ANNONSE
Annonse
Akersposten

Ullern og Vestre Aker slår seg sammen

FELLES ANSVAR: BU-lederne Carl Oscar Pedersen og Yngvar A. Husebye vil ha ressurser til bydelene for å kunne utøve det ansvaret som er pålagt dem om det gjelder konsekvensene for hundejordet foran Huseby skole, Makrellbekkdalen eller Sollerudstranda.

For å møte de store utfordringene som vannbehandlingsanlegget på Huseby medfører, forlanger bydelene Ullern og Vestre Aker å få tilført ressurser. Trykket som prosjektet skaper for bydelene er omfattende.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 03.02.2020 kl 15:21

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLERN/VESTRE AKER: Det er ikke bare på de store info-møtene at bekymrede beboere gir uttrykk for sin frustrasjon. Politikerne i bydelene Ullern og Vestre Aker føler situasjonen som uholdbar.

Rammer mange

- For det første kan vi ikke se at det er mulig med oppstart av dette prosjektet i mai med den dokumentasjonen vi har i dag. Her er det mye som er uavklart, og vi har ikke de nødvendige ressursene til å følge opp prosjektet, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Yngvar A. Husebye (H).

- Dette blir mer og mer krevende for en bydel som ikke er bemannet for å møte de utfordringene som vannforsyningsprosjektet gir og som rammer alt fra skoler og barnehager til hele nabolag, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H).

I en henvendelse til Vann- og avløpsetaten understreker de to bydelslederne sammen med de respektive bydelsdirektørene behovet for samarbeid og tilførsel av ressurser.

Les også:

Voldsomme protester på infomøtet

Tunge protester og kritikk fra beboere

Mange henvendelser og bekymringer

- Vi merker allerede nå økende pågang med hensyn til saksbehandling og henvendelser. Informasjonsbehovet er betydelig. Man skal også vite at bydelene med bydelsoverlegen har ansvaret for å forvalte forskriften om miljørettet helsevern og støyforskriften. Av erfaring vet vi at dette innebærer økende saksbehandlingsmengde med et prosjekt av denne størrelsen, som vi ikke har hatt maken til i Oslo, sier Husebye.

- Vi vet at det kommer dispensasjonssøknader av ulik karakter. Allerede nå er det klager inne knyttet til forhold ved anleggsfasen som kan påvirke helse og miljø. Henvendelser og bekymringer for bomiljø, skolemiljø, trafikksikkerhet, arbeidsmiljø med mere er økende. Beredskapen knyttet til prosjektet er vi også bekymret for. Oppsummert trenger vi et tett samarbeid med VAV i forbindelse med alle disse forholdene. Så langt har vi ikke fått henvendelser om samarbeid. Vi tok opp situasjonen med VAV rett før jul, hvor vi belyste behovet for ressurser. Før det har det stort sett har vært snakk om overfladisk informasjon på bydelsutvalgsmøter, sier Pedersen.

Fremstår som tilfeldig

- Det er svært bekymringsfullt at det har vært total mangel på dialog. Det har for eksempel ikke vært dialog med skolebyråden som altså har flere skoler hun har ansvaret for, Huseby skole, Hovseter skole som flytter til FO-bygget, Persbråten skole og Sollerudstranda skole. Vi vet at det i planprosessen ikke har vært dialog mellom Undervisningsetaten og Undervisningsbygg. Nå er det bydelene som skal håndtere dette. Byrådet som har fremmet saken har et særskilt ansvar for å sørge for at våre bydeler får midler til å håndtere situasjonen, sier Husebye.

Les også: Huseby skole kan i verste fall bli stengt

- Det er så alvorlig at uten hjelp og nye ressurser kan vi ikke se at det er mulig å utøve vår tilsynsplikt. Vi må gis muligheter til å håndtere situasjonen, ellers må vi frasi oss vårt ansvar. Med tre måneder til oppstart kan vi ikke slå oss til ro med utsagn som, vi skal komme tilbake til det. Vi er ikke betrygget. Jeg må si at jeg savner en profesjonell prosjektorganisasjon for dette enorme prosjektet, som for eksempel à la Fornebubanen, som har vært i virksomhet i flere år, sier Pedersen.

- Jeg er enig. Først da vi gjorde VAV oppmerksom på at portal, administrasjonsbygg og anleggsområde med 100 000 lastebiler skulle inn i et av Norges mest barnetette områder med 2000 barn og uten noen form for erstatningsarealer, kom det reaksjoner. Det fremstår som tilfeldig, sier Husebye.

De to bydelene ber om at det settes av 4 hele stillingsressurser til bydelen i prosjektperioden og at det etableres faste møtepunkter mellom bydelens ledelse og etaten for å sikre dialog og fremdrift.

- Vi må få en reaksjon prompte. Det er snakk om dager for å kunne håndtere situasjonen vi er oppe i. Avgjørelsen om ekstra ressurser må komme nå, mener Husebye.

Ettelyser engasjement

Begge etterlyser også større engasjement blant byrådets medlemmer.

- Man skal huske at dette prosjektet er vedtatt med knappest mulig margin. Det hviler et særlig ansvar på byrådet som har fremmet saken, særlig fordi det forelå andre alternativer for plassering av alt fra uttak av masser til plassering av administrasjonsbygg og portal i et friområde. Vi kan ikke se at byrådsledelsen tar særlig ansvar eller viser seg når fulle saler med foreldre uttrykker sin bekymring. Vet de egentlig hva som skjer rundt Oslos største byggeprosjekt noensinne? Har de vært i området i det hele tatt? Jeg har ikke sett noen, bortsett fra nylig tilsatt byråd Arild Hermstad (MDG) som møtte på Huseby skole for noen dager siden. Jeg er villig til å spandere Ruter-billett på hele byrådet for at de skal komme til bydelene våre og se hva de har vedtatt, sier Husebye.

- Det er snakk om totalt fravær av politisk ledelse i denne saken. De kunne like gjerne sittet i Bergen og vedtatt forslaget uten å kjenne til konsekvensene, selv om de bare er noen minutter unna med t-banen, avslutter Pedersen.

Følg Akersposten på Facebook