ANNONSE
Annonse
Akersposten

Bogstad- og Sørkedalen-rektor:

– Vi vil jo ikke miste noen

Rektor Karoline Hoel Balstad forklarer om problemene i krysset på Bogstad til leder for samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret, Eirik Lae Solberg. Fra v: Roger Bjørn Haugen, Røa IL, Jostein Refsnes, Røa Vel, og kontorleder på Bogstad skole, Elise Letting Madsen. Foto: Fredrik Eckhoff

– Vi må styrke sikkerheten på skoleveier mange steder i Oslo, sier leder for samferdsel- og miljøkomiteen i bystyret, Eirik Lae Solberg.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 28.11.2018 kl 11:18

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BOGSTAD/SØRKEDALEN: Høyre-politikeren var fredag på en real rundtur i Oslo vest. Han startet på Svendstuen og fortsatte til Sørkedalen, Bogstad og Vinderen. Målet med turen var å se på trafikksikkerheten ved de fire skolene – og høre hva rektorene hadde av innspill om elevenes sikkerhet i trafikkene rundt skolene.

Foreslår tiltak

Akersposten var med til Sørkedalen og Bogstad, da Lae Solberg møtte Karoline Hoel Balstad, som er rektor på begge de to skolene. Med seg i Sørkedalen hadde hun blant andre Johan Mosvold Larsen, som sitter i driftsstyret ved Sørkedalen skole, og jobber både ved skolen og Markaskolen. Han forteller at han gjennom Markaskolen blant annet tar med skoleklasser på sykkeltur i Sørkedalen.

– Her sliter vi med at bilistene kjører fort, at de ikke respekterer 30-grensen, sier han. I en sone på 2-300 meter er det 30-sone, mens det er 60-grense på begge sider.

– Dette er også et problem på dagtid, når barna er på skolen. Særlig om vinteren er det mye trafikk her med skiløpere inn og ut av Sørkedalen, sier Mosvold Larsen.

Han får støtte av skolens rektor, Karoline Hoel Balstad.

– Det er jo dette som er sentrum i Sørkedalen, sier hun og ramser opp skole, butikk og kafé. Vi ser at dette er en lite trafikksikret del. Det er her alle ferdes, sier rektor. – Vi har 64 barn på Sørkedalen skole, og vi vil jo ikke miste noen!

De to nevner også at skolen jevnlig benytter seg av lokalene til Sørkedalens IF, som ligger noen hundre meter innover i dalen. På strekningen er det ingen fasiliteter for myke trafikanter. Her må skoleelever, lærere og andre gående klare seg som best de kan i veikanten, mens bilene kjører i sin 60-sone.

Fra v: Bydelspolitiker Yngvar A. Husebye, bystyrepolitiker Eirik Lae Solberg, Sørkedalen- og Bogstad-rektor Karoline Hoel Balstad, bydelsutvalgsleder Lars Asbjørn Hanssen, driftsstyremedlem Johan Mosvold Larsen og Vegard Berentsen. Foto: Fredrik Eckhoff

Det er planer om å utvide hele Sørkedalsveien, slik at det legges bedre til rette for myke trafikanter, både syklende, gående og rulleskibrukere, men dette ligger år frem i tid.

– Hva mener dere kan gjøres på kort sikt for å høyne sikkerheten forbi skolen i Sørkedalen?

– Man kan dempe farten på bilene ved å lage innsnevringer på høyde med skolen, sier Mosvold Larsen, som også foreslår å gjøre 30-sonen lenger enn den er i dag, slik at bilister får bedre tid til å forberede seg på at de skal kjøre gjennom et lite «sentrum», med kjøring inn og ut fra skole, butikk og flere myke, unge, trafikanter.

Opphøyde gangfelt mener de også kan være på sin plass.

Blinkende 30-skilt?

Bystyrepolitiker Eirik Lae Solberg er enig i at noe bør gjøres ved Sørkedalen skole.

– I Sørkedalen er det farten forbi skolen som er det største problemet, at fartsgrensen ikke overholdes. Man kan lage innsnevringer i veibanen slik at man tvinger bilistene til å sette ned farten. Man kan ha opphøyde gangfelt og blinkende 30-skilt. Det har vi sett andre steder, sier han.

Problemkrysset ved Bogstad

Peder Ankers plass heter plassen og veikrysset som skaper mye hodebry på Bogstad, både for elever og ansatte ved Bogstad skole som ligger bare et par hundre meter unna, og for andre som ferdes til og fra Bogstad, Sørkedalen og områdene rundt. Her er det skole, campingplass, butikk, bensinstasjon, kunstisbane, golfbane og Røa ILs nyanlagte skiområde på Voksenjordene, i tillegg til all gjennomfartstrafikken inn og ut av Sørkedalen og oppover mot Voksen Skog.

Gallup

God idé å lage minirundkjøring på Peder Ankers plass?

