ANNONSE
Annonse
Akersposten

Arkitektkontoret Niels Torp former Røa:

Stort folkemøte om nye Røa torsdag 22. august

MÅ BORT: Den evige og dieseldrevne tungtransporten gjennom Røakrysset er blant det som må begrenses for å skape et levedyktig Røa. Svaret er Røatunnel mener arrangørene. Foto: Vidar Bakken

På folkemøtet på Persbråten skole den 22. august, klokken 18.00, vil publikum få se en modell av «Nye Røa». Et unikt samarbeid mellom de viktigste aktørene i området skal gi Røa løftet det trenger.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 19.08.2019 kl 13:07

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RØA: I den siste tiden har Røa Vel vært svært aktive i forhold til å få engasjemnet rundt tanken om en helhetlig utvikling av Røa.

Unikt samarbeid

- For første gang vil vi få se resultatet av et unikt samarbeid mellom grunneiere, utbyggere, lokalpolitikere, handelsstanden, Samfunnshus Vest og ikke minst Røa Vel med assosierte fagfolk i Røa PlanForum. Vi har jobbet lenge for å få til samarbeidet og vi er veldig glade for at alle har bidratt og vært villige til å tenke sammen – og tenke helhetlig på fremtidens Røa, sier Anne Bjørnebye Vik, leder av Røa Vel, som også står som arrangør av møtet.

Mange har etterlyst en helhetlig plan for utviklingen av Røa. Situasjonen i dag er at all utbygging er overlatt ulike utbyggere som kjøper opp tomtene i området, hvor hver enkelt har sine egne tanker om utvikling av tomtene, som igjen fører til en fragmentert utvikling av kjerneområdet.

- Mange interesser skulle forenes. Dette har spesielt Skanska erfart, men Skanska har vist stor vilje til å delta i samarbeidet, noe vi iI PlanForumet setter stor pris på. I mai ble vi enige med leder av Byutviklingskomiteen i Rådhuset, Victoria M. Evensen (Ap), at vi skulle lage en mulighetsstudie for utbyggingen/utviklingen av Røa sentrum.

Les også: «Byrådet sa nei til Skanska – nå tar Røa PlanForum initiativet!»

Modell for Røa

Til grunn for arbeidet har de involverte tatt utgangspunkt i strategier og verdier knyttet til Kommuneplanen – Oslo mot 2040, hvor knutepunktfortetting, fokus på miljø og bærekraft med god mobilitet og plass til mennesker fremfor biler står sentralt. I dette arbeidet er også Røaplanen (S-4110) lagt til grunn.

- PlanForumet har engasjert arkitektkontoret Niels Torp til å gjøre denne mulighetsstudien for Røa sentrum. Arkitektene har fått stått helt fritt til å tenke helhetlig og fremtidsrettet på et større område som omfatter både selve krysset og sentrale eiendommer, inklusive tomter Skanska har kjøpt. Modellen tar derfor et helhetsgrep for det sentrale Røa med utgangspunkt i selve krysset. Vi er glade for at vi har fått med Niels Torp, som er internasjonalt kjent for sine løsninger for store utbyggingsprosjekter, sier Bjørnebye Vik.

Selve modellen vil bli presentert i forbindelse med folkemøtet.

- Denne modellen gir en kreativ men realistisk modell for ombygging av området rundt Røakrysset, kanskje Oslos styggeste og vanskeligste kryss med en enorm gjennomgangstrafikk. Vi samarbeider også med Ruter for å få innspill til morgendagens kollektivløsninger. En modell er ikke det samme som en ferdig spikret plan, men et realistisk konsept for hvordan området kan utvikles. Neste runde blir en prosess med både politikere og Plan-og Bygningsetaten.

Les også: Ber om at alle byggeplaner for Røa-området fryses

Røatunnel er en forutsetning

En fornuftig utvikling av Røa er avhengig av politisk støtte og på møtet vil flere sentrale politikere stille, slik at publikum kan få innsyn i hva de enkelte tenker om den fremtidige utviklingen av området.

- For å få på plass et levende og menneskevennlig Røa mener vi blant annet at Røatunnel må komme. På folkemøtet vil vi ha klare svar fra representantene for de ulike partiene, om de støtter snarlig utbygging av Røatunnel. Dette er et viktig tema for dem som skal stemme under kommunevalget. Valget kan bli helt avgjørende for den videre utviklingen av Røa, sier Bjørnebye Vik.

En rekke rådhuspolitikere er invitert. Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) stiller på møtet. I forbindelse med utbyggingen av Fossum med forventet mer trafikk mot Røa, er varaordfører i I Bærum invitert. Det samme er listetoppene fra samtlige partier i Vestre Aker. Representanter fra Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten , Ruter og Sporveien er også invitert.

- Vi skal gjøre vårt til at vi kan omdanne dette vårt svært belastende kryss med tett trafikk til et menneskevennlig og attraktivt sted å være, oppholde seg, sosialisere seg og bo. For å få dette til må politikere på banen og det er det vi vil utfordre dem på. Likeledes er det viktig at Plan-og Bygningsetaten blir orientert om hva vi kan få til med dette helhetsgrepet, avslutter Vel-lederen.

Følg Akersposten på Facebook