ANNONSE
Annonse
Akersposten

– Vi er forberedt

– De ansatte har brettet opp ermene og tatt tak, sier bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten i Bydel Ullern og legger til at tjenestene går nesten som normalt. Det som skal stenges ned, er lukket.

– Jeg er utrolig imponert over de ansatte i bydelen. De har bare svingt seg rundt og påtatt seg også de nye oppgavene de er blitt bedt om, på strak arm, sier Ullerns bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 01.04.2020 kl 08:44

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BYDEL ULLERN: – Bydelen er i kriseberedskap og forbereder seg til å håndtere flere syke. Dagaktiviteter er stengt, og flere som ellers ville fått bydelens tjenester, er hjemme for å unngå smitte. Helsepersonell er utdannet og trenet til å håndtere krisesituasjoner. De er vant til det – og de gjør det, sier bydelsdirektøren.

– Men også resten av de ansatte i bydelen har gjort det samme, og oppgaver blir løst. Noen har påtatt seg annet arbeid enn de i utgangspunktet har. Det er jeg utrolig glad for i den spesielle situasjonen vi nå er inne i, sier Joten. Hun legger til at det ikke har vært noen diskusjon om at det måtte bli slik, og det er hun takknemlig for.

– De ansatte bretter nå opp ermene og tar i et tak, sier Joten og legger til at tjenestene går nesten som normalt. Det som måtte stenges ned, er lukket.

– Hva med smittevernutstyr. Har dere nok?

– Det begynner å hjelpe.

Smittesporing

Alle tiltakene som gjør at folk ikke møtes i samme grad, er satt i verk av to årsaker. Færrest mulig alvorlig syke og dødsfall – og at helsetjenesten ikke skal knele.

– Helsevesenet klarer ikke å håndtere for mange syke på samme tid. Når antall smittede spres over lang tid klarer vi å hjelpe der det trengs og med smittevernutstyr.

– Helsesykepleierne har gjort en svært god jobb med smitteoppsporing. Dette har vært og er utrolig viktig for å unngå at så mange som mulig ikke blir smittet videre av de allerede smittede, sier Joten og legger til at helsesykepleierne følger også opp de som er smittet og som er i isolasjon i eget hjem.

– Bydel Ullern har en publikumstelefon som våre innbyggere kan ringe til. Det er 477 81 470.

Publikumstelefonen for Bydel Ullern er åpen på hverdager fra klokken 12.30 til 19.00.

– Telefonen er betjent av helsepersonell, som kan svare på spørsmål om korona.

Hverdagshelter

– Det er mange hverdagshelter nå. De ansatte har bare trådt til og de gjør en utrolig innsats, sier Joten.

I et brev til alle ansatte i bydelen – og som er lagt ut på det interne nettet – har hun skrevet:

«Alle tjenestene forbereder seg på at koronakrisen kan og sannsynligvis vil bli langt verre. Vi må regne med at både brukere og ansatte kan bli syke. Dette må vi planlegge for. Det er 1000 personer med helsefaglig bakgrunn som har meldt seg til tjeneste for Oslo kommune. Vi vil kunne få vår del av disse til bydelen, og planlegger for mottak av disse. I tillegg har vi mange ansatte, som til daglig ikke arbeider med liv og helse, som kan bidra inn i tjenestene på ulike måter. Vi arbeider for å kartlegge hvordan vi kan dra nytte av deres kompetanse. Det legges nå en plan for opplæring for de som ikke har en helsefaglig bakgrunn, bla blir alle drillet i smittevern.»

Faller utenfor

Det som uroer bydelsdirektøren, er de som nå blir isolerte.

– Dessverre blir en del innbyggere sittende hjemme alene, sier Joten. Hun vet at de som er i den risikoutsatte gruppen, gjennomlever en tøff periode.

– Jeg er bekymret for dem som er ensomme og som ikke har et godt nettverk rundt seg og for dem som i disse dager ikke oppsøker lege selv om de er syke.

Alle de tiltakene som gjøres er satt i gang, slik at helsevesenet skal klare å håndtere både koronasmittede og alle de andre som trenger legehjelp.

– Folk blir syke av andre årsaker også selv om koronaviruset er her. Gå til lege når du har behov for det, oppfordrer bydelsdirektøren så sterkt hun kan.

Hun vet også at mange som hadde det tøft før viruset kom, har større utfordringer nå.

Feberpoliklinikk

– Forrige uke åpnet bydelene Ullern, Vestre Aker og Frogner en feberpoliklinikk, forteller Joten.

Poliklinikken er bemannet med leger og sykepleiere og tar imot henviste pasienter med feber og luftveisinfeksjoner fra fastlegene og Koronatelefonen. Dette vil bidra til å hindre smitte på legekontorene.

– Du kan ikke selv oppsøke denne klinikken. Du må gå til fastlegen din eller ringe Koronatelefonen, hvor en vil vurdere om du trenger å oppsøke feberpoliklinikken og henvise deg dit, sier Marie Anbjørg Joten.

Hun viser til at folkehelseinstituttet og helsedirektoratet til enhver tid har oppdatert og riktig informasjon. Trenger en å ringe Koronatelefonen for Oslo, er nummeret 21 80 21 82. Åpningstider er hverdager mellom klokken 09.00 og 21.00. Lørdager og søndager fra klokken 13.00 til 19.30.

Det er stor trafikk på koronatelefonen og det er kun innbyggere i Oslo – og som oppfyller kriterier for testing – som kan benytte seg av det.

Følg Akersposten på Facebook