Annonse: Bydel Vestre Aker

– Vi vil være et positivt innspill i din hverdag

De ansatte på Familiesenteret ønsker deg velkommen med åpne armer.

Familiesenteret har mange tilbud ​for barn, ungdom og foreldre. Målet er å hjelpe familier til å håndtere små utfordringer før de vokser seg store.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 11.04.2018 kl 11:00

Familiesenteret på Hovseter har holdt på i mange år. Et gjennomgående ønske har vært å være et lavterskeltilbud for barn, unge og familier i nærmiljøet. Familiesenteret tilbyr foreldreveiledning, barne- og ungdomsgrupper, familieterapi, språkgruppe, foreldregrupper, ferieaktiviteter og sinnemestringskurs.

– For oss er det viktig at folk har det bra. Vi vektlegger tidlig innsats og å gi hjelp før det oppstår et problem.

Det sier Sofie Widdal som er leder for Familiesenteret. Familiesenteret består av to team, et familieteam og et ungdomsteam. Familieteamet har barn i 6 til 12-års alderen og deres familie som målgruppe, mens ungdomsteamet fokuserer på ungdom i alderen 13 til 18 år.

– Vi har også en oppfølgingstjeneste med målgruppe til 21 år som jobber for å forebygge frafall i videregående skole, forteller Widdal.

Familiesenteret består av ansatte med forskjellig utdanning og bakgrunn, og alle har bred erfaring fra barne- og ungdomsarbeid. De ansatte har taushetsplikt.

– De som kommer til oss skal få støtte til å håndtere små utfordringer før de vokser seg store, sier Widdal.

Barne- og ungdomstilbud for de som har savnet ungdomsklubben

Familiesenterets tilbud om barne- og ungdomsgrupper er et populært tilbud og det er mange som kommer på gruppene. På mandager er det gruppe for 1. til 4. klasse fra kl. 16 til kl. 18, og gruppe for 5. til 7. klasse fra kl. 17:45 til kl. 19:30. Det er overlapping med dans mellom gruppene der det kommer en danseinstruktør for å danse med barna.

– Dette er veldig populært, forteller Widdal.

Hun forteller videre at gruppene består av gode og trygge aktiviteter for barn og unge, og at både barn og voksne er fornøyde med tilbudet.

– Vi trener på sosialt samspill blant annet ved hjelp av rollespill.

Situasjoner de øver på er konfliktløsning, forebygging av mobbing eller å ta initiativ til vennskap.

– Det viktigste er at det skal være gøy! Det skal være en positiv opplevelse for barn og unge å komme til oss, sier Widdal.

Onsdager fra kl. 17 til kl. 20 er det åpent tilbud: “TimeOut” for 8. til 10. klasse. Dette er et nytt tilbud som ungdommene som kommer er med på å forme.

– Vi håper å få til noen interessante temakvelder hvor vi tar opp temaer som opptar ungdom. Familiesenteret har også ferietilbud med aktiviteter i alle skoleferier, og samarbeider med flere aktører slik at barna kan inkluderes i alle eksisterende tilbud. Widdal forteller om en god opplevelse de hadde i sommer, da noen ansatte tok med en familie til Sørenga.

– Vi viste dem hvordan de skulle komme seg dit, og de endte opp med å reise dit hele sommeren, sier Widdal og smiler.

– Noen trenger bare kunnskap om alt det gode Oslo har å by på.

Familiesenteret har i tillegg, i samarbeid med Hovseter skole, et tilbud i sammenheng med skolens leksehjelp hver tirsdag fra kl. 13:30 til kl. 15:30. De samarbeider også med Hovseter Mek & Prep, et sykkelverksted hvor nye 10. klassinger hvert år får mulighet til arbeidstrening. Her fikser de sykler for folk som kommer innom, og ungdommene lærer å “mekke” sykler sammen med en voksen.

– Bra at de som trenger hjelp har et sted å gå

Widdal forteller at Familiesenteret i det siste har hatt økende pågang til det de kaller for foreldrestøttende tiltak. Dette inkluderer familieterapi, foreldreveiledning og sinnemestringsterapi.

– Foreldre tar kontakt, og så tilbyr vi veiledning ut fra behov. Vi har flere tilfeller hvor også barnet er med i veiledningen, sier Widdal.

20. mars startet Familiesenteret med foreldreveiledning i grupper, som er et samarbeid mellom bydelen og Vestre Aker Prosti. Det er flere kurskvelder utover våren, og det er løpende påmelding så lenge det er ledige plasser. Mer informasjon er tilgjengelig på bydelens nettside. Veiledningen går ut på å bedre samspill mellom barn og foreldre.

– Mange foreldre tar kontakt selv, så behovet for tilbudene er tydelig.

Tilbudet om familieterapi handler om å få familien til å fungere sammen, og finne årsaker til hvorfor utfordringer i familien oppstår og hvordan de kan løses. De som benytter seg av tilbudet går så lenge det er behov og tilbakemeldingene har til nå vært positive.

– Vi mener det er bra at de som trenger hjelp har et sted å gå, sier Widdal.

Familiesenteret tilbyr også sinnemestringskurs i gruppe. Sinnemestringen foregår gjennom samtaler, og her går man en fast periode.

Vil forebygge utenforskap og marginalisering

Noen av målene til Familiesenteret er å forebygge frafall i skole, utenforskap og marginalisering. Widdal sier at de ønsker å være et positivt innspill i folks hverdag.

– Folk må komme til oss frivillig, og vi ønsker å legge til rette for at de tør å be om hjelp tidlig og ikke venter med å komme til de må.

Widdal forteller videre at Familiesenteret i tiden fremover vil prioritere å vedlikeholde og kvalitetssikre de tilbudene de har.

Les her for mer informasjon om Familiesenteret