ANNONSE
Annonse

– Vi trenger et skikkelig løft for å få OTK til å skinne igjen

Slik ser styret for seg at nye OTK kan bli seende ut. Klubben ligger på Madserud, mellom Frognerparken og Skøyen.

– Tennis er en helårssport. Vi kan ikke være væravhengig når vi skal trene og spille tennis. Vi trenger et skikkelig løft for å få OTK til å skinne igjen. sier styreleder i Oslo Tennisklubb, Arild Blixrud.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 04.01.2017 kl 10:35

ANNONSE
Annonse

MADSERUD: – Styret ser det som sin viktigste oppgave å få bygd en seksbaners innendørshall med baner på taket og integrert moderne klubbhus. Dette haster når man ser hvilken elendig forfatning anlegget er i i dag, sier Blixrud i en artikkel på klubbens egne nettsider.

Oslo Tennisklubb har jobbet for ny tennishall siden 1980-tallet, men av forskjellige grunner står klubben fortsatt med et slitt klubbhus og en tre-baners boble. Dagens styre har arbeidet målbevisst mot ny hall siden 2012, og nå er det mye som tyder på at klubben endelig skal få denne på plass i løpet av de neste to årene.

Arild Blixrud har vært styreleder i klubben siden 2012 og har frontet arbeidet med hallprosjektet i snart fem år. Han forteller om en klubb med god kontroll på økonomien og høyt medlemstall.

– Medlemmene er fornøyde til tross for at de tekniske forholdene langt fra er tilfredsstillende, sier han. – Vi fikk oppgradert de fleste grusbanene i 2013. Det var et stort løft for klubben. Fortsatt må vi jobbe med grustyper og preparering for at de skal fungere optimalt. Dette er styret meget bevisst på. I 2013 tok vi også noen grep for å forskjønne anlegget. Det tror jeg medlemmene og naboene satte stor pris på.

Store planer

Som Akersposten har skrevet om tidligere, har Oslo TK planer om å rive sitt karakteristiske klubbhus og bygge en seksbaners innendørshall, med plass til utebaner på taket.

– Hvorfor?

– OTK har alltid vært en ledende klubb i Norge og skal være det. OTK skal også være den klubben i Norge som man tenker på i andre nordiske land og i tennisverden forøvrig. Slik er det ikke i dag. Klubbhuset er nedslitt. En trebaners boble er ikke mye å skryte av, sier Blixrud.

For å få finansiert ombyggingen, har styret anbefalt at klubben skal utvikle og selge et boligprosjekt der bane 11 (centercourten) og 12 ligger i dag.

– OTK eier hele tomten på 16 mål, og den er i dag regulert til boligformål. Det sier Oslo Kommune nei til og forlanger at den skal reguleres til idrettsformål. Styret er meget bevisst på å forvalte klubbens verdier på en forsvarlig måte, og har derfor bedt om at deler av tomten fortsatt skal være regulert til boligformål, sier han.

– For å få det til har styret måttet presentere et boligprosjekt til kommunen. Det er bakgrunnen for at det nå også foreligger et boligprosjekt. Å selge deler av tomten til eiendomsutviklere for at de skal tjene seg rike, er dårlig forvaltning av klubbens økonomi. Da kan vi heller realisere boligprosjektet selv og knytte nødvendig fagekspertise til oss, sier styrelederen, som sier han selv ikke tilhenger av at klubben skal ta opp lån og pantsette den delen av anlegget som fortsatt skal være regulert til boligformål.

– Selv om rentenivået nå er lavt og vi kan få gode fastrentebetingelser, mener jeg at dette ikke er veien å gå. Alternativ finansiering er gaver fra personer som står klubben nær. Dessverre er det ønsketenkning.

Oppfordrer til å møte opp i mars

– Hva må til på årsmøtet i mars for at styrets forslag skal gå igjennom?

– OTK har cirka 920 medlemmer, hvorav 685 stemmeberettigede. Det er viktig at alle som ønsker å utvikle OTK, møter opp på årsmøtet og gir sin stemme. Alle forslag som innebærer salg eller pantsettelse av eiendom, må ha 2/3 flertall av de oppmøtte stemmeberettigede for å bli vedtatt, sier han.

Her kan du lese mer om Oslo TKs hallprosjekt.

Les også:
Jobber videre med tennishall

– Jeg tror egentlig alltid jeg skal vinne


Her kommer flomlyset til å stå på full guffe

Stengt, stengt og stengt - men hva kommer i stedet?
http://akersposten.no/nyheter/stengt-stengt-og-stengt-men-hva-kommer-i-stedet/19.739

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse