ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Slik det er nå, leker Oslo kommune gjemsel»

"I to vintre på rad har kommunen måkt sneen i skoleveiene opp på fortauet, slik at skolebarna er tvunget ut i veibanen," skriver Per N. Schwabe blant annet. Foto: Privat

Oslo kommunes mangler interesse for trafikksikkerhet, mener Per N. Sxhwabe.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Jeg har i mange år meldt inn til Oslo kommune via bydelen, Bymelding, Bymiljøetaten – med flere – om saker som etter mitt skjønn kan være potensielle trafikkfeller. Kort oppsummert er kommunens ryggmargsrefleks ansvarsfraskrivelse på høyt internasjonalt nivå. I to vintre på rad har kommunen måkt sneen i skoleveiene opp på fortauet, slik at skolebarna er tvunget ut i veibanen. Som de har måttet dele med busser. lastebiler og øvrig trafikk. Dette er åpenbart symptomatisk for Oslo kommunes holdning til trafikksikkerhet.

For noen uker siden ble stripene i gangfeltet i krysset Dalsveien-Dagaliveien fjernet grunnet gravearbeid og ny asfalt. Dette meldte jeg inn på bymelding.no. Svaret var egentlig som forventet: «Det finnes ingen kategori for reoppmerking av gangfelt da dette gjøres rutinemessig etter oppsatte ruter, og derfor ikke trengs meldes via Bymelding.» Dette er snakk om en godt besøkt skolevei.

Det tok syv år å få på plass farthump i veien der jeg bor. Da den etter mange års kamp endelig stod på sakskartet til bydelsutvalget, valgte bydelsutvalget å overse faglige råd og heller plassere humpen et annet sted; på en rett, flat og oversiktlig vei. Ikke i en bratt, svingete vei med dårlig sikt. Kommunen valgte åpenbart utmattelsestaktikken, noe de tilsynelatende alltid gjør når plagsomme innbyggere kommer med forslag.

Først da jeg ba om å få tilsendt trafikktellingene for krysset Dalsveien-Dagaliveien skjedde det noe med etablering av gangfelt. Inntil da hadde fagmyndighetene skjult seg bak angivelige trafikktellinger som ikke fantes og andre bortforklaringer.

Til sist har jeg i mange år anmodet om å bedret sikten i krysset Dalsveien-Stasjonsveien når man kommer ned Dalsveien. Man må nesten halvveis ut i krysset får å se om det kommer kryssende trafikk. Jeg har forsøkt å få forpliktende svar fra Oslo kommune i mange år, det er rett og slett umulig. Ris Vel støttet meg i sin tid og foreslo lysregulering i krysset. Uten at det imponerte kommunen.

Hvis Oslo kommune vil ha engasjerte innbyggere, bør de ikke møte forslag og innspill med dialog? Slik det er nå, leker Oslo kommune gjemsel. Det er nesten lettere å vinne i lotto enn å treffe på noen i kommunen som faktisk føler ansvar og som virkelig ønsker å gjøre noe med situasjonen.

Det eneste forslaget de sannsynligvis vil hurtigbehandle, er forslag om å fjerne parkeringsplasser.

Per N. Schwabe
plagsom innbygger, Slemdal