ANNONSE
Annonse

– Skaper tryggere lokalsamfunn

– Den nye bompengeavtalen sikrer 50 milliarder friske kroner, skriver Lan Berg i en redegjørelse til Akersposten. Foto: MDG

Slik forklarer Lan Berg (MDG) i en skriftlig redegjørelse til Akersposten behovet for en omfattende ny bomring i Oslo.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 02.08.2017 kl 15:55

ANNONSE
Annonse

OSLO: – Jeg er glad for at byrådet sammen med Høyre før sommeren ble enige om endringer i bomringen som vil gi mindre kø, bedre luft og lavere klimagassutslipp. Det vil gjøre byen vår bedre å bo i, skriver Berg og fortsetter:

– I dag er det rundt halvparten av de som kjører bil i Oslo som betaler i bomringen. Det er urettferdig at noen betaler mens andre slipper. En viktig del av den nye bompengeavtalen er derfor at det settes opp flere bomstasjoner, slik at flere også må være med å betale. Men det vil fortsatt være slik som i dag at hvis man ikke må betale for å passere to bommer inne i Oslo i løpet av en time.

– Farlig høy luftforurensing

– Over 200.000 innbyggere i Oslo bor i områder med farlig høy luftforurensing, og vi er samtidig en av byene i Europa som har mest kø på veiene. Til høsten innfører vi derfor rushtidsavgift, som også næringslivet har etterspurt i mange år. Det vil gjøre at de av oss som trenger å bruke veien vil komme raskere frem, og det vil også gi mer penger til å bygge ut kollektivtransporten, skriver hun.

– I tillegg vil forurensingen går kraftig ned og gjøre at vi unngår å måtte bruke dramatiske virkemidler som forbud mot dieselbiler for å ta vare på innbyggernes helse.

Penger til kollektiv og sykkel

Videre peker hun på de store inntektene den nye bomringen vil gi:

– Den nye bompengeavtalen sikrer 50 milliarder friske kroner til viktige kollektiv- og sykkelprosjekter, som ny sentrumstunnel på t-banen, Fornebubane, oppgradering av trikkenettet og innkjøp av nye trikker. Dette er kjempeviktige prosjekter for byen vår som vi ellers ikke ville fått bygget. Dette er også viktige tiltak for Oslo vest, for eksempel vil en ny sentrumstunnel gjøre det mulig med flere avganger enn i dag på t-banen til Kolsås og Østerås. Det vi ønsker å oppnå med endringene i bomringen er å skape tryggere lokalsamfunn der innbyggerne kan komme seg lettere fram. Det er snart skolestart, og mindre biltrafikk er ikke minst viktig for at barn skal kunne gå og sykle trygt til skolen.

Les også: Her kommer Oslos 60 nye bomstasjoner

– Oslo blir et fengsel

ANNONSE
Annonse