Akersposten

Slik feires 17. mai på skolene i vest

Zarina Troxler Aarøe, fjerdeklasse på Bestum skole, har tegnet denne flotte tegningen før 17. mai.

Her har du oversiktene over 17. mai-feiringen på barneskoler i Oslo vest.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 17.05.2019 kl 08:00

Skolene i Bydel Ullern:

Lilleaker skole

07.00 Lilleaker skoles musikkorps spiller i nærområdet. Runden går fra Skogbrynet via Sollerudveien, Ombergveien, Lilleakerveien og til skolen

08.00 Flaggheising ved Lilleaker skole (Lilleaker skoles musikkorps)

09.00 Lilleaker skole: Lilleaker skoles musikkorps spiller ”Norge i rødt, hvitt og blått”

Foreldre oppfordres til å trekke opp i amfiet

09.05 Lilleaker skoles barnetog starter fra skolen og går denne ruten:

Ørakerveien, Jacob Vaage-statuen (blomsternedleggelse), Sponhoggveien, Hartmanns vei, Guvernørens vei, Lilleakerveien, Ombergveien, Sollerudveien, Vækerøveien, Ullernchausseen, Ullernhjemmet (toget stopper og synger sanger), Lilleaker skole

Ettersom dette er et barnetog, oppfordres foreldre til å gå bakerst i toget.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at toget har fått ny rute i år.

10.15 Underholdning i skolegården fra alle klassene

Foreldre oppfordres til å trekke opp i amfiet for å gi toget plass

11.00-14.00 Leker for barn og voksne i skolegården på Lilleaker skole

Salg av is, brus, pølser, hamburgere, popcorn, kaffe, kaker mm

Gratis inngang. Arrangør: Lilleaker skoles musikkorps

Bjørnsletta skole

09.00 Frokost for ungdomsskolen.

10.00 Felles samling for hele skolen i Pangea. Skoleledelsens tale og elevrådsleders tale.

11.00 Bussavgang fra Vækerøveien til Youngstorvet for barnetrinnet. Ungdomstrinnet tar T-banen.

Ca. 12.05 Togavgang fra Youngstorvet sammen med Bestum Stasmusikk

Bjørnsletta skole går som nr. 105 i toget, med oppstillingsplass på Youngstorvet. Barna hentes ved Nobels fredssenter på Rådhuskaia, og forventet tid for ankomst til hentested ca. kl. 12.50. Vær ute i god tid.

15.00 -15.15 Åpningskonsert med Lysejordet skoles musikkorps (Korpset går i folketog fra Bjørnsletta til Lysejordet skole etterpå)

15.15 Oppstart av leker, lotteri og kafé i skolegården og i Pangea – alle er velkomne til arrangementet!

16.30 Trekning av hovedpremier – lotteri

Lysejordet skole

08.00 Flaggheising

Korpset spiller

08.30 Program ved skolen (amfiet):

Elevene står klassevis sammen med lærerne sine.

Sang
Rektor hilser
Barnekoret synger
Korpset spiller
Hilsen fra elevrådet

09.30 Bussavgang fra Lysejordet til Festningsplassen

Rekkefølgen i toget: Flaggborg, korps og 7. trinn går først, så følger 1. til 6. trinn.

Ca. 10.45 Togavgang fra Festningsplassen

Lysejordet går som nr. 40 i togrekken.

Ca. 11.45 Lysejordet ankommer Rådhusplassen, oppløsningssted 1A i Hieronymus Heyerdahls gate.

Elevene hentes der. Se vedlagt bilde med pil til stedet. Vær ute i god tid for å hente elevene.

Om oppløsningsstedet ved Rådhusplassen:

Lysejordet svinger inn første vei til venstre på Rådhusplassen, og til venstre igjen til vi kommer inn i Hieronymus Heyerdahls gate – oppløsningssted 1a. Vi fortsetter helt frem til et banner merket "Lysejordet".

Viktig at ingen bryter inn i toget og henter eget barn før skolen har nådd avtalt oppløsningssted. Gi beskjed til følgeperson for klassen når du henter barnet. Vennligst vis tålmodighet! Lærere fra skolen vil stå igjen til alle i toget er hentet.

15.00 Folketog fra Bjørnsletta skole med Lysejordet skoles musikkorps

15.45 Leker for barna, salg av brus, is m.m. på skolen.

Skøyen skole

08.00 Flaggheising og fanfare fra Peik - Rektor ønsker velkommen.

- Skøyen skolekor.

- Elevrådsleder.

- Foreldre- og lærerkor.

14.30 Kafeen åpner, loddsalg og salg av Skøyen Coins starter.

14.45 Oppstilling til toget i innkjørselen til skolen. 1.klasse stiller først. Alle kan delta.

15.00 Avmarsj 17.maitoget ledet av Peik skolekorps.

Toget går opp Monolittveien, inn Frognerparken forbi hundehjørnet, til soluret og tilbake til skolens festplass via veien ned akebakken.

15.30 Program på scenen

Nasjonalsangen, tale for dagen, skolekoret synger, Peik spiller.

15.45 Leker for barna, kafeen og loddsalg er åpne.

16.15 Underholdning.

16.30 Loddtrekning.

17.00 Arrangementet avsluttes.

Bestum skole:

08.00 1. Flaggheising

2. Bestum skoles musikkorps og Stasen spiller 3. Rektor Pia Thoresen ønsker velkommen

4. Bestumsangen

5. 17. mai tale ved Benedicte Falch-Monsen

6. Kongesangen

7. Tale for konge og fedrelandet ved elevrådet 8. Ja, vi elsker (2 v)

9. Fedrelandssalmen (1 v)

10. Utdeling av årets "Bestumvenn"

11. Utdeling av medaljer fra korpset.

12. Norge i rødt, hvitt og blått (1 v)

13. Bestumvennsangen

08.40 Togoppstilling på ballbanen. 09.00 Bussene kjører til byen.

Ettermiddagens program:

14.00 Fremmøte Bestum skole

Arrangement i skolegården

Salg av kaker, kaffe, pølser, is, brus m.m.

Leker og idrett med premieutdeling.

15.15 Loddtrekning

Vi har mange fine premier i år, så husk å ta med mynter for å kjøpe lodd.

15.30 Stafett for skoleelever Arrangementet varer til ca. kl. 16.00

Smestad skole

Har ikke mottatt program.

LES OGSÅ: Unngå Nationaltheateret stasjon på 17. mai!

Slik går skolene i barnetoget i sentrum

Skolene i Bydel Vestre Aker:

Grindbakken skole

KL. 09.30: Flagget heises på Grindbakken skole

- Korpset spiller og koret synger

- Hilsen fra rektor

- Tale for dagen ved Elevrådsstyret

Kl. 10.00: Oppmøte i skolegården for elever som skal være med bussen til byen.

Elevene blir samlet klassevis og går samlet bort til de ventende bussene.

Kl. 10.30: Avreise med buss til byen.

- Bussene går fra Arnulf Øverlands vei, Grindbakken holdeplass

- Grindbakken går som nummer 96 i toget (oppstillingsplass nr. 26 i Torggata)

- Avmarsjtidspunkt mellom 11.30 og 11.50

Ca. 12.30: Barna blir hentet ved oppløsningssted 1a (Hieronymus Heyerdahls gate)

Kl. 15 – 17.00: 17. mai-fest på skolen for barn og voksne v/ FAU

Det blir leker, tombola, kakelotteri og servering

Kl. 15:00 Korpset spiller

Kl. 15:00-17:00 Hoppeslott på fotballbane og skolegårdsaktiviteter Kl. 15:45 Tryllekunstner holder show

Kl. 16:40 Trekning lotteri

Slemdal skole

Det vil i år ikke være samling på skolen med flaggheising.

Det er elevene fra 2.- 7. klasse som går i barnetoget i byen. Slemdal skole har i år fått nytt avmarsjsted. Oppstartsstedet må derfor endres til sjøsiden av Oslo S på Christian Frederiks plass. Elevene møter direkte her.

11.10 Oppmøte Christian Frederiks plass

11.25 Avmarsj fra Christian Frederiks plass

Vi ber om at foresatte som har levert sine barn til kontaktlærer eller annen ledsager går ut av toget slik at vi får stilt opp raskest mulig.

Første skole i barnetoget begynner å gå kl. 10.00. Vi skal gå fra Youngstorget som nummer nr. 109. Estimert tidspunkt for oss er mellom 11:50-12:10. Barnetoget tar ca. 1 time.

12.00 Slemdal skole går ut som skole nr. 109, fra Youngstorget

13.00 Barnetoget oppløses ved Rådhuset i Hieronymus Heyerdahls gate

Huseby skole

Kl. 08:00 Kl. 08:15

Flaggheising, Huseby skoles musikkorps spiller Samling i skolegården

 • Huseby skoles musikkorps spiller Gammel Jegermarsj
 • Rektor ønsker velkommen
 • Ja, vi elsker (korpset spiller)
 • Tale for dagen ved elevrådet
 • Huseby skolekor synger
 • Gud signe vårt dyre fedreland (korpset spiller)
 • Norge i rødt, hvitt og blått (korpset spiller)
 • Oppmøte i byen, på Prinsessens plass (Tider og rute, se eget skriv) Avmarsj fra Prinsessens plass cirka 11:30.
 • Huseby er skole nummer 90
 • Aktiviteter i skolegården v/FAU
 • Salg av brus, pølser og is – Leker
 • Lotteri

Svendstuen skole

Kl. 08.00 Flaggheising, taler og sang i skolegården. 3. trinn synger.

Kl. 09:45 Oppmøte i parken øst for kontraskjæret ved Cafe Skansen, samme oppmøtested som i fjor.

Kl. 10:00 Avmarsj til Festningsplassen. Vi har plass nr.46, mellom Bryn og Northern Light skole.

Kl. 11.45 Alle barna må hentes ved Fredssenteret. Husk å krysse ut barnet fra listene!

Kl. 15.00 FAU arrangerer fest i skolegården

Holmen skole

Velkommen til 17.mai feiring for Slemdal og Holmen skole.

For Holmen skole starter dagen kl. 08:00 med flaggheising, korpsmusikk og taler før bussen til byen går kl. 09:00.

I år inviterer vi til noen trivelige timer på Holmen skole etter barnetoget, fra kl. 14 til 16 for Holmen skole, og kl. 15 til 17 for Slemdal skole.

Huseby skoles musikkorps' signaltropp kommer kl 15:30 og 16:00 blir det tale fra elevrådsleder Julie Nyvold Dale fra Slemdal skole.

Det blir salg av kaker, is, brus og pølser. Leker for barna i skolegården. Tombola, sekkeløp, stylter og mye moro! Kjøp av lodd, kaker, is, osv. kan gjøres med VIPPS eller småpenger

Hjertelig velkommen til hele familien!

Voksen skole

8.00: Flaggheising

Voksen skoles musikkorps spiller

9.15: Morgenarrangement i lille skolegård.

Rektor ønsker velkommen

Tale for dagen ved elevrådsleder

Program ved 6. trinn

Voksen skoles korps spiller

Voksen skoles kor synger

10.00: Avreise til sentrum.

Skolen er nr. 72 i barnetoget.

15.15: Hele korpset går fra Røa kirke:

Juniorkorpset går via Lilleveien og Røahagan til Voksen skole. Ankomst Voksen skole ca. kl 16.00.

Hovedkorpset går Nordengveien og til Bogstad skole.

16.00: Tradisjonelt arrangement på Voksen skole

Gratis leker for barna

Salg av pølser, is, brus, popkorn, vafler, kaker og kaffe

Husk kontanter! Betaling med VIPPS også mulig!

Stort lotteri og basar med flotte premier

Bogstad skole

08.00: Flaggheising ved FAU

Flagget heises.

09.00: Morgensamling for elever, ansatte og foresatte ved Bogstad skole

Alle trinn stiller opp sammen med sine lærere. Elevene skal i år stille opp bak talerstolen. Lærerne vet hvor.

Foreldre og annet publikum stiller opp rundt anvist område nedenfor amfiet.

Program i skolegården

Rektor ønsker velkommen, 3. trinn underholder, Voksen og Bogstad skolers juniorkorps spiller en marsj, elevrådsleder taler, fellessang; Norge i rødt, hvitt og blått, rektors tale fellessang; Ja, vi elsker.

09.50 Avgang for elever til busseneogavgang busser, oppstilt ved Peder Ankers plass.

11.00 (ca): Avmarsj fra oppstillingsplassen.

Alle elever oppfordres til å ha norske flagg. Det er anledning til å gå med samiske flagg.

Det er ikke lov å bruke spraybokser eller støyende instrumenter i barnetoget

Alle elevene må gå heletoget fram til Rådhusplassen. Husk gode sko og unngå for mye drikke om morgenen.

Det er bare elever og voksne med arbeidsoppgaver som skal gå i toget.

Vi håper alle elevene viser ekte glede for vår nasjonaldagen, og viser fram Bogstad skole på en god måte.

12.00 (ca,) Oppløsningssted for Bogstad skole ved Nobels fredsenter

Tidspunktet er kun en beregning, så følg med. Elevene er foreldrenes ansvar når barnetoget oppløses ved ankomst. Husk å krysse ut elevene hos lærer!

Ingen foreldre skal ned på Rådhusplassen eller inn i slusen elevene kommer ut av.

Vi tar med elevene utenfor Nobels fredsenter. Møt oss der. (Se etter Fanen)

Vi anbefaler alle som skal hente om å stå på rådhussiden av Karl Johansgate.

NB! 17. maiarrangement i skolegården på ettermiddagen.

FAU v/ 3. trinn og 17. maikomiteen inviterer alle elever og foresatte til 17. maifeiring. Arrangementet starter med tog, inkl. korps og flaggborg, fra Røa kirke kl. 15.15. Ved ankomst skolen er det underholdning ved korpset og barnekoret, en kort hilsen fra 17. maikomiteen, kafé, lotteri og aktiviteter slik det tradisjonelt er. Arrangementet er slutt kl. 18.

Sørkedalen skole

8.00 Flaggheising ved skolen
9.30 Brassen spiller i skolegården
10.00 Samling i skolegården.
Musikk v/korpset, allsang
«Norge i rødt, hvitt og blått»
Velkomsthilsen v/ass rektor.
«Ja, vi elsker»
10.15 Avmarsj til kirken. Gudstjeneste. Bekransning av bautaen. «Ja, vi elsker»
«Gud signe vårt dyre fedreland»
17.mai-tok til lokalet og tilbake til skolen
Ord fordagen v/elever
Korpset spiller
12 Bevertning, salg av kaffe og kaker
Leker, loddsalg o.a.
Underholdning v/ Brassen
12.30-13.30 Sørkedalsmesterskap i melkespannkasting i Trekanten v/ kirken
13.45 Avslutning av leker
14 Sørkedalsmesterskapet i tautrekking
14.30 Premieutdeling, loddtrekking

LES OGSÅ: Unngå Nationaltheateret stasjon på 17. mai!

Slik går skolene i barnetoget i sentrum

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...