ANNONSE
Annonse

Snuplassen koster millioner og kan bli skrotet i løpet av kort tid

HER KOMMER DEN: Snuplassen blir anlagt i denne hagen til sameiet og tett inntil bygget. Helt unødvendig mener fra venstre Agnes Steen, John Henry Dall og Liv-Annne Ruste.

Kommunen vil bruke millioner for at trafikken med "kiss and ride" skal flyte bedre rett ved Huseby skole, samtidig som byrådet vil ha trafikken vekk fra skolen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse

HUSEBY: Kommunen skal bygge snuplass til mange millioner inntil Huseby skole, men samtidig planlegger byrådet bilfri skole. Det ble lansert i Dagbladet 12. mai. Les saken her.

Nærmest et under

- Vi ble jo litt overrasket da vi så at byråd Lan Marie Berg (MDG) i Dagbladet lanserte planen om bilfrie soner rundt alle skoler i Oslo. I flere år har vi kjempet for å beholde grøntarealet ut mot Stasjonsveien, hvor kommunen vil anlegge en såkalt snuhammer for å få til en bedre trafikkavvikling i området. Som vi har påpekt tidligere er det mulig med helt andre løsninger enn å anlegge en snuplass som innbyr til enda mer biltrafikk rundt skolen, sier daglig leder i Sameiet Husebyhagen Seniorboliger, John Henry Dall.

Les også: Lager snuplass i hagen til de eldre

- Dette er et kaotisk område hver morgen og ettermiddag, med små barn i et uoversiktlig trafikkbilde kombinert med stressede sjåfører med lav irritasjonsterskel. Under forholdene som var i vinter er det nærmest et under at det ikke skjedde en alvorlig ulykke, sier Dall.

Tankegods fra 80-tallet

Styreleder i sameiet, Liv-Anne Ruste, rister oppgitt på hodet.

- Etter tre år med forhandlinger med Undervisningsbygg ligger det nå et forslag til avtale på bordet og arbeidet med snuhammeren skal starte så snart skolen stenger for sommeren. Det er trist å se at kommunen har låst seg til en løsning basert på en regulering fra 80-tallet, med et helt annet tankegods enn i dag og som ifølge byrådets planer er utdatert. Det er også trist i og med at vi i flere omganger har skissert løsninger for henting og bringing som lar seg gjennomføre utenom skolens område og som er helt trygge for barnas videre gange til skolen. At så mange foreldre kjører barna til en nærskole er også trist når dette skal være en gå-skole, sier Ruste.

Planlegger å ta eldres friområde for biler til skolen – Bærum gjør motsatt

Kan stoppe prosjektet

Tidligere styremedlemmer Dagny Stengel og Agnes Steen som har kjempet for grøntområdet de siste årene, er også overrasket over at planen for snuplassen blir gjennomført når den kanskje ikke er i bruk om kort tid.

- Det som byråden nå foreslår er jo nettopp de samme tankene vi har fremmet i møter med kommunale etater og foretak samt politikere lokalt og i rådhuset. Vi ønsket er bilfri sone og det er det fortsatt mulig å gjennomføre, sier Stengel.

Snuhammeren er et resultat av at Huseby skole ble utvidet med noe over 200 elever og 19 lærere. Så langt har skolen midlertidig brukstillatelse og er avhengig av at snuhammeren blir anlagt for å få ferdigattest.

- Politikerne har mulighet for å stoppe dette prosjektet. Det kan jo ikke være slik at kommunen legger til rette for mer biltrafikk rundt skolen, samtidig som de sier at de ønsker det motsatte, sier Steen.

Løser ikke trafikkproblemene

John Henry Dall har ingen tro på at snuhammeren vil løse trafikkproblemene i området.

- Det fører kanskje til mindre innkjøring og rygging på vår parkeringsplass, men samtidig blir det fortsatt kaos med mer enn 100 biler ut og inn av den smale gaten, med elever som krysser ved levering og henting. Enkelte kjører også over broen til skolen, som egentlig er forbeholdt adgang til lærernes parkeringsplass. Her står det også biler på tomgang i gaten med parkering forbudt, mens stressede foreldre løper over broen med barna. Det samme skjer når de venter på barna etter skoletid. Da må andre ut i kjørebanen for å passere mens motgående trafikk er på vei inn, sier Dall.

- Og midt oppe i dette kommer det på samme tid lastebiler som skal levere varer til butikken her. Da er det enda mer kaotisk. Det er ikke til å forstå at kommunen ikke har utredet et annet alternativ enn å låse seg fast til denne løsningen, sier Ruste.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Undervisningsbygg er blant de etater og foretak som sameiet har forholdt seg til.

- Hovedproblemet har vært å finne ut hvem vi på et hvert tidspunkt skulle forholde oss til og hvem vi kunne presentere forslag til løsninger for. Mangelen på tilbakemeldinger har vært veldig frustrerende. Det gjelder også fra det politiske miljøet, sier Dall.

Akersposten har bedt Lan Marie Berg og byrådsavdeling for miljø og samferdsel om en kommentar. Vi vil komme tilbake til saken når kommentaren foreligger.

Les også:

- Jeg ble overrasket og skuffet

Bogstad-elever tok ansvar

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse