ANNONSE
Annonse

Skolestartere flyttes fra Bjørnsletta til Huseby skole

OVERFYLT: Bjørnsletta skole er nå overfylt og flere må regne med at de plutselig tilhører en annen skolekrets. Foto: Utdanningsetaten

Bjørnsletta skole er overfylt. Dermed må barn på Ullerntoppen gå over bydelsgrensen til en annen skole enn tidligere antatt.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 02.10.2017 kl 11:37

ANNONSE
Annonse

ULLERN/VESTRE AKER: Det foreslås nye skolegrenser mellom Bjørnsletta og Huseby skole.

Mange år fremover

Utdanningsetaten opplyser at folkeregistret viser at Bjørnsletta skole har for mange skolestartere i 2018 og mange år fremover. Samtidig har Huseby skole blitt avlastet ved oppstart av Holmen skole, og har noe ledig kapasitet de kommende årene.

Utdanningsetaten skriver: Per 01.08.2017 var det bosatt 75 barn, født i 2012, innenfor Bjørnsletta skoles inntaksområde, mens det i Huseby skoles inntaksområde var bosatt 101 barn født i 2012. Disse tallene vil sannsynligvis forandre seg fram til skolestart, da det forventes noe mobilitet i området. I tillegg vil det erfaringsmessig være noen elever som søker skolebytte til andre skoler.

Les også: Inntaksområde for nye Holmen skole berører fem andre skoler

Det foreslås derfor at noe av området overføres fra Bjørnsletta skole til Huseby skole for at det skal oppnås en bedre balanse mellom kapasitet og elevtall ved den enkelte skole. Etter den foreslåtte endringen vil det bo 67 barn født i 2012 i inntaksområdet til Bjørnsletta skole, mens det i Huseby skoles inntaksområde vil bo 109 barn født i 2012.

NY SKOLEKRETS: Skolestartere innenfor det avmerkede området må til Huseby skole ifølge forslaget fra Utdanningsetaten.

Denne fordelingen samsvarer bedre med skolenes vedtatte kapasitet og den erfaringsmessige endringen i elevtallet før skolestart. Usikkerhet knyttet til mobilitet og antall skolebyttesøknader betyr at til tross for endringen, kan enkelte skolestartere ved Bjørnsletta skole risikere å bli overført til naboskoler med ledig kapasitet, etter gjeldende regelverk.

Les også: Snudde fullstendig i Ostadalveien

Dersom det ikke foretas en endring av inntaksområdet, øker sannsynligheten for at flere elever blir overført fra Bjørnsletta skole til naboskoler med ledig kapasitet når vedtak om skoleplass fattes i april/mai 2018.

Følgende adresser foreslås flyttet fra Bjørnsletta skole til Huseby skole:

Hoffsjef Løvenskiolds vei 67 og ut
Ostadalsveien 75 og ut
Ullernkammen 15 og ut

Forslaget til endring av inntaksområdet mellom Bjørnsletta og Huseby skole er nå ute til høring hvor skolenes driftsstyrer og foreldrene gjennom FAU kan uttale seg. Bydelene Ullern og Vestre Aker skal også uttale seg med høringsfrist 24. oktober. Endelig vedtak i saken blir gjort 7. november.

Les også:

Derfor gikk de løs på støygjerdet på Huseby

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse