ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Umulighetsstudier på Smestad»

100 PROSENT UTNYTTELSE: Skissen viser mulighetsstudiet med 100 prosent utnyttelse. Skisse: Grape Architects/Topic Architecture

I dette debattinnlegget mener innsender at mulighetsstudiene for Smestad er helt umulige å forholde seg til. Eksisterende småhusbebyggelse vil bli rammet uansett.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 06.04.2018 kl 14:39

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Viser til artikler i Akersposten og Aftenposten hvor det stilles spørsmål/svar om utbygging på Smestad og omtale av de 3 såkalte mulighetsstudiene fra PBE (Plan- og Bygningsetaten). PBE jobber som kjent fortsatt etter mandatet fra Kommuneplanen 2015, selv om det er skjedd mye politisk, statistisk og ikke minst i forhold til forutsetningene som nå er vesentlig endret siden 2015!

De 3 studiene som nå er lagt ut skal liksom vise «potensialet» for Smestad. Det fremlegges 50%, 75% og 100% alternativer, det ene verre enn det andre. Uansett størrelse, så må eksisterende småhusbebyggelse i stor grad rives, for å få dette såkalte potensialet frem - kan dette da kalles muligheter? Sist Oslo tenkte og den gang gjorde noe så dramatisk var på 50-tallet da hus/bygninger på Enerhaugen og i Vika ble revet på grunn av dårlige kår/boforhold. Men, jeg forutsetter at vi virkelig har lært noe på 60-70 år, og i hvert fall, som et minimum vet hvordan det ikke nå skal gjøres, selv om jeg er sterkt i tvil etter å ha sett disse 3 alternativene.

Mulighetsstudiene er vel da også satt i gang på grunnlag av utdaterte forutsetninger for befolkningsvekst i Oslo som var gjeldende i 2015, og de kan heller ikke sies å ha tatt hensyn til uttalelser som tidligere har kommet fra både byantikvaren, beboerne og byrådet i forhold til:

- Bevaringshensyn til eksisterende bebyggelse - Sikre stedstilpassing - Utvikle eksisterende kvaliteter i planområdet - Bevare områdets grøntstruktur - Utvikle planområdet i samråd med beboerne

Det virker som det er ren prestisje å fortette Smestad for enhver pris. Eksisterende historisk bebyggelse kan risikere å jevnes med jorden og hva skal vi få i stedet? Jo vi skal få nye bydelstorg, store næringsbygg, offentlige parker samt gang/sykkeltraseer tvers gjennom dagens eksisterende småhusbebyggelse, og vi skal få blant annet «Priorparken» og «Grimelundsparken». Mulighetsstudiene baserer seg på en forutsetning om at beboerne ønsker seg flere tilbud og mer grønt innenfor planområdet. Hvor kommer dette fra - er dette noe dagens beboere har ønsket og uttalt?

Behovet for grøntområder for beboerne på Smestad er allerede fullt ut ivaretatt gjennom en rekke parker i og nær området, herunder Smestadparken, Helleparken, Smestaddammen, Merradalen og Oslos største park – Vigelandsparken.

Det er også i mulighetsstudiene lagt opp til et betydelig område med næringseiendom/handel. Smestad er allerede godt dekket med tilbud gjennom nærheten til utviklede handelssentra på Vinderen, Hoff, Skøyen/Karenslyst, Røa og Majorstuen, og klarer seg fint med dagens næringsareal på beskjedne 1454 kvadratmeter som dekker eksisterende beboeres primære behov.

Videre er det et arkitektbyrå som fikk et «aha øyeblikk» når de fant ut at Smestadkrysset kan løses med 2 T kryss og T banen legges under lokk. Joho! Eksempelvis baserer 75%- og 100%-forslaget seg på å lede betydelig trafikk inn i smale boligveier uten fortau, for å «løse» trafikkproblemene gjennom Smestadkrysset. Trafikken skal ledes inn i traseer som i dag benyttes av cirka 500 skolebarn daglig, pluss alle som følges frem og tilbake til barnehager samme vei. Hvordan kan dette være noe å være stolt av? Hvordan kan et anerkjent byrå i det hele tatt tenke at dette skal være mulig og ansees som en god løsning?

I en av Aftenpostens artikler om temaet sies det at Smestad skal være en prøveballong – fordi her er planene kommet lengst!. Da er spørsmålet - skal vi finne oss i å være en prøveballong? Nei – nok er nok – det vi snakker om her er rett og slett Umulighetsstudier, uansett størrelse. Smestadområdet må utvikles som det småhusområde det er, og områdeutnyttelsen i planprogrammet må settes slik at dette ivaretas som forutsatt = et 0-alternativ.

Dette er også hva det store flertallet av beboerne ønsker (ulike målinger bekrefter dette, senest i Akersposten i mars). I tillegg er politikerne i bydelene Ullern og Vestre Aker samstemte og ønsker 0-alternativet – så dere Rådhuspolitikere – begynn og ta grep, fortett med vett, lytt til deres egne bydelspolitikere og lokalbefolkningen og sett grenser. Det er vel de med lokalkjennskap som burde kjenne dette best og som forventes å bli lyttet til!

Madeleine Tande Brecciaroli
Pt. en lykkelig Smestadbeboer

Les også:

Bydelene går inn for 0-alternativet på Smestad

- Bilens dominans er definitivt forbi (I denne saken ligger også resultatet fra Gallup: Hvilken løsning for Smestad liker du best?)

Følg Akersposten på Facebook