ANNONSE
Annonse

– Vi tar så mye for gitt

Anne Enger kjempet og vant kampen om å holde Norge utenfor EU. Onsdag på Ullern kultursenter skal hun snakke om mye annet!

– Samfunnet er i rask endring. Vi tar så mye for gitt i dag. Men ingenting er kommet av seg selv. Ikke demokratiet, ikke velferdsordninger, ei heller ytringsfrihet eller likestilling, sier Anne Enger (68) til Akersposten. Onsdag klokken 12 holder hun foredrag på Ullern kultursenter om hva slags samfunn vi vil ha.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 26.02.2018 kl 12:21

ANNONSE
Annonse

LILLEAKER: – Det er viktig at vi har felles møteplasser som Ullern kultursenter, fortsetter Anne Enger, tidligere stortingsrepresentant for Senterpartiet, kulturminister og fylkesmann i Østfold. Kanskje best kjent fra EU-kampen på 1990-tallet. Nå sier Anne Enger at hun er en aktiv, takknemlig og privilegert pensjonist, som fortsatt har viktige oppdrag i samfunnet. Hun er blant annet nytt medlem i Nobelkomiteen.

Kunst, kultur og demokrati

Den tidligere kulturministeren ledet arbeidet med Kulturmeldingen 2014 (NOU 2013:4).

– I utredningen introduserte vi noen nye begrep som ble godt mottatt, forteller Enger. Det er begrep som «den kulturelle grunnmuren», «ytringskultur» og «uenighetsfellesskap». Kunst og kultur er viktige forutsetninger for et levende demokrati. Demokratiets vilkår er aktualisert i dag, mener Enger og viser blant annet til «fake news». Når kulturministeren vil legge fram en kulturmelding snart, har Enger forhåpninger om at Trine Skei Grande også vil bygge på Kulturutredningen 2014.

Miljøet – vår felles arv

– Selv om jeg har bodd i Oslo fra 1968 til 2005, er jeg vokst opp på gård i Indre Østfold, fortsetter Enger. Hun er opptatt av nærhet til naturen.

– Vi er alle en del av naturen og avhengig av den. Alle må erkjenne at vi må redde klimaet på kloden. I dag er vel 60 millioner på flukt. Hvis store områder blir lagt under vann, vil langt flere bli flykninger. Miljøflyktninger. Kampen om drikkevannet er en helt reell kamp og grunnlag for krig. Det er dessuten meget dramatiske nyheter når myndighetene i storbyen Cape Town i Sør Afrika stenger av vannet på grunn av vannmangel.

Hva er norske verdier?

– Samfunnet er i rask endring. Ny teknologi med digitalisering og globalisering endrer både vår tenkemåte og levemåte. Dessuten har vi som folk gått fra å være et homogent samfunn til å bli mer sammensatt – mangfoldig. Det synes jeg er bra!

Integrering er en av de største utfordringene i vår tid. Norsk kultur har alltid vært i endring – i en kontinuerlig utvikling i samspill med impulser innenfra så vel som utenfra.

– Og hva er norske verdier? Ostehøvel og brunost? Det gir for meg liten mening. Men Grunnlovens §2 gir mening og grunnlag for refleksjoner. For meg handler dette om menneskesyn og samfunnssyn. Dette vil jeg gjerne utdype litt på Ullern kultursenter onsdag.

Hun håper å få til dialog med forsamlingen.

– Det er alltid lærerikt – og viktig også når meninger kan brytes, sier Anne Enger.

Hun kommer altså til Ullern kultursenter, Stoppestedet, onsdag 28. februar klokken 12.

ANNONSE
Annonse