ANNONSE
Annonse
Akersposten

Strid om bekk som skapte speilglatt vei

Ut mot veien ved Lillevannsveien 25 renner vannet ofte. Onsdag skapte det problemer, da vannet frøs til is etter nattefrost i bakken. Hvordan problemet skal løses, er ikke klart. Foto: Fredrik Eckhoff

Bekkevannet som onsdag morgen skapte speilglatte forhold i veien, viser seg å være stridens kjerne i en pågående sak mellom et sameie og Plan- og bygningsetaten.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 26.10.2018 kl 08:38

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VOKSENLIA: Akersposten skrev onsdag at politiet måtte stanse alle trafikanter i Lillevannsveien, mellom Harestien og Røslyngveien, i flere timer. Vann fra en kum rant ut i veien, og med nattefrost ble det speilglatt. Dette kom brått på både for bilister, syklister og gående.

En syklist kunne for eksempel melde til Akersposten at det hadde gått galt for ham onsdag morgen akkurat på dette stedet. Han deiset i asfalten, med sår og forslått hofte.

Beboer i området, Camilla Lorentzen, kunne fortelle at dette problemet har vært der lenge, og kommentarer på Akerspostens Facebook-side bekrefter at rennende vann i Lillevannsveien har vært et problem i årevis.

Kjenner saken

Etter å ha henvendt oss til Vann- og avløpsetaten, blir Akersposten vist videre til Plan- og bygningsetaten. Der kan gruppeleder for ytre by i Enhet for byggetilsyn, Astrid Myhra, opplyse at de kjenner til problemet.

– Vi følger opp denne saken, skriver hun i en e-post og viser til et saksnummer hos Plan- og bygningsetaten.

– Her vil du se at vi har sendt ut et varsel med frist til 17.10.18 for redegjørelse. Fristen er senere blitt forlenget til 26.10..18. Når vi mottar redegjørelsen vil vi vurdere hvordan saken skal følges opp videre, skriver Myhra til Akersposten.

Problematisk bekk

En titt i sakspapirene bekrefter raskt at det har vært problemer med vann fra bekken og denne kummen i flere år, etter at bekken ble lukket i forbindelse med bygging av boliger i Lillevannsveien 25. På vegne av sameiet Lillevannsveien 25D-G skriver NN blant annet dette 22. oktober 2017:

«Oversvømmelsene som det henvises til i henvendelsen fra Bymiljøetaten oppstår ved kum 2 fordi denne tettes etter kraftig nedbør. Etter det vi kan bedømme skyldes dette forurensning som føres med bekken, og at kapasiteten til den offentlige overvannsledningen videre fra kum 2 er utilstrekkelig.»

NN skriver også: «Vi bestrider påstanden til Bymiljøetaten om at det er bekkelukkingen på vår eiendom som forårsaker oversvømmelsene, da bekken også lenge før utbygging av denne har vært lukket nedenfor vår eiendom og tilknyttet overvannsledningen (...) I følge naboer som har bodd i området siden før 2011 har dette vært et problem i mange år før utbygging av vår eiendom, og bør være godt kjent for Bymiljøetaten.»

Ulovlig bekkelukking?

I et brev fra Plan- og bygningsetaten 3. oktober 2018 skriver etaten at de «har oppdaget en søknadspliktig bekkelukking på eiendommen (…), som er utført uten tillatelse.»

«Dette er et varsel om at vi vurderer å pålegge deg å rette opp det ulovlige forholdet. Vi varsler samtidig om at du kan få tvangsmulkt som du må betale dersom forholdet ikke blir rettet opp.»

I det samme brevet skriver etaten også:

«Ved gjennomgang av byggesaken og ut i fra tilbakemeldinger etter befaringer av Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten, kan vi ikke se at bekken er bevart. Vi har heller ikke funnet at det er vist planer som har fått godkjennelse for endringer av bekkeløpet.
Vi kan dermed ikke se at lukking av bekken er gjort i samsvar med lov og forskrift og det foreligger dermed et ulovlig forhold.»

Nå har altså Sameiet Lillevannsveien 25D-G frist til fredag 26. oktober med å komme med sitt svar.

Før det er avgjort hva som skjer med bekkevannet og kumproblemene i Lillevannsveien, vil det altså fremdeles renne vann i veien en god stund til.

LES OGSÅ: Bekk på avveie skaper trøbbel

Følg Akersposten på Facebook

Meld deg på Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost her!