ANNONSE
Annonse
Akersposten

Stor boligaktør planlegger omfattende utbygging i vest

ALTERNATIV 2: Dette er ett av alternativene til utbygging av området. Skisse: ARCASA Arkitejter

Ikke før hadde byrådet pekt ut et nytt utviklingsområde for bymessig fortetting, tett på Røa sentrum, så kommer Fredensborg Bolig med eier Ivar Erik Tollefsen opp med en plan som dekker hele området.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 20.12.2018 kl 13:18

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RØA: Fredensborg Bolig har bedt Plan- og bygningsetaten om forhåndskonferanse. Selskapet har planer om å bygge ut området fra der hvor RøhneSelmer har kombinert verksted og bilsalg og hele strekket langs Sørkedalsveien, til der Sørkedalsveien møter Griniveien.

Følg saken på Plan- og bygningsetatens nettside

Eksakt samme område

I juni i år la byrådet frem en revidert utgave av forslag til ny kommuneplan, hvor nye områder for bymessig fortetting ble tatt inn. Blant disse er eksakt det området som Fredensborg Bolig vil bygge ut.

Les saken: Har bestemt seg for hvilke områder som skal fortettes

SAMME OMRÅDE: Byrådet tok dette området inn i forslaget til kommuneplan, egnet for bymessig fortetting. Det er eksakt det samme området som Fredensborg Bolig vil bygge ut.

Les også:

Småhusbebyggelsen på Hovseter/Huseby kan fortettes likevel

Ulike planer og tidligere reguleringer skaper forvirring

Fredensborg bolig er også involvert i det såkalte trekantkvartalet, Montebello Terrasse. Her ble det av nabolaget reist kritikk mot PBE og byrådet, da dette området ble foreslått til bymessig fortetting, etter at utbygger hadde kjøpt opp de fleste tomtene i det samme området.

Les også: Utbygger har kjøpt opp hele kvartalet på Montebello

Fire alternativer

Foreløpig er det bare vedlagt skisser i saken, med fire ulike alternativer på hvordan området kan utvikles. I forbindelse med skisser av den største utnyttelsen er det snakk om 6 etasjer på den høyeste delen, med avtrapping mot Sørkedalsveien. Se de øvrige alternativene i bildekarusellen. Alle skisser er gjort av ARCASA arkitekter.

I forbindelse med bestillingen skriver søker blant annet: Vi har vurdert at prosjektet må gjennom en detaljregulering. Området ligger innenfor avgrensning for stasjonsnært område for Røa. I vedlegg til kommuneplan defineres området som utviklingsområde ved kollektivknutepunkt og området prioriteres som stasjonsnært område (vedlegg av 05.04.17). Vi har videre vurdert at norm for uteoppholdsareal - områdetype 3 legges til grunn for utnyttelsen.

LANGS SØRKEDALSVEIEN: På høyre side av Sørkedalsveien, opp til der Sørkedalsveien møter Griniveien, planlegges ny bebyggelse. Foto: Vidar Bakken

I hardt vær

Fredensborg Bolig AS, er 100 prosent eid av Fredensborg AS, som igjen er eid av Ivar Erik Tollefsen. Hans selskaper er blant de store aktørene i eiendomsmarkedet. Fredensborg AS og milliardær Ivar Tollefsen er i hardt vær etter gransking, søksmål og politianmeldelse, skriver nettavisen.no. Det dreier seg blant annet om at selskapet har glemt å melde inn leiegårder i Oslo som kunne vært tatt på kommunalt oppkjøp og søksmål på grunn av brudd på eierseksjonsloven.

Les også:

Terrasserte hagehus på Montebello

Følg Akersposten på Facebook