ANNONSE
Annonse
Akersposten

Tingstuveien: - Høyre lager en konflikt som ikke eksisterer

AVBLÅST: Trusselen om ekspropriasjon i Tingstuveien er avblåst og byråd Hanna E. Marcussen ber Høyre konsentrere seg om det reelle innholdet i områdereguleringen. Foto: Vidar Bakken og Google Maps

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen sier at ekspropriasjon i Tingstuveien ikke er aktuelt og forstår ikke hvorfor Høyre heller vil være med å diskutere det relle innholdet i forslaget til områderegulering av Skøyen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 27.06.2017 kl 16:14

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

TINGSTUVEIEN: Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) imøtegår kritikken fra Pia Farstad von Hall og Eirik Lae Solberg. De to Høyre-representantene mente blant annet at byrådet skulle ha kjent til konsekvensene for Tingstuveien som lå i Plan- og bygningsetatens forslag til områderegulering, før dette ble lagt ut til høring. Forslaget skapte stor uro blant beboere i Tingstuveien, som fryktet omfattende ekspropriasjon av eiendommer. Beboerne har i dag folkemøte om områdereguleringen.

Les saken her: - På tide at byrådet slutter å skylde på egne etater og politiske motstandere

- Jeg synes det er synd at Høyre forsøker å lage en konflikt som ikke eksisterer. Byrådet har sagt at vi ikke kommer til å gå inn for ekspropriasjon i Tingstuveien. Jeg håper vi fremover heller kan diskutere de tingene vi er reelt uenige om, sier Marcussen.

Les også: - Helt usannsynlig at det blir aktuelt med ekspropriasjon

Få mest mulig oppmerksomhet

- Men burde ikke du som byråd for byutvikling ha kjent til innholdet i et forslag til områderegulering med så store konsekvenser for Tingstuveien? Du sto frem sammen med etatsdirektør Ellen S. de Vibe i Aftenposten og presenterte forslaget.

- Hensikten med utspillet i Aftenposten var å få mest mulig oppmerksomhet rundt det at forslaget til områderegulering for Skøyen var lagt ut til høring. Det har vært et sterkt press på Plan- og bygningsetaten for å få dette ut på høring den 12. juni. Det var viktig at flest mulig skulle få muligheten til å komme med tilbakemeldinger i høringsprosessen. Det har i etaten vært veldig intenst i perioden før forslaget ble lagt frem. Det har ikke vært rom for å diskutere dette politisk. Forslaget har ikke vært til politisk behandling og jeg hadde på det tidspunkt ikke satt meg inn i detaljene i forslaget, sier Marcussen
.

Les også: Skøyen: Trussel om ekspropriasjon slo ned som en bombe

Enig i kritikken?

- Raymond Johansen retter i intervjuet med Akersposten kritikk mot Plan- og bygningsetaten for håndteringen av områdereguleringsforslaget og manglende involvering av et nabolag som eventuelt blir rammet av forslaget. Er du enig i denne kritikken?

- Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et forslag basert på føringene fra kommuneplanen og de behov vi har for blant annet skole og barnehage i området. Jeg hadde ønsket at medvirkningsprosessen hadde vært bedre. Forslaget er nå sendt ut på høring, og vi ser som sagt at vi er nødt til å finne en annen løsning på dette enn det som er foreslått, sier Marcussen.

Les også: Dette er nye Skøyen

Ekspropriasjon eller ikke?

- I bystyrets spørretime ble du spurt om du var villig til å bruke ekspropriasjon som virkemiddel for å få på plass sosial infrastruktur i Tingstuveien. Da viste du til tidligere uttalelser i forbindelse med kommuneplanen at ekspropriasjon av boliger vil ikke bli brukt for å bygge nye boliger. Det var jo ikke svar på spørsmålet. Er du innstilt på å bruke ekspropriasjon for å legge til rette for sosial infrastruktur?

- Jeg opplyste i bystyret at jeg på det tidspunktet ikke var godt nok kjent med forslaget til områderegulering for Skøyen og svarte på hva vi prinsipielt hadde gått inn for i forbindelse med kommuneplanen. Nå har vi bedt om en annen løsning for Tingstuveien. Når det gjelder sosial infrastruktur, så er ekspropriasjon aller siste utvei, etter at alle andre løsninger er prøvd ut, sier Marcussen, som ser videre frem til en god medvirkningsprosess med hensyn til den kommende områdereguleringen for Skøyen.

Bred diskusjon

- Her har Plan- og bygningsetaten som sagt arbeidet under sterkt press for å få et forslag ut på høring innen strenge tidsrammer, og som svarer på komplekse utfordringer i området der vi både har behov for flere boliger, skoler, barnehager og grøntområder. Nå skal vi ha en bred diskusjon både politisk og med befolkningen fremover.

Se forslag til områderegulering her