ANNONSE
Annonse
Akersposten

Til valg på omkamp om rusreformen

Illustrasjonsfoto

Pressesjef i Venstres stortingsgruppe, Thomas Tangen, trekker frem den angivelige rolleblandingen mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), som den primære årsaken til at de går inn for omkamp om rusreformen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 14.08.2021 kl 09:32

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: I februar i år ble regjeringens rusreform lagt frem i statsråd. Reformen er en stor seier for Venstres mangeårige kamp for at rusavhengige skal møtes med hjelp, i stedet for straff. Så sa Arbeiderpartiet nei til å avkriminalisere bruk og oppbevaring av små mengder narkotika. Dermed henger regjeringens rusreform i en tynn tråd.

– Venstre går til valg på en omkamp om rusreformen. Under behandlingen av rusreformen i vår, opplevde vi at en rekke misvisende påstander ble spredd både av NNPF (Norsk narkotikapolitiforening, red.anm.) og flere stortingspolitikere. Disse usannhetene frykter vi at påvirket utfallet av behandlingen av rusreformen på Stortinget, opplyser Tangen på spørsmål om Venstre mangler tillit til at øvrige stortingspolitikere har nok kunnskap til å ta et standpunkt til rusreformen.

Mener NNPF har skylden

NNPF er en interesseorganisasjon på rusfeltet, og har den samme muligheten til å avgi sine syn på ruspolitikken som alle andre ruspolitiske organisasjoner. Tangen opplyser at det foreligger ytringsfrihet, også for offentlig ansatte, forvaltningen og embetsverket.

– Problemet er når det ikke opplyses om forhold egnet til å så tvil om motivet til vedkommende og videre når medlemmer av NNPF engasjerer seg i ruspolitiske debatter, under dekke av å være politi, uten å opplyse om NNPF-hatten, sier han og legger til.

Pressesjef i Venstres stortingsgruppe, Thomas Tangen.

– Medlemskap i en ruspolitisk organisasjon, som NNPF, bør definitivt opplyses om dersom man gir bistand til utformingen av ruspolitikk eller ytrer seg om temaet i media. Det har det i liten grad blitt gjort, og vi i Venstre frykter det kan ha påvirket utfallet av rusreformen på Stortinget.

Tangen trekker frem at NNPF har markert seg særlig i forbindelse med rusreformen, der han mener at de har spredd en rekke misvisende påstander, som har blitt gjengitt i media.

– Medlemmer av NNPF, med fremtredende verv i foreningen, har stilt opp i presseoppslag uten å informere om bindingene sine. Det er bakgrunnen for at jeg også har reagert på NNPFs rolle i tilknytning den politiske behandlingen av rusreformen, fremholder Tangen.

– Som dokumentert i media, så har det over lang tid pågått en uheldig rolleblanding og et samrøre mellom NNPF og politiet som er egnet til å svekke tilliten til politiet, sier han til Akersposten.

– Lånt autoritet

– Man kan hevde, vi mener med godt belegg, at NNPF kan oppfattes å ha lånt autoriteten til politiembetet. Det bør ikke være vanskelig å skille mellom en lobbyorganisasjon og en del av forvaltningen. Men det er det jo, all den tid begge har «politi» i navnet sitt og overlappende medlemskap. Foreningen har oppgitt politiets adresser som sin kontaktinformasjon, de bruker uniform i foreningsvirksomhet og har mottatt millioner av kroner i midler fra Politidirektoratet for å gjennomføre kurs og konferanser.

– Nylig skrev Fædrelandsvennen om Dagfinn Haarr, som følte seg lurt av NNPF. Foreningsmedlemmer dukket opp i full politiuniform, og det var vanskelig å tyde at de egentlig var på oppdrag for en interesseorganisasjon og ikke representerte politiet i den aktuelle situasjonen. Det er problematisk, sier Tangen.

– Venstre kjemper for at alle skal ha mulighet til å delta i demokratiet og det offentlige ordskiftet. Det gjør vi også ved å ta til motmæle mot stemmer vi er uenige i. Alle ytringer inngår i et meningsmangfold som samlet styrker samfunnet vårt.

Forbund for avkriminalisering

I 2020 ble det opprettet en forening som en protest mot NNPF, Norges Narkotikapolitiforbund. Med referanse til navnet, gir også dette forbundet seg for å ha tilknytning til politiet. Foreningen lever ennå, med medlemmer fra Venstre. Tidligere leder av Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) i Bergen, jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen, som har markert seg som en tydelig i rusdebatten, leder nå Norges Narkotikapolitiforbund.

Han uttalte til Akersposten i fjor at den strenge norske narkotikapolitikken har lenge vært ført under dekke av solidaritet.

FTR har fylkeslag i Vestfold og Telemark der flere er aktive i Venstre. Lokalt har de blant annet aktive i V, AP, SV og MDG. FTR er en forening som jobber for å flytte fokus i norsk ruspolitikk fra avskrekking og straff til kunnskap, omsorg og menneskerettigheter.

Et par måneder før høringsfristen til rusreformen gikk ut, leverte Norges Narkotikapolitiforbund et forsvar for avkriminalisering av narkotika.

Tangen sier at forbundets høringsuttalelser er av relevans for regjeringens lovforslag og at Norsk Narkotikapolitiforening har samme anledning som Norges Narkotikapolitiforbund til å avgi høringssvar til rusreformen- noe de har benyttet seg av.

I et intervju med NRK er Venstre-leder Guri Melby tydelig på at NNPFs meninger ikke er føringer fra en myndighet som politiet, og ber at «politi» blir fjernet fra navnet. Om regjeringen vil be om samme navnendring ovenfor Norges Narkotikapolitiforbund, har de ikke tatt stilling til.

Tangen mener det er uproblematisk at partimedlemmer besitter roller i foreninger som er aktive i det ruspolitiske feltet. Det er ikke uvanlig at politikere, også i Venstre, engasjerer seg i andre politiske organisasjoner.

På spørsmål om regjeringspartier bør bidra med å diskvalifisere en forening, som NNPF, trekker Tangen frem samrøret og at det er der skoen trykker.

– Den er egnet til å svekke tilliten til rettsstaten. Nå skal det heldigvis tas en uhildet gjennomgang. Det er bra at det blir sett på rolleblandingen mellom NNPF og politiet. Hva angår uenighet mellom Venstre og NNPF, så er demokratiet vårt tuftet på meningsmangfold. Dessverre har NNPF gått langt i å forsøke å sensurere ruspolitiske meninger som de er uenige i, blant annet de ba fylkeskommunene nekte Unge Venstre å delta i skolevalgkampen.

Skadelig stigma

Straff påfører rusbrukere et skadelig stigma, hvilket er godt dokumentert i Rusreformutvalgets rapport. Bildene brukt i utstillingen «straff skader», en kampanje utformet av FTR, ble også brukt i forbindelse med regjeringens rusreform lagt frem i statsråd. Utstillingen er godt bilde på effekten av straff og stigma.

Det er uklart om det ble vurdert å bruke illustrasjoner fra ruspolitiske foreninger som er kritiske til rusreformen.

På spørsmål om ansvar for at det ikke dyrkes videre splittelser i ruspolitikken, svarer Tangen at alle politikere har ansvar for å spre sannferdig informasjon.

– Det ansvaret tar vi på dypeste alvor. Melby har lent seg på det faglige grunnlaget for rusreformen, grundig gjennomgått i Rusreformutvalgets NOU.

Venstre mener et godt utgangspunkt er en mer sannferdig og ærlig debatt om norsk ruspolitikk.

– Dessverre oppnådde vi ikke dette under behandlingen av rusreformen, særlig fordi enkelte misvisende påstander gikk igjen i debatten – til tross for at de ble sterkt tilbakevist av fagfolk. Blant annet ble det påstått at rusreformen ville bidra til økt rusbruk. Det finnes det intet vitenskapelig belegg for, avslutter Tangen.

Kjenner seg ikke igjen

Akersposten har bedt NNPF om en kommentar til anklagene til Venstre, og nestleder i NNPF, Geir Evanger, sier:

– NNPF kjenner seg ikke igjen i det som skrives og vi viser til at flere av partiene som stemte ned rusreformen har gitt klart uttrykk for at at NNPF var en av mange høringsinstanser det ble lyttet til og at det ikke har vært noe problem å skille mellom NNPF og politiet.

Mer om rusreformdebatten:

Jan Erik Bresil: "Etter nok en drittpakke føler jeg for å dele noen ord med dere"

Han mener forening "låner" legitimitet til politiet for å utøve politikk