ANNONSE
Annonse

Vil bygge gang- og sykkelvei på bro over Mærradalen

BROEN: I bakgrunnen går T-banebroen over Mærradalen. Carl Oscar Pedersen og Tore Strandskog vil ha fortgang i planene om gang- og sykkelvei i tilknytning til broen. Foto: Vidar Bakken

Politikerne vil ha gang- og sykkelvei på bro over Mærradalen. Bymiljøetaten er udelt positiv, mens byrådet hevder at Bymiljøetaten ikke har hørt om saken.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 30.11.2016 kl 18:06

ANNONSE
Annonse

ULLERNÅSEN: – Man skulle jo tro at å koble beboere på disse to åsene sammen, skulle være en kurant sak med den allerede eksisterende broen for Kolsåsbanen. Her er det for eksempel veldig langt å gå, hvis man vil komme seg fra den ene siden av Mærradalen til den andre, sier bystyrerepresentanten og leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H).

– Det er ingen mulighet for folk å ta seg fra Husebyåsen til Ullernåsen eller vice versa, på bena eller med sykkel slik det er i dag. Allerede for åtte år siden foreslo vi en løsning med å henge på en gangbro på den eksisterende broen, sier han.

Dødsulykke

– Det er kjent at ungdom i strøket bruker broen som snarvei, med fare for eget liv. For en del år siden skjedde det da også en dødsulykke her i forbindelse med kryssing av broen. Nå er det om å gjøre å være mer fremsynt. Med økende fortetting og sterk befolkningsvekst også i disse områdene, øker også behovet for en miljøvennlig løsning som legger til rette for gående og syklende mellom de to isolerte områdene. Det er også et prioritert mål for byrådet å legge til rette for gående og syklende, sier leder av Ullern Høyre, Tore Strandskog.

OVER MÆRRADALEN: T-banebroen som krysser Mærradalen brukes også som "snarvei" i livsfarlig passering mellom de to åsene. Foto: Google Maps

Ba om konkretisering

– I den anledning har jeg informert byrådet om behovet for gang- og sykkelbro etter at Bymiljøetaten svarte Bydel Ullern i desember i fjor: «Vi er enige i at det bør legges til rette for at syklister og fotgjengere skal kunne krysse Mærradalen via en bru, og dette tiltaket er derfor tatt inn i den nye planen for sykkelveinettet i Oslo". Jeg har så stilt byrådet følgende spørsmål: «Er det mulig å få konkretisert dette slik at vi kanskje kan se et positivt resultat om ikke altfor lenge?», sier Pedersen.

I planen for sykkelveinettet er det også et kart som viser at under «tilrettelegging for sykkelvei i blandet trafikk», er sykkelvei tegnet inn på bro over Mærradalen, der broen går i dag.

Forundret over byrådens svar

– Til min store forundring fikk jeg svar fra Miljø og samferdselsbyråd, Lan Marie Berg (MDG), hvor det blant annet står: «Jeg har bedt Bymiljøetaten om innspill til forslaget fra Pedersen (H). Bymiljøetaten har uttalt at de ikke har hørt om dette forslaget/behovet tidligere, og at dette forslaget ikke er noe Bymiljøetaten arbeider med eller har vurdert».

– På den ene side er altså Bymiljøetaten udelt positive til gang- og sykkelvei på bro over Mærradalen og har lagt det inn i planforslaget, mens etaten ifølge byråden ikke har hørt om forslaget. Her må det være en kommunikasjonssvikt et sted. Nå vil jeg ha et klart svar på bakgrunn av at den omtalte gang- og sykkelveien i høyeste grad er med i planprosessen, sier Pedersen.

Sporveien har tidligere uttalt at det ikke lar seg gjøre å anlegge en gang- og sykkelvei på den eksisterende broen.

– Vi har ikke låst oss til en spesiell løsning, men skulle ikke broen tåle belastningen av en forsterket, utvendig bro for gående og syklende, vil jeg kvie meg for å ta T-banen over denne broen, sier Pedersen.

Akersposten har bedt byråd Lan Marie Berg om en forklaring på hvorfor byrådet mener at Bymiljøetaten ikke har hørt om forslaget om gang- og sykkelvei over Mærradalen.

LES OGSÅ: Neste stasjon: Tryvann

Ingen mindreårige flyktninger til Montebello

Bydel Ullern fikk bot for omsorgssvikt etter at eldre kvinne døde

– Helt Fleksnes på Hovseter

Ingen respekterer fartsgrensen

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

ANNONSE
Annonse