ANNONSE
Annonse

«Tiden for ekstrem fortetting er over»

LITEN NYTTE: Carl Oscar Pedersen mener man har lite nytte av å rasere småhusområder for å gi plass til fortetting. Foto: Vidar Bakken

Carl Oscar Pedersen peker på at bydelen har lagt mye ressurser i å utarbeide mulighetsstudier for bydelen, uten at disse blir tatt hensyn til i fortettingsprosessene.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 11.08.2018 kl 11:09

ANNONSE
Annonse

Det Høyre-dominerte bydelsutvalget i Ullern opptrer ansvarlig. Vi forstår at Oslo utvikles og at det må tilrettelegges for flere boliger. Det tar vi på alvor, noe vi har demonstrert gjennom å utvikle mulighetsstudier for definerte områder i bydelen. I praksis har vi ved å engasjere profesjonell faglig hjelp innenfor arkitektur og byutvikling, samt gjennomføre lokale prosesser der blant annet lag og foreninger har deltatt, oppnådd å tegne ut konkrete forslag med betydelig fortetting.

Les også: «Høyres troverdighet som styringsparti er i oppløsning»

Det har vært utfordrende, til dels smertefullt, men også lærerikt og effektivt. Resultatet er oppsummert i mulighetsstudier som synliggjør et potensiale for fortetting med anslag på antall boenheter. Dette har gitt en god forankring både politisk og reelt blant de som berøres. I tillegg har vi økt kunnskap og legitimering av de forslag som anbefales gjennom politisk behandling i bydelsutvalget.

Les også: «Det ER en krigserklæring mot Ullern»

Når bydelens godt dokumenterte forslag neglisjeres, i tillegg til at byrådets ambisjoner blir pakket inn i uklare definisjoner omtalt som stasjonsnære områder, er uttrykk som «krigserklæring» dekkende. Hvorfor ikke snakke mer om småhusplanen som utgangspunkt for en bærekraftig fortetting?

Som vi allerede har vist gjennom praktisk politikk, ser vi behovet for at områder må fortettes. Så også Montebello. Det som allikevel må være tindrende klart, er at vi ikke går inn for å rasere gode bo-områder, men fortrinnsvis strebe etter større likevekt mellom bevaring og fortetting. Det er riktig i dag og er ikke minst fremtidsrettet.

Det er en utbredt misforståelse at bymessig fortetting i småhusområder bidrar avgjørende til økning i antall boenheter. Nå håper vi bare at også MDG tar det inn over seg og lar utdaterte ambisjoner bli liggende i skuffen. Sammen kan vi få det til, men da må vi bli enige om mål og virkemidler, ikke ensidige løsninger kamuflert i retorikk, som bidrar til usikkerhet og forvirring i de berørte områder.

Carl Oscar Pedersen (H)
Leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse