ANNONSE
Annonse

Ulovlig felling av tre - kan bli kostbart

TREET: Dette er det omttalte treet som Plan- og bygningsetaten har varslet skal erstattes. Foto: privat

Igjen blir en tomt ryddet for trær og vegetasjon etter at en boligutvikler har kjøpt tomten. Plan- og bygningsetaten følger opp nabolagets «beviser».

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 31.12.2018 kl 16:38

ANNONSE
Annonse

FURULUND: Akersposten har gjennom flere saker fulgt opp ulovlig felling av trær. Konsekvensene for trefeller kan bli gjenplanting og forpliktelse til å passe på nytt tre, samt trussel om tvangsmulkt.

I forbindelse med felling av trær på Vækerøåsen har Plan- og bygningsetaten sendt følgende melding til tomteier: Varsel om at dere må plante nytt tre – varsel om pålegg om retting og tvangsmulkt.

Felt på grunn av fare

Det hele startet med at det ble foretatt rydding av tomten for trær. Et stort furutre fikk spesiell oppmerksomhet og PBE ble gjort oppmerksom på forholdet av naboer.

Boligutvikler, som har kjøpt tomten svarer blant annet med følge av et bilde:
«Som dere ser er det store skader på tre felt av tidligere eier. Tre felt Pga fare. Tre sto ikke i veien for planlagt tiltak.» og i tillegg:
«Viser til dagens samtale vedr vækerøåsen 4. Vi bekrefter at vi ikke feller trær som er over 90 cm 1 meter over bakken. Det dreier seg kun om rydding av tomt slik at vi får en god oversikt og får målt inn trær som skal stå. Det ligger et tre på bakken som tidligere eier har felt da han var bekymret for at tre skulle dette over huset. Det har skjedd før. Vi vil dokumentere tilstand på tre som er felt med Auborist. Sender også et bilde av tre som viser at det var angrepet.»

Friskt tre

PBE har gjennom naboene fått tilsendt bildemateriale som viser at fellingen dreier seg om et stort, friskt furutre som er langt over omkretsen på 90 cm. Det er kravet til å la treet stå ifølge småhusplanen, som er gjeldende regulering for området. For å tillatelse til å felle trær av denne størrelsen, må en søknad om felling blir behandlet av etaten. Naboenes bilder og beskrivelse har så langt overbevist PBE om at det dreier seg om et friskt tre som ble felt på Vækerøåsen. PBEs varsel rammer opprinnelig tomteeier, i og med at overdragelse til boligutvikler ikke er tinglyst.

TIDLIGERE: En av naboene tok tidligere i år bilde av treet som ble felt. Foto: privat

Tre ukers frist

- Med dette varsles dere om at vi vurderer å pålegge dere å plante et nytt tre der det opprinnelige treet stod, slik at det ulovlige forholdet bringes i orden. Formålet med å plante nye trær er å rette opp situasjonen.
Vi varsler også om at vi vurderer å vedta tvangsmulkt som vil kunne forfalle dersom treet ikke blir plantet innen fristen i pålegget, skriver etaten.

Tomteeier har tre uker på seg til å komme med en redegjørelse som kan påvirke en endelig avgjørelse,

GODT OVER 90 CM: Det felte treet har en omkrets på cirka 140 cm. Foto: privat

Festung Furulund

En annen sak som naboer er opptatt av, er at hele Vækerøåsen har minnesmerket «Festung Furulund» under jorden, som var en del av tyskernes festningsverk og er godt kjent i nabolaget. De har henvendt seg til Byantikvaren for å gjøre oppmerksom på forholdet, at dette kan bli rammet gjennom utbygging av området.

Tresaken fra Lilleaker, som Akersposten tidligere har omtalt, viste at utbyggers forsikring om at furutre var i dårlig forfatning og fare for sine omgivelser ikke holdt vann. I tillegg til gjenplanting av furu fikk også utbygger siden et overtredelsesgebyr på 10 000 kroner.

Les saken her: Nytt tre er på plass, men saken stopper ikke der

ANNONSE
Annonse