ANNONSE
Annonse

«Skal Lysakerbyen bli det nye Galleri Oslo?»

OMFATTENDE: Planene for Lysakerområdet kan få store konsekvenser for Sollerud, mener Lisbet Natland.

Under det store folkemøtet torsdag 30. november om utviklingen i Bydel Ullern, må også Sollerud-området være tema, mener Lisbet Natland. Menge kryssende planer kan få store konsekvenser for området.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 30.11.2017 kl 09:33

ANNONSE
Annonse

På Lysaker møtes Oslo og Bærum og Lysakerbyen skal bli navnet på det som blir et byområde i begge kommunene. Veiledende plan for de offentlige rom i Lysakerbyen (VPOR Lysakerbyen) er nå lagt ut på høring og presenteres på et åpent møte 11. desember. I planen heter det at “Lysakerbyen inngår i utviklingen av Fjordbyen vest/ Vestkorridoren, med sikte på utvikling av et bybånd langs sjøsiden mellom indre by og Fornebu med sammenhengende arealer og på tvers av kommunegrenser”.

Planen om Lysakerbyen kommer på høring en knapp måned etter at høringsfristen for Statens Vegvesens planprogram for Lysaker kollektivknutepunkt. I tillegg til de motstridende planene som er lagt fram i høst, lever vi i usikkerhet om området vi bor i vil bli pekt ut som fortettingsområde i nær fremtid.

Vi etterlyser derfor en større sammenheng i planene som berører boområdet vårt. Arbeidene med E18, utbygging av nye jernbanespor og Fornebubane vil samlet sett være så omfattende og langvarige i de sterkest berørte områdene at hensynet til helse- og livskvalitet må utredes og nødvendige tiltak iverksettes før arbeidene starter. Dette må ikke gå under radaren til våre folkevalgte nå som julestria snart setter inn og høringsfristen er rett over nyttår.

I følge Statens vegvesens plan skal:

  • E18 heves seks meter og legges i åpen trasé sammen med jernbanen
  • Det etableres en bussterminal med betydelig større kapasitet enn dagens bussløsninger under E18 i tilknytning til togstasjonen
  • Byggingen av kollektivknutepunkt etterfølges av etablering av Fornebubanen og deretter utbygging av dobbeltspor på jernbanen, dvs. en sammenhengende anleggsperiode på minst 10-20 år

Vi har vanskelig for å se for oss hvordan planene om et sammenhengende bybånd langs fjorden kan realiseres når selve indrefiléten i Lysakerbyen blir bestående av en stor bussterminal, togstasjon og to etasjes motorvei i dagen. Planene gir assosiasjoner til Galleri Oslo snarere enn moderne byutvikling.

Vi som bor her har gitt grundige tilbakemeldinger på Statens Vegvesens planer. Sollerud Vel representerer 1000 hjem i et velfungerende bomiljø. Bærum skåner sitt bomiljø ved å forbinde by og fjord ved å legge E18 under lokk, mens E18 legges i åpen trasé i det bygrensen passeres. Som beboere i området er vi bekymret for økt støy og luftforurensning som følge av planene, men dette er knapt omtalt i planprogrammet til Statens Vegvesen. Heller ikke veiledende plan for offentlige rom i Lysakerbyen ser ut til å ta i betraktning hvilke begrensninger Statens Vegvesens planer vil bety for utviklingen av Lysakerbyen.

Ullern miljø- og samferdselskomité behandler Lysakerbyen på møtet torsdag 7. desember kl 18. Møt opp, still spørsmål og si eventuelt din mening i Åpen halvtime. Selve møtet er også åpent.

Lisbet Natland

Sollerud Vel

Les også:

– Vi er ingen vanlig utbygger som bygger, tar profitten og stikker

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse