ANNONSE
Annonse

Stort møte om Oslos fremtid, med alle partier i panelet

OSLO I FREMTIDEN: Møtet vil blant annet ta for seg i hvilken grad forslaget til kommuneplan er bærekraftig. Illustrasjon fra Kommuneplan: Hovinbyen: Topic Architecture&Design

Kommuneplanen er nå under politisk behandling. Under tirsdagens møte kan de politiske partiene klargjøre sine standpunkter. Er det som planlegges bærekraftig?

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 27.11.2018 kl 12:43

ANNONSE
Annonse

OSLO: Beboeraksjon Oslo og Oslo Velforbund arrangerer møte og inviterer til debatt med tittel: "Vår by, vår framtid. Er fortetting og riving bærekraftig for byen, menneskene og miljøet?"

Møtet finner sted 27. november, klokken 19.00. Stedet er OsloMet, Pilestredet 35, auditorium PH170. Inngang fra Holbergs plass.

Dette angår i høyeste grad bydelene Ullern og Vestre Aker, med store utfordringer knyttet til bymessig fortetting på Smestad, Montebello, Lilleaker, Lysaker, aksen Lilleaker-Skøyen, Skøyen, Slemdal, Huseby, Røa/Hovseter, Volvat med flere. I tillegg er det planer om fortetting rundt en rekke stasjonsnære områder.

I invitasjonen står det:

Ny kommuneplan for Oslo skal vedtas første kvartal 2019. Dagens forslag innebærer riving av etablerte nabolag, massiv fortetting og bygging av nye boliger i sterkt forurensende områder. Dette begrunnes med at høyere og tettere by vil være bedre for både mennesker og miljø. Det foreligger ingen analyser av konsekvensene den nye kommuneplanen kan få, og det er faglig uenighet om hovedstrategien vil gagne mennesker og miljø. Planprosessen er kritisert for manglende medvirkning hvor innspill fra beboere og lokale aktører er gitt liten betydning.

Beboeraksjon Oslo og Oslo Velforbund utfordrer de politiske partiene til å forklare og forsvare sine standpunkter i debatt.

Et annet møte som arrangeres samme kveld: Disse gutta vil gjøre nye Skøyen levelig

INNLEDNINGER

Professor Karl Otto Ellefsen, Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo:
"Å sette i spill". Kommuneplanlegging i Oslo og i hovedstadsregionen.

Siv. ark. Frederica Miller, vinner av Oslo miljøpris 2010:
Hensyn til klima, C02 og helseskadelige boområder.

Knut Elgsaas, Beboeraksjon Oslo: Beboernes ønsker og krav

DEBATT
Panel med representanter fra de politiske partiene i Oslo. Disse stiller:

MDG: Eivind Trædal (byutviklingskomiteen)
AP: Per Anders Langerød (1. vara til Oslo bystyre)
Høyre: Pia Farstad von Hall (byutviklingskomiteen)
FRP: Camilla Wilhelmsen (nestleder byutviklingskomiteen)
Venstre: Espen Ophaug (byutviklingskomiteen)
KRF: Sigmund Vefring, (1. nestleder i Oslo KrF)
SV: Lena Jensen (politiske rådgiver for ordfører Marianne Borgen og følger byutviklingssaker i bystyret)
Rødt: Siavash Mobasheri (fylkesleder Rødt Oslo)
SP: Bjørg Sandkjær (bystyrekandidat og leder Oslo SP)

Les også: «MDG må fokusere på andre tiltak enn å fjerne CO2-spiserne»

Spørsmål fra salen
Ordstyrer Leif Runar Forsth

Beboeraksjon Oslo består av mer enn 30 aksjonsgrupper fra hele byen. Oslo Velforbund representerer 85 vel og borettslag.

Les også:

– Ingen 500 meters grense i kommuneplanen

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse