ANNONSE
Annonse
Akersposten

– Vi går på jobb hver dag og vet at vi egentlig ikke strekker helt til

BEKYMRET: Til v: Siri Melvær Seierstad, helsesøster på Vinderen skole og verneombud for helsestasjonen og skolehelsetjenesten i bydelen og helsesøster og tillitsvalget Rikke Larsåsen på helsestasjonen. Foto: Fredrik Eckhoff

Den sprengte kapasiteten på Helsestasjonen i Bydel Vestre Aker går fremdeles mest utover fireåringene i bydelen. – Fireårskontrollen kan ikke utebli, sier helsesøster Rikke Larsåsen. Men det er nettopp det som skjer for mange Vestre Aker-barn.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 03.12.2018 kl 14:52

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VESTRE AKER: I mai i år skrev Akersposten om at helsestasjonen i Vestre Aker hadde kommet så på etterskudd når det gjaldt fireårskontrollene av barna i bydelen, at de måtte gi flere hundre barn tilbud om en sterkt begrenset kontroll.

En fireårskontroll skal ifølge «Helsestasjonsprogrammet 0-5 år» som er utarbeidet av Helsedirektoratet, i utgangspunktet bestå av kontroll av syn, hørsel og språk, i tillegg til en prat hvor man kommer inn på temaer som kosthold og måltidsvaner, sosial og emosjonell kontakt, bevegelsesutvikling, søvn, barns seksuelle utvikling, barnets miljø og sikkerhet og barnets helse og allmenntilstad.

Dessuten sjekker man barnets psykomotoriske utvikling gjennom å se på evnen til å gå, løpe hoppe og tegne.

Da bemanningsproblemer gjorde at helsestasjonen i første halvår måtte kutte på tilbudet, ble barn og foreldre innkalt til en kontroll av syn og en kort prat. Ved spesielle behov kunne man så få en utvidet kontroll hvis det var nødvendig.

Problemene tårner seg opp

Nå viser det seg at bemanningsproblemene og kapasiteten ved helsestasjonen har fortsatt i andre halvår i år. Akersposten møter helsesøster Rikke Larsåsen, som også er tillitsvalgt på helsestasjonen, og Siri Melvær Seierstad, helsesøster på Vinderen skole og verneombud for helsestasjonen og skolehelsetjenesten i bydelen.

De kan bekrefte at situasjonen ikke har bedret seg siden i våres.

– Det har vært like stramt hele tiden. Det har ikke kommet noen flere ressurser til helsestasjonen, sier Larsåsen. Hun forteller at det ikke bare er fireårskontrollen som lider under kapasitetsproblemene. Også 2,5-årskontrollen har falt ut, hvis foreldre ikke etterspør denne selv.

– Men man blir i hvert fall tilbudt en legetime, sier hun.

– Men dette betyr i praksis altså at mange barn ikke er innom helsestasjonen fra de er 15 måneder, sier hun.

Mange barn i bydelen møter nå ikke helsesøster igjen før de begynner på skolen.

– Alle førsteklassinger har en samtale med helsesøster, men for noen ting kan det være for sent. Språk for eksempel, kan være et problem. Noen har ikke fått tilstrekkelig oppfølging og tilrettelegging, sier Siri Melvær Seierstad, som til daglig er helsesøster på Vinderen skole.

Større ansvar på barnehagen

– Det blir et større ansvar for de ansatte i barnehagene nå, mener Melvær Seiersted. Dette poenget var styrer Kari-Anne Skarpaas i en av barnehagene i bydelen, Rønningen Kanvas-barnehage, opptatt av da Akersposten skrev om kapasitetskrisen på helsestasjonen i mai.

– Jeg vet at denne kontrollen er viktig, spesielt for førstegangsforeldre og for barn som ikke går i barnehage, sa hun. – Én ting er hva man snakker med barnehagen om, men det er ting vi i barnehagene ikke har kompetanse på, som de har på helsestasjonen.

– Det kan være ting vi i barnehagen ikke fanger, og dessuten blir det jo vanskelig for barnehagene å samarbeide med helsestasjonen om for eksempel en femåring, hvis de ikke har sett barnet siden toårskontrollen. Det skjer mye på de årene, sa Rønningen-styreren.

Mister tiltro?

De to helsesøstrene bekymrer seg nå for at befolkningen i bydelen skal miste tiltro til helsestasjon, ettersom tilbudet for barn etter 15 måneder er svekket.

– Vi er bekymret for at vi ikke avdekker utfordringer både sosialt, språklig, motorisk og når det gjelder høyde og vekt, sier Rikke Larsåsen.

– Dette er ikke tilfredsstillende for de ansatte på helsestasjonen. Det er faktisk et dårlig tilbud man syns man gir, påpeker Melvær Seiersted.

– Vi går på jobb hver dag og vet at vi egentlig ikke strekker helt til. Det skal ikke være slik at en bydel skal kunne velge bort dette tilbudet. Dette er et stort avvik, sier Larsåsen.

De to mener at helsestasjonen trenger to til tre nye helsesøstre på helsestasjonen for at de skal kunne gi et fullverdig tilbud. For tiden er det 10 helsesøstre i åtte fulle stillinger på helsestasjonen.

– Liker ikke situasjonen

Vi spør tjenesteleder for helsestasjon og skolehelsetjenesten i bydelen, Elin Kate Målsnes, om fireårskontrollen er en lovpålagt tjeneste. Hun viser til nasjonale faglige retningslinjer som ble utarbeidet i 2017, som Oslo kommune har vedtatt at bydelene skal følge.

– I det ligger det en sterkt anbefaling, sier Målsnes. – Som leder er jeg opptatt av å synliggjøre avvikene, og der har det gått mest utover fireårskontrollen. Jeg liker ikke situasjonen at noen får full fireårskontroll, og andre ikke.

– Hva sier foreldrene til dette?

– Vi har fått noen reaksjoner fra foreldre, sier hun, men understreker at flere da har fått timer til kontroller senere, sier Målsnes, som bekrefter at rundt 300 barn i år har vært gjennom den begrensede kontrollen, som i praksis innebærer synskontroll.

– De som bare har fått synssjekk, har grunn til å være litt sure på oss, sier Målsnes.

Foreslår økning

I bydelsadministrasjonen er Edith Aars avdelingsleder oppvekst. Hun sier at hun ser at tjenesten må styrkes.

– Vi er kjempegode på barselsperioden og frem til to år, sier hun. Men derfra og utover er det altså problematisk å få kapasiteten til å strekke til.

– Bydelen har meldt inn et avvik på to- og fireårskontroller. Vi er klare over problemet. Dette er alvorlig, sier Aars.

– Vi skulle gjerne sagt at vi nå skal øke med fem stillinger, men vi er ikke der, sier hun og henviser til Bydel Vestre Akers økonomiske problemer.

I forslaget til budsjett for 2019 har bydelsadministrasjonen foreslått at det bevilges penger til én ekstra helsesøster på helsestasjonen og én ekstra til skolehelsetjenesten, ifølge Aars.

– Vi kan ikke leve med at vi ikke ser alle fireåringene i bydelen, sier hun.

LES OGSÅ: – Jeg ble overrasket og skuffet

Følg Akersposten på Facebook

Nyhetsbrev fra Akersposten

Meld deg på Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost her!