ANNONSE
Annonse
Akersposten

Slår på ny ring om Husebyskogen

SKAL VERNES: Fra venstre: Odd Einar Dørum (V), Espen Andreas Hasle (KrF), Camilla Wilhelmsen (Frp) og Pia Farstad von Hall (H) i området hvor VAV planlegger administrasjonsbygg. Foto: Vidar Bakken

De borgerlige bystyrepartiene har samlet seg under et felles opprop og forslag til bystyret med tittel, «Bevar Husebyskogen, ingen omkamp»

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 12.03.2019 kl 10:15

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HUSEBYSKOGEN: På nytt står slaget om naturverdiene i Husebyskogen. Da reguleringsplanen for den amerikanske ambassaden ble vedtatt, lovet bystyrepartiene dyrt og hellig at fra nå av skulle den store roen hvile over Husebyskogen.

I hjertet av Husebyskogen

Vann- og avløpsetaten (VAV) foreslår å legge et administrasjonsbygg midt i Husebyskogen (B2) med fremføring av vei til bygget. Dette skjer forbindelse med det planlagte, enorme vannbehandlingsanlegget som skal bygges under skogen. I tillegg planlegges tunnelportal med fremføring av vei på «Hundejordet» ut mot Sørkedalsveien. I alternativ B1, er administrasjonsbygget foreslått bygget på Hundejordet.

Akersposten møtte Odd Einar Dørum (V), Pia Farstad von Hall (H), Camilla Wilhelmsen (Frp) og Espen Andreas Hasle (KrF) i området hvor administrasjonsbygget er foreslått plassert. Bygget er planlagt i skogen, ved enden av aktivitetsområdet bak FO-bygget og er VAVs foretrukne alternativ.

Les også: Nei til administrasjonsbygg i Husebyskogen

- Dette er i hjertet av Husebyskogen. Vi er mest opptatt av at når vi tetter igjen i småhusområdene, så trenger vi store sammenhengende friarealer i nærheten av der folk bor. Dette er noe som ikke minst barnefamilier trenger. Derfor står vi bak forslaget om å opprettholde tidligere bystyrevedtak om vern av Husebyskogen, sier fylkesleder i KrF, Espen Andreas Hasle.

De fire borgerlige partiene er positive og støtter lokaliseringen av selve vannbehandlingsanlegget, men mener at alternativet med plassering av administrasjonsbygget på Statnett-tomten (B3), som ikke berører naturområder, er et bedre alternativ og at dette må utredes videre.

ALTERNATIVER: De borgerlige partiene avviser utbygging i Husebyskogen og peker på B3 som et alternativ som må utredes videre. Google Maps

Løftebrudd

- Plassering av et administrasjonsbygg i Husebyskogen vil være et løftebrudd i forhold til ambassadevedtaket i bystyret (2005), i tillegg til andre vedtak gjort i bystyret. I 2007 vedtok et enstemmig bystyre et områdeprogram for Husebyskogen, som sikrer vern av området. I grøntplanen for Oslo (2009) kommer det også frem at Husebyskogen er særskilt vernet og skal beholdes uendret. Fylkesmannen har også varslet innsigelse. Dette er en perle av et naturområde og vi er ikke interessert i en omkamp, sier Venstres Odd Einar Dørum.

Les også: - Mye større enn Telenor Arena

Høyres Pia Farstad von Hall viser til verneplanen for Mærradalen som bystyret vedtok i 2015.

- Husebyskogen og Mærradalen er det siste store sammenhengende grøntområdet i denne delen av byen. Rundt dette området er det store byggeprosjekter under oppføring og under planlegging. Husebyskogen fremstår som mer og mer verdifullt for fremtidige generasjoner, som friområde og rekreasjonsområde. Med plassering av administrasjonsbygg og vei her, brytes også den naturlige koblingen til Mærradalen, sier Farstad von Hall.

Ikke rør Husebyskogen

- Det at vi er fire partier som står sammen og fremmer et privat forslag i bystyret gir et klart signal: ikke rør Husebyskogen. Denne skogen skal vi ta vare på. Vi peker på Statnett-tomten som er en industritomt og som ikke berører viktige naturverdier. Dette bør utredes videre og vi vil med dette understreke at det finnes andre alternativer. Det er viktig for oss å vise at vi har et ansvar etter vedtaket i ambassadesaken. Det også viktig å påpeke at det ikke er mulig å finne erstatningsarealer for verken administrasjonsbygg eller for den planlagte portalen, sier Camilla Wilhelmsen.

Les også: - Båndlegger et helt barneliv

Forslaget som går til bystyret:

1. Bystyret ber byrådet avvise alternativ B1 og B2 som lokasjon for vannbehandlingsanleggets administrasjonsbygg og utrede alternativ B3 (Statnett-tomten).

2. Bystyret ber byrådet opprettholde tidligere bystyrevedtak om vern av Husebyskogen.

Les også:

Slik blir det enorme vannanlegget på Huseby

Det koster 10 milliarder kroner, og regningen får du