ANNONSE
Annonse

– Tøv! Forkast planene!

Mari Bilben, bydelskoordinator for «aldersvennlig bydel» i Bydel Ullern, ønsket alle de frammøtte velkommen til senior-tråkk på Smestad. Foto: Bjørg Duve

Det var engasjerte senior-tråkkere som møtte Bydel Ullern og ville si sin mening om hvordan fremtidens Smestad-kryss skal bli. Plan- og bygningsetaten, som var medarrangør, møtte ikke.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 05.02.2019 kl 10:57

ANNONSE
Annonse

SMESTAD: – Jeg synes det er trist at det ikke kom noen fra etaten, sier Carl Oscar Pedersen, leder i bydelsutvalget, til Akersposten.

– Folk hadde sterke meninger og det er bra.

– Hva ga de uttrykk for?

– At de ville bevare nærmiljøet sitt.

Pedersen var glad for at rundt 20 senior-tråkkere møtte opp denne vinterdagen og ga uttrykk for sine meninger.

– Dette bekrefter betydningen av at politikere og byråkrater kommer i direkte kontakt med beboerne og snakker sammen i det området det dreier seg om, sier Pedersen og legger til at alt kan ikke formidles gjennom e-post.

Plan- og bygningsetaten fikk meget kort frist på seg så de klarte ikke å sende en person til å komme og høre hva folk hadde å si.

Ikke tatt på alvor

– Det er viktig å være på stedet sammen, sier Pedersen, som mener at noe må gjøres med krysset. Han mener at det må finnes noen gode løsninger uten at en samtidig ødelegger lokalmiljøet.

Mange på Smestad opplever at de ikke blir tatt på alvor. Det bedret trolig ikke situasjonen at ingen fra Plan- og bygningsetaten kom, selv om det var den etaten som ville ha senior-tråkk i januar eller februar. Bydel Ullern stilte med hele fem representanter.

– Det er trist ikke å bli tatt på alvor, sier Carl Oscar Pedersen. Bydel Ullen satser mye på å ha en god kommunikasjon med innbyggere.

Godt fornøyd

– Jeg er veldig godt fornøyd, sier bydelskoordinator for «Aldersvennlig bydel» i Bydel Ullern, Mari Bilben. Det var hun som hadde lagt opp senior-tråkket på Smestad.

– Det er så positivt at folk engasjerer seg og vi fikk mange og sterke tilbakemeldinger, sier Mari Bilben.

Når det gjelder «Aldersvennlig bydel», satser Bydel Ullern på fysisk aktivitet samt samfunnsdeltakelse og medvirkning.

Bedre belysning nå

Tilbakemeldingen til Bydel Ullern var klare. Nei til høyblokker. Ja til å bevare det grønne. Nei til nedsenkning av T-banen. Ja til bevaring av lokalmiljøet. Nei til torg over T-banen. Dette er eksempler på tilbakemeldinger.

Folk var sterkt opptatt av hva som skal skje – eller ikke skje – med lokalmiljøet. Foto: Bjørg Duve

– På kort sikt var en også opptatt av bedre belysning i området og å gjøre det enklere for syklende og gående, sier Hans Støvern, plan- og miljøkonsulent i Bydel Ullern.

– Krysset er vanskelig i dag så en ønsker seg en forbedring her. For eksempel en rundkjøring og en utbygging i tråd med småhusplanen, sier Støvern og legger til at bevaring av helsetilbudene i området også er av stor betydning.

Det som kom fram under senior-tråkket vil bli videreformidlet til Plan og bygningsetaten.

LES OGSÅ: – Moderat utvikling eller ingen utvikling i det hele tatt

"Nabolagets møte med rådhuspolitikerne på Smestad!"

ANNONSE
Annonse