ANNONSE
Annonse
Akersposten

Slik blir fremtidens Lysaker

Prinsipiell løsning for hvordan Lysaker kan bli. Illustrasjon: Norconsult, Rodeo, Aas-Jakobsen og LPO

Mangelfull infrastruktur og for dårlig kapasitet preger et av vestkantens mest trafikerte knutepunkter, Lysaker. Nå legges planen for fremtidens Lysaker.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 26.09.2017 kl 08:09

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

LYSAKER: Statens vegvesen planlegger nytt kollektivknutepunkt på Lysaker i Bydel Ullern i Oslo og Bærum. Målet er å utvikle Lysaker til et regionalt knutepunkt for buss, tog og T-bane, der det legges til rette for at flere reiser kollektivt, sykler og går. Nå legges planprogrammet ut på høring slik at du kan komme med dine innspill.

Dette skriver Statens Vegvesen på nett.

"Ved å utvide Lysaker som kollektivknutepunkt, åpne opp mot Lysakerelva og sjøen, og redusere barrierer og høydeforskjeller, ønsker Bærum kommune, Statens vegvesen og Oslo kommune å gjøre Lysaker til et mer urbant område med god tilgjengelighet for kollektivreisende, gående og syklende," skriver Statens vegvesen.

Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til planprogram med konsekvensutredning for Lysaker kollektivknutepunkt. Det er dette det ønskes innspill til, slik at Statens vegvesen i samarbeid med Bærum kommune og Oslo kommune kan lage en reguleringsplan for Lysaker knutepunkt.

«Det er viktig for oss, i planarbeidet, å redusere barrierevirkninger, øke tilgjengeligheten for gående og syklende, skape en god sammenheng med lokalveiene og gjøre det mer attraktivt å oppholde seg i området. Forholdet til landskap, kulturminner, naturmangfold og byrom vil være sentralt i arbeidet,» skriver Statens vegvesen.

Må bedre infrastruktur og kapasitet

– Lysaker er allerede et kollektivknutepunkt, men med mangelfull infrastruktur og for liten kapasitet. Vi vil at det skal bli enkelt å reise kollektivt til, fra og gjennom Lysaker, og vi ønsker at oppholdsstedene og ventearealene skal bli hyggeligere og at det skal bli bedre og tryggere å ta seg frem til fots og på sykkel, sier planleggingsleder Matilde Anker i Statens vegvesen, og understreker at privatbilen ikke vil prioriteres.

Planen i korte trekk:

*Nytt regionalt kollektivknutepunkt på Lysaker i Bærum og i Bydel Ullern i Oslo

  • Ny busstasjon med holdeplasser
  • Venteareal for buss
  • Hovedsykkelvei
  • Gatenett og offentlige rom i tilknytning til anlegget

«Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning. En konsekvensutredning vil sikre at viktige miljø- og landskapshensyn blir vurdert, og for å gjennomføre en slik utredning må det først vedtas et planprogram. Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, hvordan planprosessen skal gjennomføres, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger,» skriver Statens vegvesen.

Infomøte tirsdag

Er du interessert i å høre mer om planen? Statens vegvesen inviterer til åpent møte tirsdag 26. september klokken 19.00 til 21.00 i Lilleakerveien 8. Representanter fra Statens vegvesen, Bærum kommune og Oslo kommune vil orientere og svare på spørsmål.

Det er åpen kontordag onsdag 27. september klokken 15.00 til 19.00 i Lilleakerveien 4A. Denne dagen kan du få snakke med de som jobber med planene, stille spørsmål og komme med innspill.

Vil gjerne ha dine innspill

Har du merknader til planprogrammet, eller andre relevante opplysninger, kan du sende det til Statens vegvesen. Uttalelsene sendes per e-post til firmapostost@vegvesen.no eller per brev til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Uttalelser sendes innen mandag 23. oktober 2017.

Les også: – Meg får du ikke til å briste

Boliger for funksjonshemmede i kvikkleiretrøbbel

Følg Akersposten på Facebook

Nøkkelord