ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Skolebyråden svikter Vestre Aker – igjen!»

Vestre Akers tre ungdomsskoler har sprengt kapasitet. Monika Furuseth Dypeng (H) og Yngvar A. Husebye (H) mener at skolebyråden ikke tar bydelens skolebehov på alvor. Arkivfoto

Vestre Akers tre ungdomsskoler har sprengt kapasitet. Monika Furuseth Dypeng (H) og Yngvar A. Husebye (H) mener at skolebyråden ikke tar bydelens skolebehov på alvor.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 15.09.2020 kl 10:33

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

I slutten av april var vi ute med en kronikk i Akersposten hvor vi sterkt kritiserte utsettelse av skolebehovsplanen. Vestre Aker har i flere år signalisert at vi er i en kritisk situasjon i forhold til ungdomsskolekapasitet i bydelen og ventet derfor spent på skolebehovsplanen 2021-2030 som egentlig skulle fremlegges i våres.

Bydel Vestre Aker har i dag tre ungdomsskoler; Hovseter, Midtstuen og Ris. Hovseter har sprengt kapasitet og har langt flere elever enn skolen er dimensjonert for. Ris skole er full og har ingen ledig kapasitet. Det samme gjelder Midtstuen som i tillegg trenger oppgradering og utvidelse av sin kapasitet. I den forrige skolebehovsplanen (2019- 2028) som ble fremlagt i 2018, ble situasjonen i Vestre Aker beskrevet slik av Oslo Kommune ved Utdanningsetaten:

«På ungdomstrinnet viser de nyeste framskrivningene at kapasiteten ikke forventes å være tilstrekkelig gjennom hele planperioden» og «Med etablering av prosjektene som er under planlegging er det forventet å være tilstrekkelig kapasitet gjennom hele perioden på barnetrinnet. På ungdomstrinnet forventes det vekst i elevtallet, og dagens kapasitet vil dermed ikke være tilstrekkelig for å møte denne veksten. Det forventes at området ikke kan avlastes mot tilgrensende områder».

Med dette som bakteppe er det derfor oppsiktsvekkende at den samme etaten som beskriver de store utfordringene vi har med ungdomsskolekapasitet i Vestre Aker, nå har klart å finne plass til elever fra andre bydeler hos oss. Nærmere bestemt i form av planlagte brakker i skolegården på Ris.

Mens det ikke er plass til bydelens egne unge, mener skolebyråden at det er plass til andre bydelers ungdommer. Dette fremstår for oss som helt ubegripelig og viser igjen at skolebyråd for Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) ikke tar Vestre Aker og våre behov på alvor.

Inga Marte Thorkildsens partikollegaer i Vestre Aker, Mari Lilleng og Ellen Lange, skriver i en kronikk i Akersposten 05.05.20 at «Dypeng og Husebye har helt rett i at behovet for skoleplasser er kritisk i deler av Vestre Aker. Vi har flere barn enn vi har plass til i skolene våre. Ungdomstrinnet er særlig utsatt.». Dette viser at Inge Marte Thorkildsen heller ikke lytter til sine egne representanter i Vestre Aker.

Vi er lei av en skolebyråd som ikke tar vår bydel på alvor. Vi kan ikke akseptere planene.

Monika Furuseth Dypeng (H)
BU-medlem og leder av komiteen for Helse, Oppvekst, Velferd og Eldre

Yngvar A. Husebye (H)
Leder av bydelsutvalget i bydel Vestre Aker

Følg Akersposten på Facebook