ANNONSE
Annonse

Tre millioner er alt som skal til

BEFARING: Fra venstre: Øystein Sundelin, Julie Løddesøl, Camilla Wilhelmsen, Odd Einar Dørum, Eivind Bødtker og Bjørn Wangen. Foto: Vidar Bakken

Samtlige borgerlige partier i bystyret går inn for mudring av Holmendammen, som er i ferd med å gro igjen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 05.06.2018 kl 20:24

ANNONSE
Annonse

HOLMENDAMMEN: Bjørn Wangen i Holmendammens Venner har i mange år forsøkt å få politikerne i rådhuset til å få øynene opp for hva som skjer med Holmendammen.

Akersposten møtte Øystein Sundelin (H) (nestleder i finanskomiteen/bystyret), Camilla Wilhelmsen (Frp) (nestleder i byutviklingskomiteen/bystyret) og Odd Einar Dørum (V) (Kultur- og utdanningskomiteen/bystyret) sammen med Julie Løddesøl og Eivind Bødtker i Oslo Elveforum/Hoffselvens Venner.

Les også: Holmendammen gror igjen og igjen

Må ikke kjøres bort

Bjørn Wangen loset alle ut i Holmendammen, hvor eneste farbare vei var å gå i selve Holmenbekken. Alt er gjengrodd på nordsiden og vannspeilet er ikke lenger synlig. Det er åpenbart hva problemene består i, med bunnen synlig over store deler av dammen, tett oppunder vannflaten. Selv om dyrelivet i og rundt dammen har lidd under gjennomen et stadig mindre og gjengrodd område, er det ender med andunger og til og med et svanepar i dammen.

- Som dere ser, her må det mudres. Det mulig å bruke massene til å etablere små øyer til glede for fuglelivet med trygge hekkeplasser, slik det er gjort i Smestaddammen. Det betyr at massene ikke må kjøres bort. Tidligere var det her nord i dammen flere små øyer, men nå har alt grodd igjen slik at de er blitt landfaste. Gjennom mudring får vi også et større basseng, et fordrøyningsbasseng. Det vil være nyttig ved store nedbørsmengder og flomfare, sier Wangen.

GRUNT: I store deler av Holmendammen er bunnen snart i flukt med vannflaten. Foto: Vidar Bakken

Alle er med

Politikerne kjenner nå godt til saken og er klare på at de nå er villige til å bidra med midler, etter at Holmendammens Venner har ventet i 25 år. I 1993 ble det fra kommunens side gitt løfter om å oppruste i og rundt Holmendammen. I mellomtiden har lite skjedd.

- Alle de borgerlige partiene innstiller på å bevilge 3 millioner kroner i sitt alternative budsjett i forbindelse med revisjonen av kommunebudsjettet. Det gjelder også KrF som ikke er med her i dag. Summen er gitt på bakgrunn av det budsjettet som Bjørn Wangen har satt opp i sin søknad til kommunen, sier Camilla Wilhelmsen.

Les også: Denne idyllen kan gå tapt

- Det er mange som har et ansvar her. Vi kan vise til den lange historien og nå handler det om politisk vilje, sier Odd Einar Dørum.

Øystein Sundelin har stor forståelse for Wangens frustrasjon over kommunens manglende engasjement og handlekraft i denne saken.

- Veien for Oslo-politikerne er kortere enn man ofte tror, når vi samlet går inn for en sak, sier Sundelin.

- Men vil dere få med byrådspartiene på dette forslaget?

- Det vet vi jo ikke nå, men det hjelper å få dyttet på en sak, sier Dørum.

- Jeg har tro på at byrådspartiene ser alvoret i dette, sier Wilhelmsen.

Oslo Elveforum er også en støttespiller i dette.

- Vi legger tyngde i dette. Hele området er kommunal grunn og det er i så måte ingen hindringer i veien for å sette i gang, sier Julie Løddesøl.

NOK EN GANG: Det er ikke første gang Bjørn Wangen (med ryggen til) forteller om Holmendammens triste skjebne etter å ha ventet i 25 år på reaksjon fra kommunen. Foto: Vidar Bakken

Må ta prøver

Wangen er også frustrert over at Bymiljøetaten viser liten handlekraft for å tatt prøver av sedimentene i dammen. Gjennom flere år har det vært ukontrollerte utslipp fra byggeprosjekter som er ført med Holmebekken og ut i Holmendammen. Det er usikkert i hvilken grad disse utslippene er miljøfarlige.

Les også: Holmenbekken forurenset av samme firma tre ganger på rad

- For å komme i gang må vi få tatt prøver av sedimentene så raskt som mulig. Jeg har hatt kontakt med Multiconsult som sier at de kan ta prøvene uten at det skal koste oss noe, men disse må sendes til analyse og det må betales. Prøvene med dokumentasjon vil danne grunnlaget for å søke Fylkesmannen om mudring/tillatelse og hvordan det skal gjennomføres, sier Wangen.

Les også:

Vannspreder - lov eller ikke lov?

Kan være straffbart

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse