ANNONSE
Annonse
Akersposten

Slik skal 15 milliarder bompengekroner brukes

– Vi må ta vare på t-banenettet vi allerede har, derfor er det viktig å sette av bompenger til vedlikehold, sier Terje Rognlien, leder av Oslopakke 3 – sekretariatet. Foto fra Klimaoslo.no

Bompengeinntektene fra 2020 til 2023 er beregnet til over 15 milliarder. Oslos del av disse pengene er 63 prosent, og av disse skal nesten alt brukes på kollektiv, sykkel og gange.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 27.05.2019 kl 13:47

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: Forslaget til handlingsprogram for de fire neste årene er nå vedtatt av styringsgruppen for Oslopakke 3. Fornebubanen tar en stor jafs av bompengene. Samtidig er det satt av penger til generelt vedlikehold på det eksisterende T-banenettet.

Det skriver Klimaoslo.no, som er nettsiden til Klimaetaten.

Samarbeidsavtale

Oslopakke 3 er en samarbeidsavtale mellom politikere i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune og staten. Med bakgrunn i denne avtalen legger styringsgruppen en plan for hva bompengene skal brukes til de neste fire årene. Inntektene fra bomstasjonene fordeler seg slik at Oslo kommune får 63 prosent, mens Akershus får 37 prosent i fireårsperioden 2020-2023.

Av Oslos del går 98 prosent til å utbedre kollektivtilbudet og tilrettelegging for sykkel og gange. Tanken er å utvikle et effektivt, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem, skriver Klimaoslo.

Det er byggingen av Fornebubanen som tar mest av kaka.

– Fornebubanen får det de har bedt om de neste fire årene, sier Rognlien.

10 milliarder kroner fordelt over fire år går til å bygge ny t-bane-trasé til Fornebu. Det er satt av 116 millioner kroner fra bompengene i 2020, mens utgiftene til Fornebubanen øker jo lengre ut man har kommet i byggefasen. Staten skal betale halvparten av kostnadene for prosjektet.

Flere prosjekter

Flere veiprosjekter får bominntekter. Til utbyggingen av E16 fra Sandvika til Wøyen er det satt av 470 millioner kroner i 2020. Det tar et eller to år til før prosjektet er klart.

Planleggingen av lokk over E18 på Filipstad får også bompenger. Lokket gjør det mulig å utvikle en helt ny bydel, med boliger, sjøbad og havnepromenade.

Dessuten skal kommunen og Vegvesenet tilrettelegge 100 kilometer sykkelvei fram til 2025 med hjelp av bompenger.

— Det er også satt av penger til planlegging til ny sentrumstunnel for t-banen og å ferdigstille Follotunnelen for de som reiser med tog, sier Terje Rognlien, leder av Oslopakke 3-sekretariatet.

Han sier at drift og vedlikehold av det eksisterende T-banenettet er viktig. Litt over en milliard kroner vil gå til forskjellige vedlikeholdsprosjekter på T-banen og utbygging av trikkenettet neste år. Noe av det som er planlagt er blant annet nytt signalanlegg for T-banen.

Uten bomstasjoner?

– Hva om vi tenker oss at det ikke var noen bomstasjoner, og vi ikke hadde inntekter fra bompenger. Hvordan hadde byen vår sett ut da? spør Klimaoslo.

— Da ville all utbygging av veier og kollektivtilbud blitt betalt av staten og kommunen, og det betyr at det mest sannsynlig ville blitt tatt over skatteseddelen, altså at innbyggerne fikk høyere skatt, sier Rognlien.

LES HELE SAKEN på Klimaoslo.no her

LES OGSÅ: Slik blir Fornebubanen

Vækerø stasjon blir en av stasjonene på den kommende Fornebubanen. Illustrasjon: Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter