ANNONSE
Annonse

SKØYEN: - Blir som en Berlinmur

SKØYEN UTBYGGET: Skissen viser en mulig utvikling av Skøyen basert på maks byggehøyder i Plan- og bygningsetatens forslag til områderegulering. Skisse: Beboergruppen Tingstuveien

Det er sterke reaksjoner på Plan- og bygningsetatens forslag til områderegulering for Skøyen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 04.08.2017 kl 10:55

ANNONSE
Annonse

SKØYEN: - Når jeg ser på forslaget til områderegulering blir jeg skremt og nedslått. Jeg tror ikke, i likhet med hva som var foreslått for Tingstuåsen, at de forstår konsekvensene av forslaget, sier bystyrerepresentant og leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H).

Først Orkla

Forslaget til områderegulering av Skøyen skaper bølger i nærmiljøet. Det startet med at Orkla fikk godkjent nytt hovedkontor på Skøyen med 16 etasjer under det såkalte byplangrepet, som indikerte hva man kunne forvente i neste omgang. Så kom forslag til områderegulering for Skøyen som innebar ekspropriasjon av en rekke eiendommer på Tingstuåsen til skole, barnehager, parker og vei. Byrådet hevdet at de var helt uvitende om Plan- og bygningsetatens forslag. Byrådet ga etter sterkt press fra beboeraksjon og andre beskjed til PBE at småhusområdet skulle ut av områdereguleringen.

Les også: Skøyen: Tingstuåsen tatt ut av områdereguleringen

Lukket inne

Nå har beboergruppen i Tingstuveien sett på konsekvensene av hvordan høydene på den planlagte blokkbyggelsen innenfor områdereguleringen vil påvirke Skøyen og omkringliggende område. De har fått utarbeidet skisser som viser virkningen av maks foreslått høyde på bebyggelsen fra ulike vinkler. Disse er basert på PBEs forslag til områderegulering som er ute på høring.

- Det var vanskelig å se ut fra Plan- og bygningsetatens skisser hvordan høydene på byggene ville påvirke omgivelsene. Derfor har vi sett på fotavtrykkene og høydene i forhold til disse. Det gir naturligvis ikke noe eksakt bilde av forholdene, men viser i hvert fall hvordan for eksempel vårt område blir lukket inne, sier Stephen Knudtzon i Beboergruppen Tingstuveien.

DAGENS SITUASJON

MORGENDAGENS SITUASJON?: Skisse: Beboergruppen Tingstuveien

Se flere illustrasjoner her

Monument over feil beslutning

16 etasjer på sentrale Skøyen står i sterk motsetning til bydelens ønske om at makshøyden skulle være 12 etasjer.

- Jeg håper virkelig at politikerne i bystyret vil moderere dette når saken kommer til politisk behandling, slik at Orkla-bygget blir stående alene som monument over en feil beslutning. Vi hadde jo håpet at forslaget til områderegulering hadde tatt hensyn til bydelsutvalgets vedtak om å legge mulighetsstudien til grunn med maksimum 12 etasjer sentralt på Skøyen med naturlig avtrapping mot boligområdene. Bevaring av fellesarealer mot sjøsiden er også noe vi vil kjempe for, sier Carl Oscar Pedersen..

UNDER FOLKEMØTET: Carl Oscar Pedersen var en av flere politikere som støttet beboerne i Tingstuveien for å få småhusområdet ut av områdereguelringen. Til høyre for Pedersen, Stephen Knudtzon. Foto: Vidar bakken

Må modereres

Leder av Bestum vel, Per Øyvind Hansen, er også overrasket over hvor massivt forslaget til PBE fremstår.

- Det ser helt horribelt ut med 60 meter høye bygg på Skøyen, en dobling av det som er dagens mønehøyde. Det blir som en Berlinmur av en annen verden. Mye av dette skal gå helt ut i vannkanten og beslaglegger store landområder. Tidligere fulgte høydene kanten på åsen. Det er det slutt på nå. Dette forslaget til områderegulering må naturligvis modereres, sier Hansen.

Plan- og bygningsetatens illustrasjon: Etatens forslag til utbygging mot utfylt strandlinje i Bestumkilen.

Les også:

"La Tingstuveien leve"

«Utbyggerstyrt», «utbyggerstyrt», «utbyggerstyrt»


Tingstuveien: - Høyre lager en konflikt som ikke eksisterer


- På tide at byrådet slutter å skylde på egne etater og politiske motstandere


- Helt usannsynlig at det blir aktuelt med ekspropriasjon

"Hold dere unna Tingstuveien"

Skøyen: Trussel om ekspropriasjon slo ned som en bombe

Dette er nye Skøyen

Les alt om Plan- og bygningsetatens forslag til områderegulering her

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse