Akersposten

Så dukket plutselig B5 opp

B5: HV-huset i Smithsvingen er lansert som alternativ for administrasjonsbygget. Foto: Fredrik Eckhoff

Administrasjonsbygg i Husebyskogen og utskipning fra Sollerudstranda skaper sterke reaksjoner i bydelsutvalget. Nå har også et helt nytt og uventet alternativ til administrasjonsbygg dukket opp.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 25.03.2019 kl 14:07

ULLERN: Under bydelsutvalgets (BU) hastemøte sist torsdag, ble det rettet sterk kritikk mot prosessen rundt det planlagte vannbehandlingsanlegget i Husebyskogen. Blant annet har ikke barn og unge fått uttalt seg, selv om dette er nedfelt i lovverket.

Nytt alternativ

Uttalelsen som enstemmig ble vedtatt i BU er i all hovedsak basert på byutviklingskomiteens enstemmige vedtak. Da leder av komiteen, Tore Strandskog (H), tok ordet kom en overraskelse på bordet. Han henviste først til alternativ B4, som Akersposten har gjort rede for, og mente dette var et mulig alternativ. Så kom alternativ B5 opp som troll av eske.

Les også: «Hvorfor i all verden kan ikke denne parkeringsplassen (B4) brukes?»

- Forsvarsbygg har i sitt høringsbrev tidligere lansert det jeg nå kaller B5, området med HV-huset i Smithsvingen som et alternativ for administrasjonsbygg. I likhet med B4 er dette et alternativ som kan brukes og som ikke berører grøntarealet i Husebyskogen. Dette må vi få utredet på en ordentlig måte. Dermed foreslår vi at i dagens situasjon ber vi om at saken med administrasjonsbygget utsettes i ett år, da dette ikke vil føre til noen forsinkelse av selve vannbehandlingsanlegget forøvrig. Samtidig vil vi også få tid til en bedre utredning av B3 på Husebyplatået, som er det alternativet bydelsutvalget mener har minst konsekvenser for friområdet, av de tre alternativene som VAV har presentert, sa Strandskog.

BU vedtok å be om ett års utsettelse for ytterligere utredning av lokalisering av administrasjonsbygg og tunnelportal til anlegget.

I SMITHSVINGEN: HV-huset som alternativ B5 ligger slik til at et administrasjonsbygg ikke vil ta noe av selve friområdet. Google Maps

Hakk i plata

En stor del av høringsuttalelsen er rettet mot det som kom som en stor overraskelse i tolvte time i prosjektfasen, at hoveddelen av steinmassene skal fraktes i tunnel til Sollerudstranda og lastes over på lektere fra en 120 meter lang molo.

Les om Sollerudstranda: - Et lydnivå tilsvarende E18, kontinuerlig fra klokken 07.00 til 23.00

Nestleder i Ullerns byutviklingskomite, Margrethe Geelmuyden (V), gikk knallhardt ut mot plasseringen av vannbehandlingsanlegget i Husebyskogen og utskipning fra Sollerudstranda. Geelmuyden var leder av aksjonsgruppen «Aksjon Vern Husebyskogen» som kjempet mot lokalisering av den amerikanske ambassaden til Husebyskogen.

- Etter å ha blitt ferdig med ambassadesaken er det hakk i plata. Det offentlige er en versting når det gjelder nedbygging av friområder. Om det er stat eller kommune, så går de løs på Husebyskogen. Vi må stritte imot dette. I Husebyskogen og på Sollerudstranda får det konsekvenser for en hel barndom og igjen får vi høre at det ikke er andre alternativer. Jeg ber dere som har partikolleger i rådhuset om å gå imot lokaliseringen av dette prosjektet i Husebyskogen, med beslaglegging av rekreasjonsarealer i så lang tid, i det eneste store grøntområdet vi har til disposisjon, sa Geelmuyden og viste videre til at bydelen vil bli eneste stor og ubeboelig byggeplass i mange år.

- Utbygging av vannbehandlingsanlegget i byggesonen vil i mange år påvirke nærmiljøene. Så kommer Skøyen, Lilleakerbyen, Fornebubanen, jernbanen, trusselen om å rive Smestad samt intens eplehageutbygging for å nevne noen. Finn et annet sted for vannbehandlingsanlegget. Belastningen blir for stor. Send saken tilbake. Dette er for drøyt, sa Geelmuyden blant annet.

Les også: Slår ny ring om Husebyskogen

Avviser løsningen

I BUs høringsvedtak dreier mye seg om konsekvensene for Sollerudstranda. Blant annet står det i uttalelsen: Den foreslåtte løsningen med massetransport via tunnel til omlasting og utskipning fra Sollerudstranda gir store negative virkninger i en årrekke for skole, barnehage, boliger, arbeidsplasser, friluftsliv, badeliv og rekreasjon i området, og må derfor avvises.

BU ber også om få utredet et utskipningsalternativ lenger øst for Sollerudstranda.

Sekundært ber BU om bedre konsekvensutredninger av Sollerudstranda som alternativ for utskiping av steinmasser og er av den oppfatning at rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen ikke er møtt.

Se hele vedtaket i saken her:

1. Bydel Ullern tar til etterretning at det må bygges et nytt vannbehandlingsanlegg for Oslo kommune, og at overordnet planlegging har konkludert med at anlegget må lokaliseres i Husebyåsen. Planprosessen har imidlertid gitt bydelen og den berørte befolkningen for dårlig medvirkning. Foreliggende plan gir uakseptable virkninger for beboere, skole, barnehage og natur- og friluftsinteresser ved Sollerud/Vækerø, Makrellbekken og Husebyskogen. Bydelen ber om at det utarbeides alternative planer for både anleggs- og driftsfasen, og at man bedre utreder alternative plasseringer for anlegget.

2. Bydelen, skolen, barnehagen og beboere burde ha blitt informert om og involvert i reguleringsplanene på Sollerud på et tidligere stadium, og slik sett fått større grad av medvirkning i reguleringsprosessen.

3. Bydel Ullern forutsetter at føringer satt i Miljøoppfølgingsplanen til en hver tid følges opp under anleggsfasen og i videre drift av vannbehandlingsanlegget. Den nåværende miljøoppfølgingsplanen innehar ingen føringer for anleggsfasen på Sollerud, og bydelen etterspør en ny miljøoppfølgingsplan hvor også Sollerud omhandles.

4. Den foreslåtte løsningen med massetransport via tunnel til omlasting og utskipning fra Sollerudstranda gir store negative virkninger i en årrekke for skole, barnehage, boliger, arbeidsplasser, friluftsliv, badeliv og rekreasjon i området, og må derfor avvises.

5. Bydel Ullern krever at det utredes et alternativt anleggsområde lengre øst på Sollerud, som ikke vil være i direkte nærhet til Sollerud skole, Sollerud barnehage og Sollerudstranda rekreasjonsområde. Bydelen forutsetter at det iverksettes tilstrekkelige avbøtende tiltak for å redusere ulempene dette har på miljø, rekreasjonsområder, innbyggere og sosial infrastruktur.

6. Alternativ med uttransportering av masser med bil må utredes nærmere, også i lys av hvor massene skal deponeres varig.

7. Bydel Ullern anser av de fremlagte alternativene at planalternativ B3 og dagsoneanlegg på Statnett-tomta som det beste alternativet, og går imot oppføring av driftsbygninger i Husebyskogen. Det bør utredes om det er mulig å ha felles port/inngang for både Statnett og Huseby vannbehandlingsanlegg.

8. Bydel Ullern ber om en teknisk begrunnelse for hvorfor administrasjonsbygget ikke kan lokaliseres som i alternativ B3.

9. Husebyskogen er det siste store sammenhengende natur- og rekreasjonsområde i Oslo Vest og må bevares slik som fastsatt i et tidligere bystyrevedtak.

10. Den planlagte Fornebubanen har trase som krysser tunellen ned til Sollerud, og det vil derfor være behov for at Oslo kommune (og de respektive etatene) samkjører alle planlagte byutviklings- og samferdselsprosjekter i planområdet for å minimere belastningen på nærområdene.

11. Bydel Ullern ser det som svært bekymringsfullt at transport av farlige og miljøskadelige kjemikalier (innsatsmidler) til drift av vannbehandlingsanlegget skal transporteres gjennom nabolagsområder. Det vil være behov for strenge rutiner og sikkerhetstiltak, og Bydel Ullern ber om innsyn i transportrutinene for slike kjemikalier.

12. Vannmiljøene Mærradalsbekken, Makrellbekken og Sollerudstranda, samt grunnvannsforekomster, skal sikres tilstrekkelige avbøtende tiltak som hindrer skade på biologisk mangfold/naturmiljø og forringelse av vannverdier.

13. Vannmiljøene, Sollerudstranda rekreasjonsområde, Makrellbekken rekreasjonsområde og kyststien skal restaureres etter anleggsfasen. Dette inkluderer fjerning av eventuelt innførte fremmed-arter, forurensede masser og infrastruktur som ikke lengre har bruksverdi.

14. Barn og unges interesser i planleggingen er ikke hørt vedrørende påvirkningen tiltaket har på Sollerud. Viktig infrastruktur som skole, barnehage og rekreasjonsområde påvirkes sterkt, og det er ikke fullgode avbøtende tiltak for gjennomføring av anleggsfasen eller restaurering av rekreasjonsområdet etter endt anleggsfase. Bydel Ullern krever en ytterligere utredning av konsekvenser tiltaket har på Sollerud, og er av den oppfatning at rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen ikke er møtt.

15. Støyberegninger viser at Sollerudstranda skole og Sollerudstranda barnehage får overskridelse av grenseverdi for støy (55 db), og Bydel Ullern ser det som hensiktsmessig at Sollerudstranda barnehage stenges under anleggsfasen, og at barnehagen lokaliseres midlertidig til bedre egnede lokaler i nærområdet. Avbøtende tiltak, eller eventuell midlertidig omlokalisering av skolen, må utredes nærmere i samråd med utdanningsetaten, skole og bydel.

16. Bydel Ullern anser det i dagens situasjon som hensiktsmessig at endelig beslutning om lokalisering av administrasjonsbygget utsettes i ett år. Dermed vil man også kunne prosjektere mulige alternative løsninger, samt bedre konsekvensutrede anleggs- og driftsfasen. Bydel Ullern ber VAV utrede plassering av administrasjonsbygg og portal på parkeringsområde nord for FO-bygget. Alternativt kan administrasjonsbygget lokaliseres ved Smithsvingen. Da vil både Husebyskogen og blomsterenga mot Sørkedalsveien kunne spares for utbygging.

Les også:

Slik blir det enorme vannanlegget på Huseby

Nei til administrasjonsbygg i Husebyskogen

- Båndlegger et helt barneliv

- Mye større enn Telenor Arena

Det koster 10 milliarder kroner, og regningen får du

Følg Akersposten på Facebook

Nyhetsbrev fra Akersposten

Meld deg på Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Akersposten bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...