ANNONSE
Annonse
Akersposten

– Viktig at vi tar godt vare på hverandre i denne situasjonen vi står

– Kirken er som alle andre forsamlingssteder, stengt. Vi vil holde gravferd, men vi må da forholde oss til antall- og avstandsreglene myndighetene har kommet med, sier sogneprest Jorund Andersen.

– Det er viktig at kirken står for menneskeverd, rettferdighet og det å ta vare på den kloden vi er helt avhengig av, sier Jorund Andersen, den nye sognepresten i Ullern i en tid da kirken er korona-stengt, men likevel litt åpen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 16.03.2020 kl 13:54

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLERN: – Her må kirken være helt tydelig, sier sognepresten, som understreker at kirken også skal være opptatt av å ta vare på kloden..

– Noen vil si at kirken da blander seg inn i politikken. Gjør kirken det?

– Nei, det gjør vi ikke. Vi er ikke politikere, men det er ikke ensbetydende med at kirken skal være taus om slike grunnleggende verdier. Det er dette kirken står for, sier Andersen, som ble innsatt som sogneprest i januar. Før det var hun kapellan i Ullern.

– Jeg trives utrolig godt i Ullern menighet, fortsetter 46-åringen fra Kristiansand.

– Det er så hyggelige folk her, fortsetter Andersen. Hun var kapellan i åtte år i Ullern. Så overtok hun som sogneprest etter John Egil Rø.

Alternativ påske?

Påsken står for dør – en av de helt sentrale høytidene i kirkeåret. Denne kristne høytiden feires til minne om Jesu lidelse, død og oppstandelse.

– Oppstandelsesfesten er selve høydepunktet, sier Andersen.

– Hvordan planlegger dere for årets påske i disse korona-tider?

– Vi håper jo at vi kan markere denne høytiden på vanlig måte, men per i dag vet vi like lite som alle andre om hva myndighetene gir oss tillatelse til når påsken er her.

– Arbeider dere med alternative opplegg?

– Ja, det gjør vi, men vi vet ikke nå hvordan det vil bli, sier Andersen.

I år faller palmesøndag på 4. april og 1. påskedag er 12. april.

Lidelse, død – og håp

Påskefortellingen handler om fellesskap, svik, smerte, ensomhet, sorg, død og til sist oppstandelse. Håpet blir åpenbart og levende, da Jesus vant over døden.

– I disse dager er det trolig mange i din menighet som søker til kirken eller som ønsker kontakt med kirken i en for dem en krevende livssituasjon. Hva skal de gjøre?

– Vi vet at mange er bekymret og urolige. Selv om kirkebygget er stengt, er vi som ansatte tilgjengelig for alle som ønsker en prat. Ta gjerne kontakt enten på telefon eller epost, sier Andersen. E-postadressen er posten.ullern@kirken.no På hjemmesiden www.kirken.no/ullern eller kirkenytt står kontaktinformasjon til alle oss som er ansatt i kirken.

– Jeg tenker at påskefortellingen viser oss at Gud er nær. Det er en trøst i det, sier Andersen og legger til at det er en dynamikk gjennom hele påskeuken – helt fram til oppstandelsen.

Jesu oppstandelse på den tredje dagen etter korsfestelsen, er i kristendommen et tegn på at han er sterkere enn døden og alle ondskapens krefter. Symbolet på hans guddommelighet, er oppstandelsen og et viktig grunnlag for den kristne tro.

– Oppstandelsen bringer håp! Det er viktig – særlig i disse tider, sier Andersen og legger til at det er noe som er sterkere enn dødskreftene.

Økonom og lærer

Presteyrket var ikke det som var lengst framme i pannebrasken da Jorund tråkket sine barne- og ungdomssko i Bibelbeltet. Riktignok var unge Jorund en del av Voie menighet i Kristiansand, men det var økonomistudiet hun begynte på.

– Så tok jeg kristendom grunnfag og mellomfag med tanke på å undervise i videregående skole.

Derfor har hun også pedagogikk på CV’en.

– Da jeg var ferdig med å studere, begynte jeg å jobbe i skolelaget med ungdom og ledertrening.

På den tiden ble hun meget opptatt av kirkepolitikk. Hun satt i bispedømmerådet, Kirkemøtet og Kirkerådet.

– Det var gjennom dette jeg ble kjent med kirken.

Bekjentskapet endte med at hun ble ferdig utdannet prest i 2009.

Del av et samfunn

Jorund Andersen er den første kvinnelige sognepresten i Ullern menighet. Noe av det som opptar henne sterkt, er ungdomsarbeidet.

– Vi lever i en tid med masse muligheter, forventninger og press på å lykkes. Det kan være ganske tøft å være ung.

– Du er opptatt av eksistensielle spørsmål.

– Ja, så absolutt. Jeg synes det veldig spennende å snakke med mennesker om tro, tvil, verdier, mening og håp. «Hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen?». Kirken skal være en arena der vi kan stoppe opp, undres, søke og snakke sammen om livet store og små spørsmål. Kanskje vi burde gjøre det mer?

Stengt, men åpen

– Vi er i en litt spesiell situasjon nå om dagene. Kirken er stengt, men samtidig åpen.

– Forklar det!

– Kirken er som alle andre forsamlingssteder, stengt. Vi vil holde gravferd, men vi må da forholde oss til antall- og avstandsreglene myndighetene har kommet med, sier Andersen. Hun legger til at kirken vil anbefale at dåp og vigsler utsettes til situasjonen er mer avklart.

– Ellers er som sagt kirkens ansatte tilgjengelig for kontakt og samtale. Det er viktig at vi tar godt vare på hverandre i denne situasjonen vi står i.

– Trives du i Ullern?

– Stortrives. Vi har kanskje byens vakreste kirke og en menighet med mange frivillige. Aktivitetsnivået er høyt, sier Andersen og legger til at dette er med på å skape gode fellesskap – ikke minst for de unge.

– Dette gleder meg veldig, sier Jorund Andersen, som er glad for å være en del av dette fellesskapet.

Påsken

Påsken – feires til minne om Jesu Kristi død og oppstandelse

Den måten vi bruker for å beregne når påsken kommer, kalles påskeformelen.

1. påskedag faller på første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn.

Denne måten å tidfeste påsken på, ble bestemt da kongeriket Danmark-Norge gikk over til den gregorianske kalenderen 1. mars 1700.

Det tidligste palmesøndag kan komme er 22. mars. Forutsetter fullmåne 21. mars. (1818 og 2285)

Det seneste palmesøndag kan komme er 25. april. (1943 og 2038)

Palmesøndag - feiringen av Jesu inntog i Jerusalem søndagen før korsfestelsen. Navnet kommer av evangelienes beretning om at folk strødde palmegrener foran Jesus da han red inn i byen.

Skjærtorsdag – Jesus siste måltid med disiplene. Det blir innføringen av nattverd. Ordet betyr renselstorsdag. Fra norrønt skira – rense. Skjær = ren.

Langfredag – den dagen Jesus Kristus døde på korset. Den lengste dagen i hans liv – derved navnet langfredag

1. påskedag – er den viktigste dagen i den kristne kirke. Jesus står opp fra de døde.

LES OGSÅ:

"Vi må trå til for gamle og syke, men på avstand"

"Det er NÅ det gjelder"

Følg Akersposten på Facebook