ANNONSE
Annonse

Sidebygg kan stikke kjepper i hjulene for byggeprosjekt

Slik ønsker KLP at eiendommen skal bygges ut. Her står hovedbygningen igjen, mens de to sidebyggene er nye. Det reagerer Byantikvaren på. Til høyre ser vi Slemdalsveien, t-banelinjen og p-plassen til Diakonhjemmet. Illustrasjon: HRTB Arkitekter

Hvor mange av byggene på eiendommen til Hafslunds tidligere hovedkontor skal bevares? Der står striden i dag, noe som har mye å si for hvordan eiendommen kan bebygges.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 09.05.2017 kl 11:20

ANNONSE
Annonse

FRØEN: Først gikk Plan- og bygningsetaten inn for å redusere prosjektet fra 167 til 100 boligenheter. Nå ønsker Byantikvaren å oppføre flere av de gamle bygningene som tidligere var Hafslunds hovedkontor, på Gul liste. Eiendommen ligger i Slemdalsveien 35-37, og er på 18 mål.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Sidebygg til hovedhuset.

Dette kan bety at prosjektet til KLP, som eier eiendommen og jobber med å utvikle den, kan bli ytterligere redusert. Det får KLP til å reagere, ifølge nettstedet Estatenyheter.no. I et brev til Byantikvaren skriver selskapet at det som eier og forslagsstiller har nedlagt betydelige ressurser i å utvikle et planforslag innenfor aktuelle rammer og myndighetskrav.

– Ikke økonomisk bærekraftig

– Forslaget reflekterer kommuneplanen 2015 – Oslo mot 2030 – der planområdet er avsatt som utbyggingsområde for bymessig utvikling med vesentlig høyere utnyttelse enn det alternative planforslaget viser, skriver KLP.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Skal dette sidebygget bevares eller ikke? Utbygger KLP og Byantikvaren er uenige. Til høyre er hovedbygningen, som uansett skal bli stående.

Ifølge Estatenyheter.no mener KLP at gjenbruk av garasje-/lagerbygningen til boliger vil kreve store investeringer som ikke er økonomisk bærekraftig i et livsløpsperspektiv.

– Garasje-/lagerbygningen legger store begrensninger på muligheten for en rasjonell utnyttelse av tomten til boliger. Ved riving oppnår man mange boliger med full tilgjengelighet og muligheter til varierte gode ute- og fellesareal tilpasset alle, samt etablering av et underjordisk parkeringsanlegg som vil gi en stor miljømessig gevinst både for de nye boligene og for boligene i nabolaget, heter det i brevet.

Hører nøye sammen

Byantikvaren ser det imidlertid som «svært uheldig» å kun bevare den herskapelige hovedbygningen i dette viktige historiske anlegget”.

– Et slikt anlegg hører nøye sammen med garasje-/lagerbygningen. Bygningen er sjeldent sterkt knyttet til hovedbygningen gjennom sitt svært forseggjorte og interessante arkitektoniske uttrykk. De to bygningene danner sammen et flott gårdsrom, som vil gi store kulturmiljøverdier til et stort omfang av nye boliger. Hovedbygningen vil alene fremstå løsrevet og uten sin naturlige sammenheng, skriver Byantikvaren blant annet i sitt tilsvar.

Les hele saken på Estatenyheter.no her

LES OGSÅ: Planlegger 167 leiligheter på Frøen

Røa/Hovseter, Borgen og Montebello blir nye fortettingsområder

– Russefeiringen er fullstendig energi på avveie

Følg Akersposten.no på Facebook

ANNONSE
Annonse