ANNONSE
Annonse

Vekk fra "Stoppeklokkeomsorg"

KLAR FOR INNSATS: Teamet gleder seg til oppgaven. Her flankert av byråd Inga Marte Thorkildsen og bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten. Foto: Vidar Bakken

Bydel Ullern slår sammen tjenester i "Tillitsmodellen" for å gjøre brukerne av hjemmetjenesten tryggere og tjenesten mer effektiv.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 22.11.2016 kl 13:59

ANNONSE
Annonse

ULLERN: Det var smil og mye glad latter da byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV), besøkte Bydel Ullern. Her møtte hun mange ansatte fra hjemmetjenesten, samt bydelens administrative og politiske ledelse. Anledningen var pilotprosjektet «Tillitsmodellen», som bydelen har innført i hjemmetjenesten. I første omgang skal tjenesten prøves ut på 50 brukere.

Trygg og forutsigbar hverdag for brukeren

Hensikten med «Tillitsmodellen» er å komme «nærmere» brukeren med et fleksibelt, tverrfaglig team. Brukeren vil møte et selvstyrende team bestående av sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut, helsefagarbeider og saksbehandler.

LES OGSÅ: Bydel Ullern får to millioner i forelegg etter omsorgssvikt der eldre kvinne døde

For den som mottar tjenesten vil det bety at et fragmentert tjenestesystem blir samlet i et system, hvor brukeren får et tettere forhold til færre ansatte enn tidligere. I dette legges det opp til tett dialog med bruker og pårørende for avdekke brukerens behov og hvordan man best kan dekke disse. Målet er altså å gi en tryggere og mer forutsigbar hverdag.

Teamet får selvstendig ansvar for å fordele arbeidsoppgaver seg imellom, sette opp arbeidslister og i samarbeid med brukerne vurdere deres behov for tjenester. Arbeidslaget skal jobbe dag og kveld i turnus.

GEMYTTLIG: Bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten og bydelsleder Carl Oscar Pedersen var hjertelig til stede da byråd Inga Marte Thorkildsen ankom. Helt til høyre, politiker Berit Jensen Riis. Foto: Vidar Bakken

Hva er viktig for deg?

Det var en begeistret byråd som møtte de ansatte som hadde søkt seg til teamet. Etter å ha blitt orientert av bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten og tilretteleggere av prosjektet, tok hun på seg jobben som stuntreporter, for å høre hva teamet tenkte om sin nye oppgave. Teammedlemmene svarte at de gledet seg til et tettere samarbeid enn tidligere, bedre koordinering av tjenestene og mer tid til og bedre oppfølging av brukerne.

– Jeg er glad for at dere kan komme til brukeren og spørre, hva er viktig for deg? Det har med trygghet og verdighet å gjøre. Takk for at dere vil stå på og gi brukerne trygghet. Hjertelig takk, sa Thorkildsen blant annet.

Les også: Inga kom, så og vant

Deretter var det feiring med kake og samtaler med ledelse og teammedlemmer.

GRATULERER: Sykepleier Jivtesh Battu mottok gratulasjoner og blomster på vegne av teamet fra byråd Inga Marte Thorkildsen. Foto: Vidar Bakken

Vekk fra "stoppeklokkeomsorg"

– Tillitsbasert ledelse og tillitsmodellen er en av byrådets store satsinger. Vi må dreie tjenestene vekk fra "stoppeklokkeomsorg", og over på tillit og samarbeid. Vi har mange dyktige og engasjerte medarbeidere som må få mer tid og rom til å utøve fagligheten sin, sier Thorkildsen til Akersposten.

– De har blitt møtt med altfor mye byråkrati og vanskeligheter som har hindret dem i å lytte ordentlig til de menneskene de har ansvaret for. Det kan ikke være rett at enhver endring i dagsbehov skal måtte meldes til et byråkratisk system. Jeg er veldig glad for engasjementet i Ullern bydel for å gjøre tjenestene bedre. Ikke minst er jeg opptatt av dem som trenger mye hjelp, kronikere og mennesker med demens. Det er viktig at de sikres stabilitet og at de slipper å få mange mennesker inn over dørstokken. Dette initiativet har vår fulle støtte, sier byråden.

I løpet av mars neste år skal pilotprosjektet evalueres før det prøves ut ytterligere gjennom 2017. Bydelene Østensjø, Gamle Oslo og Grorud er de tre øvrige bydelene som skal prøve ut Tillitsmodellen.

LES OGSÅ: LES OGSÅ: Bydel Ullern får to millioner i forelegg etter omsorgssvikt der eldre kvinne døde

To tyver hoppet i Hoffselven

– Helt Fleksnes på Hovseter

Ingen respekterer fartsgrensen

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

ANNONSE
Annonse