ANNONSE
Annonse
Akersposten

Småhusplanen skal legges til grunn for fortetting

SMÅHUSPLANEN SKAL GJELDE: Slik som for eksempel her på Smestad, mener samtlige partier i bydelsutvalgene. Foto: Vidar Bakken

Da har det altså skjedd. Arbeiderpartiet og MDG gir sin tilslutning til at småhusplanen skal være retningsgivende for all fortetting i bydelene Ullern og Vestre Aker.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 20.06.2017 kl 15:55

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLERN/VESTRE AKER: Det er snakk om alle partiene i bydelene Ullern og Vestre Aker, hvor Høyre, Venstre, Frp, Arbeiderpartiet og MDG er representert i bydelsutvalgene. De har kommet frem til felles standpunkt i sin uttalelse til forslaget Kommuneplan 2017.

Skal forbli i småhusplanen

Bydelsutvalget i Bydel Ullern vil førstkommende torsdag sannsynligvis vedta det samme som en enstemmig Ullern miljø-, plan og samferdselskomite, hvor komiteen går imot bymessig fortetting i samtlige områder som er foreslått i utkastet til Kommuneplan 2017.

I vedtaket om uttalelse til Kommuneplanen står det: «De områder som i dag er en del av småhusplanen i Ullern skal forbli i småhusplanen. Det gjelder også småhusområder på Sollerud, Vækerø og Lilleaker.»

Komiteen ber om at Smestad og Borgen utgår som utviklingsområde og videreføres som småhusområde. Den ber også om at småhusområde på Montebello, som i kommuneplanen havnet i høyeste fortettingskategori sammen med Statnett-tomten, blir tatt ut og videreføres som småhusområde. Samtidig ber komiteen om at Statnett-tomten ikke skal føres inn under utviklingsområde kategori A, men kategoriseres som prioritert stasjonsnært område. Det innebærer en lavere fortettingsgrad.

Utnytte allerede regulerte tomter

I vedtaket vises det til at «Bydel Ullern står for en betydelig andel av Oslos fortetting. På Skøyen/Hoff, Vækerø/Lilleaker er det planlagt over 10 000 nye boenheter. Bydel Ullern har en lav andel friområder. Hagene i småhusområdene utgjør en viktig del av bydelens grøntstruktur og er viktig for bydelens biologiske mangfold og det grønne preg som er til glede for allmennheten. Å ta vare på småhusområdene er god klimapolitikk. «

Det vises også til estimatene for mindre befolkningsvekst enn tidligere antatt.

- Byutviklingsstrategien må liste opp allerede regulerte, men ubebygde boligområder. Disse områdene bør bygges ut før fortettingsarealene. Når alle regulerte arealer er utbygget, kan utbygging av fortettingsarealer starte, skriver komiteen.

Dette er et enstemmig bydelsutvalg i Bydel Vestre Aker enig i. BU skriver i sin uttalelse: «Byens mange ubrukte tomtearealer og tidligere nærings- og industriområder, bør prioriteres i transformasjon til boligområder. På den måten demper man noe av presset på mer sårbare og velfungerende småhusområder, som allerede i dag opplever et betydelig press og usikkerhet.»

«Den varierte småhusbebyggelsen i Oslos ytre bydeler utgjør en viktig del av boligmønsteret, og sikrer et mangfoldig og mer variert boligtilbud til byens innbyggere. Bydelens grønne profil må ivaretas, og Oslos blå-grønne strategi videreføres. Bydelsutvalget mener at småhusplanen må legges til grunn.»

Les også: Nei, jeg forsøker ikke å omskrive historien

Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker vil at Smestad ikke skal kategoriseres som utviklingsområde kategori B som foreslått i den nye kommuneplanen, men beholde kategorien «prioritert stasjonsnært område» som i Kommuneplanen 2015, med lavere utnyttelse.

I tillegg står det i vedtaket: «Bydelsutvalget ønsker ikke bymessig fortetting på Borgen og på deler av området mellom Røa og Hovseter. Slemdal og Vinderen er lagt inn som stasjonsnære områder som har potensiale for høyere utnyttelsen på enkelttomter innenfor en radius på 500 meter fra stasjonen. Vestre Aker bydelsutvalg mener det vil være naturlig å se den endelige utnyttelsen av disse områdene i sammenheng med samferdselsprosjekter som vil påvirke byutviklingen i bydelen.»

I dette ligger blant annet at det må avklares hva som skjer med stasjonsstrukturen på Frognerseterlinjen, med blant annet planene for nye planfrie stasjoner på Vinderen og Slemdal. Det er også en forutsetning at trafikken rundt Smestadkrysset blir utredet og finner sin løsning, blant annet trafikken i Sørkedalsveien fra Røa til Majorstua.

Les også:

Barna er taperne i en heksegryte av pågående utbyggere og usikre planer

De vil bevare Smestad

Røa/Hovseter, Montebello og Borgen blir nye store fortettingsområder

- De skal rive huset ditt. Du har vunnet i Lotto