ANNONSE
Annonse
Akersposten

Signerte historisk avtale

Rektor ved VID vitenskapelig høgskole, Ingunn Moser, og bydelsdirektør Elisabeth Vennevold, ser frem til et nært samarbeid i årene fremover. Foto: Inger Thommessen.

Bydel Vestre Aker og VID vitenskapelige høgskole signerte torsdag en historisk samarbeidsavtale som skal bidra til kunnskapsutvikling og kompetansebygging.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VESTRE AKER: – Innovasjon er et ord bydelen har hatt med seg lenge, men hva betyr dette? Vet vi hva vi trenger i fremtiden? Kunnskap om dette er en helt avgjørende faktor. At vi nå har fått på plass denne samarbeidsavtalen med VID vitenskapelige høgskole gir et signal om at vi skal jobbe med både innbyggerstemmen og medarbeiderstemmen, og i tillegg evidensbasert og forskningsbasert, sier bydelsdirektør Elisabeth Vennevold.

Dette skriver Bydel Vestre Aker i en e-post til Akersposten.

Samspill sikrer kunnskapsbaserte tjenester

Avtalen som ble signert mellom Bydel Vestre Aker og VID vitenskapelige høgskole har som formål å bidra til gjensidig kunnskapsoverføring og med sikte på å videreutvikle og heve kvaliteten på samhandlingen mellom partene. Dette er et samspill som vil sikre innbyggerne i Vestre Aker kunnskapsbaserte tjenester.

– Dette er derfor en veldig viktig dag for oss, sier Vennevold.

Hun forteller videre at bydelen også kan bidra inn i utdanningstilbudet til VID. Dette er Ingunn Moser, rektor ved VID vitenskapelige høgskole, enig i.

– Vi tenker på dette som en strategisk partnerskapsavtale. Det er viktig for oss og for våre studenter og studieretninger som er så tett på praksis. Det er viktig at våre studenter har god praksiskunnskap og at utdanningen deres er relevant og at de er godt kvalifisert for sitt yrke når de er ferdige som kandidater hos oss. Men dette samarbeidet er like viktig for utviklingen av utdanningene våre og utviklingen av forskningen i våre fagmiljø. Her er det store muligheter, sier Moser.

Viktige samarbeidsområder

Følgende områder er inkludert i samarbeidsavtalen:

1. Utdanning

Målrettet kompetanseutvikling og kompetanseheving, samarbeid om praksisstudier og samarbeid om kvalitet og relevans i praksisstudier.

2. Forskning

Samarbeid innen tema forebyggende- og helsefremmende arbeid, boligsosiale tjenester, utvikling av tjenester for eldre og brukermedvirkning.

3. Innovasjon

Utvikling og deltakelse i innovative prosjekter, herunder tjenesteinnovasjon.

– Det er viktig at vi får bydelens innspill på behov for kompetanse, behov for å endre og utvikle utdanningene våre eller utvikle nye utdanninger. At våre studenter som skal inn i forskning har tematikker som er aktuelle og relevante, er også en stor ressurs. Et samarbeid som tilrettelegger for slike muligheter både på sosialfaglige og helsefaglige områder er svært viktig for oss, sier Moser.

Avtalen skal medvirke til styrket kompetanse i tjenestene, kunnskapsbasert praksis og verdiskapning samt ytterligere nyskapning og utvikling i bydelen, kommunen og regionen.

– Bydelen ønsker å ha VID som en diskusjonspartner i det daglige. Signeringen av denne avtalen i dag er derfor veldig spennende og vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter bydelsdirektør Vennevold.