ANNONSE
Annonse

Viktige folkemøter om bymessig fortetting av Smestad

HVOR TETT: Motstanden mot bymessig fortetting av det skraverte småhusområdet vokser. To åpne møter i januar vil gi en pekepinn på veien videre.

Nå nærmer det seg et forslag til ny områdeplan for Smestad fra Plan- og bygningsetatens side. "Stopp raseringen av Smestad" og Bydel Ullern vil hver for seg arrangere møte om den ventede bymessige fortettingen av området.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 13.12.2016 kl 13:22

ANNONSE
Annonse

SMESTAD: Mandag 16. januar, 2017, arrangerer "Stopp raseringen av Smestad" et åpent folkemøte i Skøyen kirke. Mobilisering av motstanden mot den planlagte fortettingen har resultert i økende oppslutning fra beboere i området. Aksjonen har også egen Facebook-side.

Her står det blant annet: «Mandag 16. januar 2017 kl. 19.30 blir det møte i Skøyen kirke for alle som ønsker å bevare bomiljøet på Smestad og Heggeli.

Kommunen mener at bærekraftig byutvikling forutsetter at mange småhusområder i Oslo må erstattes med store leilighetskomplekser. Vi mener at bærekraftig byutvikling må ta utgangspunkt i byens innbyggere og eksisterende boligområder. Å «tvinge» byens innbyggere til å flytte fra etablerte boligmiljøet er ikke bærekraftig utvikling.

Ferdigregulerte boligtomter (mange tusen) innenfor byggegrensen, og gamle industriområder må utnyttes før man går løs på etablerte boligområder.»

Mer informasjon om hvem som deltar på møtet vil aksjonen komme tilbake til.

Les også: Vil fortette rundt Smestad T-banestasjon innenfor en radius på 100 meter

I februar skal Bydel Ullern også holde et åpent folkemøte. Dato er ennå ikke bestemt. Hit kommer representanter fra Plan- og bygningsetaten og informerer om status i forslaget til områdeplan. Sentrale politikere i rådhuset vil delta på møtet.

Les også:

Tett i tett på møte om Smestad-fortetting

Ikke riv husene våre - vi vil bo her

Hva med alle de som må flytte fra sine boliger?

Usikkerhet rundt byplangrep på Skøyen

ANNONSE
Annonse