ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Vi har ikke deltatt i diskusjonen»

Ola Ramstad og Espen Watne Andresen, Vestre Aker Frivilligsentral

GJØR SITT BESTE: Ola Ramstad (til venstre) og Espen Watne Andresen vil gjøre det aller beste ut av situasjonen om Frivilligsentralen blir flyttet til Vinderen seniorsenter.

De forsikrer om at hvis Frivilligsentralen blir flyttet til Vinderen seniorsenter skal de gjøre det beste ut av det, samtidig som de aldri har vært en del av diskusjonen om hva som skal skje med seniorsenteret.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Den 06.08.2020 stod det et leserbrev i Akersposten hvor Yngvar A. Husebye og Ola Ramstad fortalte om at det finnes gode alternativer når Vinderen Seniorsenter legges ned fra nyttår.

Les saken: «Populært møtested stenges – frivilligheten vil åpne dørene»

Vi på Frivilligsentralen har ikke deltatt i diskusjonen om hva som skal skje med Vinderen Seniorsenter. Dette er et helt bevisst valg med en enkel forklaring: Vår oppgave er ikke å mene noe om hva som er riktig for Vinderen Seniorsenter, vår oppgave er å bidra med det vi kan uansett hvem som driver hva.

Hvis vi blir tilbudt å flytte inn i lokalene i Slemdalsveien, så kan vi love at dialogen med både brukere og frivillige som i dag er tilknyttet seniorsenteret, er det som vil legge premissene for hva vi skal gjøre fremover. Hvis vi ikke skal inn i lokalene, kan vi love at vi skal støtte opp om arbeidet med å ha en møteplass på Vinderen, uansett hvem som driver det. Frivilligsentralen er her for innbyggerne – unge som gamle, organisasjonene, politikerne og administrasjonen. Vi er her for hele bydelen og vårt mål er samhold og samarbeid.

«Hva kan vi gjøre for at Vestre Aker bydel blir best mulig for flest mulig?»

Dette spørsmålet stiller vi oss på Frivilligsentralen oss hver dag. Vår oppgave i samfunnet er å bidra til et samfunn hvor vi tar vare på hverandre og hvor livet er fylt med aktivitet og mening. For å få til dette, må vi lytte. Jo mer vi vet om hva de som bor i bydelen ønsker av tilbud og hva de trenger hjelp til, jo mer vil vi være i stand til å bidra med. Hvis vi skal inn i lokalene i Slemdalsveien vil det være veldig viktig for oss å lytte til de som bruker lokalene i dag, hva slags aktiviteter og tilbud er viktige for dem? Vi må også lytte til de frivillige, fordi det er de frivillige som skaper Frivilligsentralen. Hva ønsker de å bidra med? Hva er deres interesser og hva gjør at de føler at de føler det er meningsfylt å være frivillig?

Det er lite som skapes av lytting alene, så hva skal vi gjøre etter at vi har lyttet? Vestre Aker Frivilligsentral har 20 års erfaring med å legge til rette for frivillig innsats, blant annet ved å koble sammen mennesker med sammenfallende ønsker og behov. De som ønsker å være med på et middagsselskap, blir invitert til en søndagsmiddag arrangert av frivillige som elsker å varte opp gjester. Trenger du hjelp til å komme til legen, kobler vi deg med en som synes det å kjøre deg til legen er både hyggelig og meningsfylt.

Uansett om Vestre Aker Frivilligsentral overtar lokalene i Slemdalsveien eller ikke, skal vi legge til rette for frivillig innsats gjennom vårt mantra: “Møte mellom mennesker”.

Ola Ramstad og Espen Watne Andresen
Styreleder og daglig leder, Vestre Aker Frivilligsentral