blir stadig mer populær for Oslo-borgere, såvel som turister. Vestre Aker Unge Høyre ønsker derfor at kommunen skal se på muligheten av et offentlig-privat samarbeid mellom kommunen og Tryvann vinterpark, for å forlenge Holmenkollbanen til Tryvann.

Vestre Aker Unge Høyre vil:

  • At samtlige stasjoner på Holmenkollbanen skal kunne betjene minimum tre vogner med t-banetog.
  • At togfrekvensen mellom Majorstuen og Slemdal stasjon økes.
  • At det oppføres planfrie kryss og overganger mellom Majorstuen og Slemdal stasjon.
  • Gjenåpne Gulleråsen stasjon i nedadgående retning.
  • At kommunen skal se på mulighetene for en forlengelse av Holmenkollbanen til Tryvann.

Vestre Aker Unge Høyre
v/Oscar Chr. Husebye

Debattinnlegg på Akersposten.no har tusenvis av lesere. Har du noe på hjertet? Send innlegg til tips@akersposten.no.