Vis resultat

Bogstad-rektor Hoel Balstad beskriver et uoverskiktlig kryss, ikke minst sett fra skolen, som ligger nederst i stikkveien Ankerveien.

– Dette er ikke noe kryss, fordi Ankerveien på nedsiden ikke er en ordentlig vei. Folk vet ikke hvordan man skal forholde seg til den, sier hun og peker på den lave fortauskanten man må forsere for å komme inn og ut av stikkveien. Den indikerer at man her kjører inn og ut av en vei som ikke «vanlige retigheter», men dette er det ikke alle som får med seg.

Noen bilister tror dette er en vanlige vei med vanlige vikeplikts- og forkjørsregler, mens andre vet at dette kun er en stikkvei, hvor man har lite å slå i bordet med når man skal ut i krysset.

På befaringen på Bogstad er også blant andre Jostein Refsnes i Røa Vel, daglig leder Kjell Veddegjerde i Bogstad Camping og Røa IL-leder Roger Bjørn Haugen med. Refsnes har lenge ivret for endringer av plassen til Norges første statsminister, Peder Anker, som det også er en byste av på stedet.

– Flytt holdeplasser, lag rundkjøring!

– Flytt bussholdeplassene ut av krysset og gjør om til en minirundkjøring, sier Refsnes, og han har alle de andre, som hver og én kjenner godt til kryssets mange utfordringer, både på hverdager og i helger.

Peder Ankers plass på et rolig tidspunkt på formiddag. Her er det kaotisk store deler av uken, også når barn er på skolevei. Nede til høyre på bildet kan en lav fortauskant skimtes. Den skaper forvirring!

Når bussen stopper på vei inn mot Røa, stopper den faktisk slik at den stenger all trafikk inn og ut fra Bogstad skole, Oslo Golfklubb og kunstisbanen.

Rektor Karoline Hoel Balstad bare rister på hodet over plasseringen av bussholdeplassen, som i alt overmål også har vært fylt opp med flere gjenbrukscontainere i flere år. Etter stort påtrykk fra blant andre Bogstad skole er disse imidlertid nå snart fjernet.

– Her stopper folk bilen midt i krysset for å kaste i containerne. En av våre lærere på moped ble faktisk rygget på av en bilist som hadde kastet noe her, sier rektor.

– Det ferdes mange mye trafikanter i dette området, og mange er unge. Ikke er det veldig godt opplyst her heller. Det er sikkerheten til våre elever vi er bekymret for, sier hun.

Alle de inviterte parter på befaringen fredag er enige om at man bør fjerne problemstillingen rundt den private stikkveien ned mot skolen – og fjerne all usikkerheten rundt vikeplikt eller ikke vikeplikt. Det kan man gjøre gjennom å gjøre krysset om til en minirundkjøringen, mener de.

– Og det skal det være plass til, sier rektor, som forteller at de har vært i kontakt med en som har greie på dette i Vegvesenet.

– Flere hjertesoner

– Ja, dette er et uoversiktlig veikryss. Det er et godt forslag med minirundkjøring for å avklare trafikksituasjonen. Da vet alle trafikanter hva de har å forholde seg til, sier Eirik Lae Solberg. – I tillegg må naturligvis stikkveien Ankerveien bli en ordentlig vei.

Han gir skryt til byrådet for ideen om å innføre såkalte «hjertesoner» rundt skoler i Oslo, soner hvor trafikksikkerheten er ivaretatt til beste for skolebarna. Men han mener at tempoet de har foreslått er for dårlig.

– Byrådet har lansert Hjertesoner, som vi slutter oss helhjertet opp om. Men det går for sakte! De har foreslått pilotprosjekter åå to skoler i 2019. Men vi har 140 skoler i Oslo, og dette krever en helt annen fart. Vi foreslår hjertesoner på 10 skoler i Oslo i 2019, og 20 pr år etter det, sier han.

Lae Solberg avslører at Høyre har satt av 100 millioner kroner ekstra til tryggere skoleveier i Høyres alternative budsjett for Oslo i 2019.

– Vi må styrke sikkerheten på skoleveier mange steder i Oslo, sier han.

I stedet for åpning av bekk…?

Med på befaringen var også bydelsutvalgsleder i Vestre Aker, Lars Asbjørn Hanssen (H) og hans kollega i bydelsutvalget, Yngvar A. Husebye.

De to mener sikring av skoleveiene bør prioriteres høyere. Hanssen nevner de 20 millionene som er satt av til å åpne Mærradalsbekken i Hovseterdalen.

– I politikken er det viktig å prioritere, og her burde man heller ha brukt penger på sikring av skoleveier før man bruker 20 millioner ekstra på åpning av bekken i Hovseterdalen, sier han.

Følg Akersposten på Facebook

Nyhetsbrev fra Akersposten

Meld deg på Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost her!