ANNONSE
Annonse

«Smestad kan bli bedre enn i dag»

Hanna E. Marcussen (MDG), byutviklingsbyråd. Foto: Vidar Bakken

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) svarer på kritikken i Yngvar A. Husebyes (H) debattinnlegg «Direkte skandaløst».

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 27.06.2018 kl 21:01

ANNONSE
Annonse

Byrådet har lagt frem forslag til ny kommuneplan, hvor Smestad er opprettholdt som et utviklingsområde. Høyres gruppeleder i Bydel Vestre Aker, Yngvar A. Husebye, har blant annet i innlegget «Direkte skandaløst» i Akersposten fremstilt det som at den eneste begrunnelsen er at prosessen med planlegging er kommet for langt. Det er feil, og jeg var tydelig på at det er flere grunner da byrådet la frem kommuneplanen.

Les saken her: «Direkte skandaløst»

Smestad er et område med flotte kvaliteter men som også på flere måter kan bli bedre enn i dag: Smestadkrysset har på flere måter ødelagt for lokalmiljøet og er i dag en trafikkmaskin hvor syklende og gående vanskelig kommer seg frem. Selve området ved krysset er plaget av luft og støyforurensing. Bakkekroa er klemt inne mellom sterkt trafikkerte veier, og Smestad fungerer i dag dårlig som et kollektivknutepunkt med bolig og næring. Det er mange flotte villaområder på Smestad. Å utvikle området rundt banen og bussene slik at det blir tettere bebyggelse og flere leiligheter, gjør at det blir større mangfold i boliger på Smestad, og flere lokale tilbud. Flere leiligheter vil gjøre at barn som vokser opp i området lettere vil kunne få egen bolig i området når de blir voksne og at seniorer kan flytte over i en leilighet når de ikke lenger ønsker å bo i enebolig. Forhåpentligvis vil det også bidra til at de som har råd til leilighet, men ikke villa, kan bosette seg i området hvis de ønsker det.

Plan- og bygningsetaten holder i planleggingsarbeidet som er igangsatt på Smestad. Dette arbeidet er organisert for å sikre utstrakt medvirkning, i større grad enn det som er vanlig. Samspillsgruppen som er etablert har hatt mulighet til å diskutere hva som er bra og dårlig underveis i arbeidet med mulighetsstudiene. Samspillsgruppen har nå fått etatens forslag til planprogram og dermed anledning til å kommentere før det legges ut på offentlig høring. Medvirkningen har allerede gitt resultater. Jeg vil nevne to eksempler som etaten også har redegjort for i andre medier:

• Mulighetsstudiene åpnet for gjennomfartstrafikk i flere boliggater. Det kom det svært mange negative reaksjoner på, og etaten har droppet det i sitt forslag til planprogram.
• Kommuneplanen åpner for et relativt stort utviklingsområde på Smestad. Etaten har som resultat av prosessen vurdert det riktig å innskrenke dette i forslaget til planprogram. I forslaget går etaten inn for å bevare flere områder, blant annet av hensyn til kulturminner.

I tillegg vil jeg nevne at det også er beboere på Smestad som er positive til utvikling og byrådet forsøker å finne en god balanse for området som ivaretar de kvalitetene som finnes i dag og som tilfører nye, gode grep for området.

Byrådets politikk er nettopp at byutvikling skal gjøre byen bedre, og at det skal skje i dialog med innbyggerne gjennom åpne prosesser. På Smestad mener vi at byutvikling både kan reparere skadene en bilbasert utvikling har ført med seg, og videreutvikle området. Derfor har vi beholdt Smestad som et utviklingsområde: Smestad skal bli enda bedre for enda flere.

Hanna E. Marcussen (MDG)
Byråd for byutvikling

ANNONSE
Annonse