ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Skal Skøyen være et veikryss for alltid?»

Skisse: Plan- og bygningsetaten

«Vi tror ikke noen ønsker at Skøyen skal fortsatt være et veikryss, når et bilfritt alternativ er mulig.»

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 06.08.2018 kl 14:35

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Byrådet i Oslo er i sluttinnspurten på Områdereguleringen for Skøyen som forventes å bli oversendt til bystyret for endelig politisk behandling og beslutning i bystyret høsten 2018. En plan som vil gi føringer for utviklingen av Skøyen i årtier fremover. Bydelen, foreninger, velforeninger og enkeltperson har vært veldig aktive i å gi innspill til hvordan Skøyen skal se ut i fremtiden. Det har vært et betydelig lokalt engasjement.

Noe de aller fleste har pekt på i den lokale prosessen, er at nå har vi endelig en mulighet til å etablere et sentrum på Skøyen, og da er området rundt jernbanestasjonen et naturlig tyngdepunkt. Dette har også Plan- og Bygningsetaten lagt til grunn. Derfor er det svært overraskende at de fremtidige planene for Skøyen Torg fortsatt inneholder bil- og busstrafikk. En plass hvor det kommer til å bli myldreområde for gående. En plass som i henhold til Områdereguleringen er definert som en møteplass for regionen.

Bydel Ullern har i sitt innspill lansert en tunnel fra rundkjøringen ved påkjøring til E-18 videre under jernbanen til Harbitzalléen (Hoffsdiagonalen) – en forbindelse selv Plan- og Bygningsetaten hadde med i sine planer inntil Bane NOR av ukjente årsaker satte foten ned.

Vi skjønner at ikke alt kan realiseres samtidig, men når Hoffsdiagonalen er tatt ut av områdereguleringen, mister man for all fremtid en mulighet til å gjøre Skøyen sentrum og torget bilfritt. Det mener vi er svært uheldig og vil medføre en dårligere kvalitet i byutviklingen for Skøyen. Vi ber om at Hoffsdiagonalen igjen inkluderes inn i Områdeplanen, slik at vi i fremtiden kan ha muligheten til å legge til rette for et bilfritt Skøyen.

Vi tror ikke noen ønsker at Skøyen skal fortsatt være et veikryss, når et bilfritt alternativ er mulig – hvor vi får en plass fri for biler, hvor vi kan ha Bondens Marked, konserter og andre miljøskapende aktiviteter for regionen. Vi må tenke langsiktig. Ikke la denne sjansen gå fra oss.

Roger Mollan-Olafsen (H)
BU medlem, Ullern

Carl Oscar Pedersen (H)
Leder av bydelsutvalget i Ullern