ANNONSE
Annonse

Vil åpne opp for allmenheten – politikerne sier ja

STENGT: Hans Fredrik Horn i Hoffselvens venner fant ut at kommunen eide tomten som er regulert til friområde/turvei. Bydelsutvalget har bedt om åpning av strekket. Foto: Vidar Bakken

Hans Fredrik Horn i Hoffselvens venner har drevet ren detektivvirksomhet. Han fant ut at et gjenværende stykke langs Hoffselven kan åpnes for allmenheten. Det har bydelsutvalget tatt konsekvensen av.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 24.04.2016 kl 11:48

ANNONSE
Annonse

HOFF: På baksiden av Møllhausen Torg, helt nederst i Konventveien, dukker Hoffselva opp igjen fra røret med den nyanlagte fisketrappen. Der ligger et område på østsiden av elven som er regulert til friområde/turvei. Strekningen er stengt av hekk og private gjerder.

Frigjøre tomten

– Nesten hele strekket er kommunal eiendom, som er bortfestet til et borettslag på 60 års festekontrakt. Festetiden utløper 30. juni i år. Festekontrakten er hektet på hovedkontrakten med samme utløpsdato. Det betyr at tiden nå er inne til å frigjøre tomten for å realisere den vedtatte reguleringen. Ved en fornyelse av festekontrakt bør den omformuleres slik at vi får en turvei som denne delen av tomten er regulert til, sier leder av Hoffselvens venner, Hans Fredrik Horn.

Binder turveien sammen

På vestsiden går en bratt, kupert sti som ikke omfattes av reguleringen.

– På østsiden går som du ser, et platå ovenfor elven som har riktig avstand fra elven og dyrelivet der. Der vil man også kunne få universell utforming. Det er viktig at kommunen legger til rette for universell utforming der det er mulig. Med en opparbeidelse her, vil vi få en turvei som naturlig binder turveisystemet langs Hoffselva sammen. Da vil vi få en nesten sammenhengende turvei fra Smestaddammen til Bestumkilen. Da gjenstår bare en liten del mellom Bjørnebodammen og Smestaddammen. Det vil vi komme tilbake til, sier Horn.
(Saken fortsetter under bildet)

LIGGER TIL RETTE: Hans Fredrik Horn peker på platået, som han mener egner seg godt til universell utforming av tursti. Foto: Vidar Bakken

Cirka ti meter av den omtalte strekningen går over privat grunn.

– Uansett så gjelder også reguleringen der. Da er det opp til politikerne å vedta hva som videre skal skje, sier Horn.

Vedtaket

Bydelsutvalget i Bydel Ullern, som forvalter tomten på vegne av kommunen, gjorde under torsdagens møte følgende vedtak basert på den informasjonen som Hoffselvens venner hadde fremlagt:

«Bydelen anmoder om at festekontrakt for 31/236 ved forestående fornyelse 30.06.2016 omformuleres slik at man tillater opparbeidelse av turvei som regulert. Videre at det tas inn i festekontrakten at allmennheten umiddelbart får tilgang til arealet som er regulert til turvei, slik at arealet kan brukes som turvei så langt det er praktisk mulig selv om arealet enda ikke er opparbeidet. Vi ber administrasjonen om å få laget en avtale om passasje over ca 10 meter av naboeiendommen 31/363."

INNGANG: Her kan det siste strekket av en sammenhengende tursti mellom Smestaddammen og Bestumkilen starte. Litt ryddearbeid må til. Foto: Vidar Bakken

Ønsker du å motta Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost? Meld deg på her!

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

Flere nyheter på Akersposten.no:

Gir blanke i russeknuter – ruller heller med foreldrene

Foreldrenes gave til vennskap på Bestum skole

Ullerntunet: – Hva var det vi sa?

ANNONSE
Annonse